Artikelen door Gemeente Schagen

Containers weggehaald in Callantsoog

Op woensdag 13 september zijn de 2 containers inclusief afzethekken op de Dorpsweg van Callantsoog weggehaald. Deze werden gebruikt voor de bouw van het pand op de hoek van de Dorpsweg / Schoolstraat. Via de dorpsraad werd de gemeente attent gemaakt op de verkeersoverlast die de beide containers veroorzaakten. Ook op het parkeerterrein aan de […]

Plaatsing camera’s rondom station Schagen

Op woensdag 13 september zijn de werkzaamheden gestart om zeven camera’s op en rondom het station te plaatsen. Burgemeester Marjan van Kampen heeft eerder besloten om de omgeving van station Schagen aan te wijzen als cameratoezichtgebied. Na een hoeveelheid aan incidenten rondom het station is het doel van dit cameratoezicht om de openbare orde te […]

Veteranen ontmoeten elkaar in Schagen

Zaterdag 16 september organiseert het comité Veteranen Schagen in samenwerking met de gemeente Schagen de jaarlijkse Veteranendag Schagen. Op deze dag eert de gemeente Schagen haar veteranen, ongeacht hun missies. Dit als blijk van dankbaarheid voor hun bijdrage aan vrede en veiligheid, waar ook ter wereld. Voor de locatie is dit jaar gekozen voor het […]

Open dag Protestante Kerk Schagerbrug

Op 16 september 2023 organiseert de Protestantse Kerk Schagerbrug in samenwerking met BOEi en gemeente Schagen een Open Huis. Het Open Huis is onderdeel van het onderzoek van BOEi –  in opdracht van de Protestantse Kerk – naar nieuwe passende functies voor het kerkgebouw, Er wordt bij voorkeur gezocht naar functies die passen binnen het dorp. Ook […]

In 2024 een evenement? Geef het door!

De gemeente Schagen is bezig met de planning van de evenementen 2024. Dit omdat er  dan al vroeg bekend is of een locatie voor een evenement beschikbaar is. Het geeft bovendien inzicht of er inzet van gemeentelijke en/of hulpdiensten ingepland moet worden. Wanneer een evenement aanmelden? Gaat u voor de eerste keer een evenement organiseren? […]

Open Monumentendag op 9 september

Zaterdag 9 september is het een speciale dag: de jaarlijkse Open Monumentendag. Deze editie heeft een sportief karakter. Er zijn namelijk 4 fietsroutes en een wandelroute langs de mooie monumenten uitgezet. Bij iedere route past een puzzeltocht waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Onder de goede inzenders worden 5 restaurantbonnen verloot. Het Monumentendagcomité wenst iedereen […]

Vanaf 1-9 wijzigen bestemmingsplanprocedures

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt o.a. de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker maken en samenvoegen. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld makkelijker om bouwprojecten te starten. Oproep gemeente Heeft u een bouwplan waarvan […]

Lintje voor mevrouw Pim Ligthart-Rentenaar

Zaterdag 26 augustus om 15.00 uur reikte burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen een lintje uit aan Pim Ligthart-Rentenaar. Al vanaf haar 16de is mevrouw Ligthart-Rentenaar nauw betrokken bij de Kerkelijke gemeente van Krabbendam. Door de jaren heen heeft ze dan ook heel wat verschillende taken uitgevoerd. Sinds 2005 is mevrouw bijvoorbeeld lid van de kerkenraad. Deze raad […]

Graven ruimen op gedenkpark van Tuitjenhorn

Gemeente Schagen gaat volgend jaar graven bovengronds ruimen op het gedenkpark Tuitjenhorn. Dit gebeurt omdat het grafrecht van graven verlopen is. De gemeente is dan verantwoordelijk om deze graven te ruimen, tenzij deze cultuurhistorisch waardevol zijn.  Onderzoek cultuurhistorisch waardevolle grafmonumenten Voordat besloten is tot het bovengronds ruimen is er onderzoek gedaan. In 2019 heeft de […]

Huisvesting arbeidsmigranten De Lus gaat door

Op 23 juli 2023 is het perceel De Lus 16 /16B in eigendom overgedragen aan Brord-De Lus B.V. die 336 logies gaat realiseren voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Na de zomervakantie wordt met de bouw gestart waarvoor op 7 oktober 2022 een omgevingsvergunning is afgegeven. De oplevering van het project wordt verwacht in mei […]

Schager Compliment voor Ans van der Linden

Woensdag 26 juli reikte wethouder Puck de Nijs-Visser het Schager Compliment uit aan Ans van der Linden. Al vanaf 1985 is Ans van der Linden betrokken bij de organisatie van de triathlon in Schagen. In 1985 organiseerde de Sportraad dit nog, en vanaf 1986 is Ans betrokken vanuit de Stichting Triathlon Schagen. Ans kwam in […]

Verkeersregelaars in Sint Maartensvlotbrug

Het verkeer op het kruispunt op de N9 in Sint Maartensvlotbrug zal deze zomer in de weekenden worden geregeld door verkeersregelaars. We hopen zodoende de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer te borgen. Op het kruispunt van de N9, met als zijtakken de Zeeweg en de vlotbrug naar Sint Maartensbrug, is het in de […]