Schager Courant voert bedenkelijke strijd tegen lokale omroep

De afgelopen maanden is in de Schager Courant veel aandacht geweest voor een door Schagen FM gemaakt Toekomstplan.

In het Toekomstplan heeft Schagen FM in 4 gemeenten in de regio aanvullende subsidie gevraagd om de kwetsbaarheid van de omroep te verkleinen en de continuïteit te verbeteren.

Tot nu toe is in meer dan 10 artikelen in de Schager Courant aandacht voor de plannen van Schagen FM geweest. In het grootste deel van die artikelen wordt het verstrekken van subsidie aan Schagen FM veroordeeld. Er wordt vooral gesproken over concurrentievervalsing.

De artikelen zijn bijna allemaal gekleurd. Er wordt cruciale informatie weggelaten waardoor de lezer van de krant op het verkeerde been wordt gezet. Schagen FM is al die tijd niet om commentaar gevraagd. Een journalistiek grondbeginsel, hoor en wederhoor, is door de krant niet toegepast.
 
Informatie die wordt weggelaten is onder andere het verschil tussen publieke en commerciële media. Dat verschil is van essentieel belang in de discussie of Schagen FM subsidie moet krijgen. Schagen FM is als publieke omroep met handen en voeten gebonden aan de mediawet. Die wet beperkt onder andere het uitzenden van advertenties. Deze beperking heeft commerciële media niet. Ter compensatie worden publieke omroepen betaald uit publieke middelen. Zo heeft de wetgever het geregeld.

Ook De Telegraaf Media, waar het Noordhollands Dagblad onderdeel van is, gebruikt die publieke middelen voor twee nieuwe publieke omroepen: PowNed en Wakker Nederland.

De afgelopen week was het opnieuw `raak`. In een artikel over miljoenenbezuinigingen sluit verslaggever Richard Zut af met: `Er zullen door de nieuwe raad straks harde noten moeten worden gekraakt: zoals, kiezen voor het onderhouden van de openbare bibliotheek, of tienduizenden euro’s besteden aan het in de lucht houden van een noodlijdende lokale omroep`. Feitelijk een juiste zin, maar de toon is veelzeggend.

Deze zaterdag stond op de pagina RegiOpinie een artikel van Hans Duin met als kop `Drie media in Schager regio is voldoende`. Aan het woord is Hans van Ketel. Van Ketel was niet alleen uitgever, zoals in het artikel staat. Van Ketel is ook een klein jaar bestuurslid geweest van Stichting Stad Schagen Radio, ofwel Schagen FM. Dat wordt in het artikel niet gemeld. Van Ketel was bestuurslid in een periode dat Schagen FM aan het Toekomstplan werkte. Als de journalist (Hans Duin) bij de omroep navraag had gedaan over die bestuursrol van Van Ketel en de reden van zijn vertrek, dan had hij het artikel hoogstwaarschijnlijk niet geplaatst. In het artikel schrijft Van Ketel ook dat Schagen FM een bedrijf is. Dat is feitelijk onjuist. Schagen FM is een stichting zonder winstoogmerk. Schagen FM is ook een publieke omroep die, net als de andere publieke omroepen in Nederland, uit publieke middelen hoort te worden betaald. 

De verschillende media, publiek en commercieel, zouden elkaar moeten versterken. Dat gebeurt landelijk en provinciaal prima. Journalisten van De Volkskrant (commercieel) presenteren op Radio 1 (publiek) wekelijks Met het oog op Morgen. Het Noordhollands Dagblad (commercieel) werkt geregeld samen met RTV Noord-Holland (publiek). Ook lokaal zou samenwerking tussen commerciële en publieke media prima kunnen. De Schager Courant heeft, uit angst voor haar eigen positie, echter besloten de strijd aan te gaan en Schagen FM in het openbaar te bestrijden. De krant misbruikt daarbij zichzelf om de publieke opinie over Schagen FM negatief te beïnvloeden. Dat is jammer. Bij een strijd zijn er altijd verliezers, bij samenwerking vaak alleen winnaars……

Ed van Oerle


Publicatiedatum: 14 februari 2010
Categorie: Archief Column
Aantal views: 14
Avatar foto
Je leest een bericht uit het rijke archief van Noordkop CentraalGeef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):