Inwoner gezocht voor Commissie Erfgoed

SCHAGEN – Gemeente Schagen is op zoek naar een inwoner die lid wil worden van de Commissie voor Erfgoed & Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Het gaat om een inwoner met gevoel voor (landschaps-)architectuur, stedenbouw en monumentenzorg.

Wethouder Simco Kruijer: “Voor deze commissie zoeken wij iemand die vanuit het oogpunt van de inwoner meedenkt en adviseert. Dit mag niet iemand zijn die als beroep iets in de architectuur, stedenbouw of monumentenzorg uitoefent.”

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Gemeente Schagen laat zich bij het beoordelen van de kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen, de beeldkwaliteit van de bebouwde omgeving en concrete bouw- en monumentenplannen adviseren door de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. In deze commissie zijn deskundigen én inwoners vertegenwoordigd. De CRK baseert haar werkzaamheden op gemeentelijk beleid. De leden worden benoemd door de gemeenteraad. Zij adviseren het college van burgemeester en wethouders.

Wie zijn welkom

Inwoners uit alle kernen van gemeente Schagen, met kennis over de regio, zijn welkom om zich als kandidaat te melden. Politieke verbondenheid moet er niet zijn. Naast het gevoel voor stedenbouw en dergelijke, is gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen ook nodig. Het gaat er om dat deze inwoner zich op basis van tekeningen en maquettes een goed beeld kan vormen van een plan en hier een reactie op kan geven. De vergaderingen zijn overdag op dinsdag, in principe een vergadering per maand. De vergoeding is 90 euro per vergadering. Dit is gelijk aan de vergoeding voor raadscommissieleden.

Informatie

Meer informatie staat op www.schagen.nl/onze-vacatures of men kan contact opnemen met Sven van Nieuwenhoven via telefoonnummer (0224) 210 400. Mensen die zich melden als kandidaat, kunnen dit ook via deze website doen.

Avatar foto
Dit bericht is afkomstig van de gemeente Schagen. Meer weten? Kijk op www.schagen.nl.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):