Economische agenda: richting bedrijfsleven

Het college van gemeente Schagen heeft besloten om de Economische agenda voor te leggen aan de gemeenteraad. In de agenda die samen met het bedrijfsleven en het onderwijs is opgesteld, staan prioriteiten aangegeven hoe het bedrijfsleven zich de komende jaren kan en mag ontwikkelen in onze gemeente. Er wordt stevig ingezet op het versterken en verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en de gemeente. “Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder, aldus Simco Kruijer, wethouder Economie.

Wethouder Simco Kruijer: “Het is een uitdaging om de juiste ‘mix’ te vinden die aansluit bij de economische structuur en dynamiek van de gemeente en de regio. Samen werken we aan het realiseren van een robuuste, innovatieve en duurzame economische ontwikkeling die toekomstbestendig is.”

Samen staan we sterker

Economische agenda is samengesteld op basis van input van tientallen individuele ondernemers, het georganiseerd bedrijfsleven, onderwijsinstellingen als Vonk en Regius, inwoners en regionale partners. De input is o.a. opgehaald door middel van vele interviews met individuele bedrijven, het georganiseerde bedrijfsleven, diverse onderwijsinstellingen, maar ook partijen als de Energy & Health Campus, Seedvalley bedrijven, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Greenport Noord-Holland en Rabobank.

“Samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven is van groot belang. Onze onderwijsinstellingen zijn druk bezig om de koppeling met de bedrijven te maken en zo jongeren te laten zien wat de regio te bieden heeft,” licht wethouder Puck de Nijs-Visser toe. In april 2023 is er een bredere bijeenkomst geweest waar is gereflecteerd op de tot dan toe opgehaalde bevindingen. Bij deze bijeenkomst waren 33 ondernemers, het georganiseerd bedrijfsleven en 11 politici aanwezig. Kortom, deze  agenda  wordt breed gedragen.

Economie is veelomvattend. Het bepalen van prioriteiten is noodzakelijk. Zo geeft de gemeente de gewenste sturing aan ontwikkelingen, waarbij zij rekening houdt met het feit dat niet alles meer kan. Bijvoorbeeld; ruimte is schaars, het landelijk gebied staat onder druk en de arbeidsmarkt is enorm krap. Sommige sectoren in deze regio zijn trekkers van een krachtige regionale economie. Industrie, agribusiness en bouw zijn zeer sterk vertegenwoordigd in onze gemeente. De Energy & Health Campus is een unieke factor, maar ook Toerisme zorgt voor zeer veel economische dynamiek. Ondernemers uit andere sectoren profiteren daarvan mee, maar ondersteunen deze sectoren ook. Voor de toeristische sector wordt gewerkt aan een regionale toeristisch-recreatieve visie voor de Kop van Noord-Holland. De gemeente streeft onder andere de volgende doelstellingen na:

–           Behouden en ondersteunen van reeds in de gemeente  gevestigde bedrijven;

–           Stimuleren en faciliteren jonge en startende ondernemers;

–           Doorontwikkelen en ruimte bieden aan:

  • Energy & Health Campus
  • Seedvalleybedrijven
  • Vezet
 • Kwalitatief ontwikkelen toeristische sector

Na het aannemen van de agenda wordt in overleg met de Ondernemers Federatie Schagen een actieagenda vastgesteld waarin concrete uitvoeringspunten staan.

Avatar foto
Dit bericht is afkomstig van de gemeente Schagen. Meer weten? Kijk op www.schagen.nl.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
2 antwoorden
 1. Peter
  Peter zegt:

  Toerisme zorgt voor zeer veel economische dynamiek. Dus wat wordt er besloten? De buslijn tussen Den Helder en petten opheffen. Een prachtige rit langs de kust van Noord Holland Noord. De trekkers van een krachtige regionale economie. Die redden zich wel,waarom niet iets doen voor de kleinere economische ontwikkeling? Wie weet wat er allemaal in het vat zit.

  Energy & Health Campus,
  Seedvalleybedrijven en
  Vezet krijgen meer ruimte om door te ontwikkelen. Is het economisch gezien een goed idee om deze toch al grote bedrijven meer te laten groeien? Moet iedereen in de Noordkop daar dan maar gaan werken?

  Economie is veelomvattend. Het bepalen van prioriteiten is noodzakelijk. Zo geeft de gemeente de gewenste sturing aan ontwikkelingen, waarbij zij rekening houdt met het feit dat niet alles meer kan. Bijvoorbeeld; ruimte is schaars, het landelijk gebied staat onder druk en de arbeidsmarkt is enorm krap. Wat is er gebeurd met de combinatie school en werk? 3 of 4 dagen werken en 1 of 2 dagen naar school. Werkervaring opdoen, goedkoop personeel in vergelijking met de werknemers die in bezit zijn van alle nodige papieren en diploma’s. Er is een tekort aan installateurs voor gas, water en electriciteits apperatuur. De theorie op school en de werkervaring bij het installatiebedrijf, net zoals bij de timmerlieden, metselaars,lassers, dakdekkers, meubelmakers en overige technische beroepen. Deze mensen kunnen tevens ingezet worden bij bezet,Seed Valley bedrijven en de energy & health Campus. Mensen die hun handjes laten wapperen. Het is een slecht plan om al je geld op een paard te zetten of in dit geval op 3 paarden die al de snelste en de grootste renpaarden uit de regio zijn.

  Behouden en ondersteunen van reeds in de gemeente gevestigde bedrijven;

  – Stimuleren en faciliteren jonge en startende ondernemers;

  dat is precies waar het om
  gaat,maar waarom dan alle pijlen richten op de 3 genoemde bedrijven? Er zijn genoeg bedrijven in de gemeente Schagen die best wel een klein steuntje kunnen gebruiken.

  Het stimuleren van jongeren en de startende ondernemers is al een prachtige combinatie. Geef hen een grotere kans om op te bloeien.

  Wethouder Simco Kruijer;de juiste mix is klaar zodra de juiste mensen in de juiste omgeving worden geplaatst. Er is interesse genoeg bij de deels leerplichtige jongeren. Er is ook interesse genoeg bij de jongere en startende ondernemers. Een heel nest met vliegen in een klap.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):