Artikelen door Eugeen Hoekstra

Afvalvergoeding huishoudens medische indicatie

HOLLANDS KROON – De invoering van het variabele recycle tarief voor restafval in de gemeente Hollands Kroon gaat niet zonder problemen. Zo blijkt het nieuwe systeem voor huishoudens met luiers als afval of medisch afval duur uit te pakken. In de huidige situatie hoeven huishoudens met een extra container voor medisch restafval niet te betalen […]

Noordwest gestart met nieuwbouw fase 1

ALKMAAR – Deze week is de start begonnen van de nieuwbouw van het ziekenhuis in Alkmaar. De aannemer is begonnen met het plaatsen van de funderingspalen voor nieuwbouw fase 1. Begin 2022 volgen de damwanden. Daarna wordt de bouwkuip uitgegraven, een waterdichte onderlaag geïnjecteerd en de betonvloer voor de ondergrondse parkeergarage gestort. Deze werkzaamheden zijn […]

Zorg om commerciële verhuurders

SCHAGEN – Aedes, de vereniging van woningcorporaties, maakt zich zorgen over commerciële partijen die sociale huurwoningen bouwen. Die hoeven aan minder regels te voldoen dan corporaties en kunnen na een tijd de huren fors verhogen, waardoor die sociale huurwoningen opeens vrijesectorwoningen zijn. In Schagen worden de meeste sociale huurwoningen gebouwd in opdracht van Wooncompagnie.  Daarnaast […]

Column: Gaan Boa’s de houtkachels aanpakken?

Mensen die rook en fijnstof van (open)haarden en kachels niet kunnen dulden vanwege hun gezondheid zien een lichtpuntje. Op 1 januari gaat de Europese richtlijn ‘Ecodesign’ in die korte metten moet maken met luchtvervuiling door houtstook in woonbuurten. De wet geldt echter voor nieuwe kachels. De Boa’s moeten achter de houtwalm van bestaande houtkachels aan.  […]

De 10 tiny houses komen aan de Kleine Leng

SCHAGEN – Voor de komst van de 10 tiny houses in Nes-Noord heeft de gemeente een straatnaam gegeven aan de locatie waar ze worden gebouwd. De naam is Kleine Leng geworden. De wet basisregistratie adressen en gebouwen (Bag) verplicht de gemeente om aan een openbare ruimte een naam toe te kennen. Dit is ook van […]

Schagen vraagt of coronasteun nodig is

SCHAGEN – Organisaties in Schagen kunnen opnieuw coronasteun aanvragen bij de gemeente. De gemeenteraad heeft op 21 september een budget van € 250.000,- beschikbaar gesteld. Vanuit het Rijk heeft de gemeente dit jaar geen extra gelden ontvangen ter compensatie van verenigingen in steunpakketten.   De gemeente zal binnenkort een oproep doen aan organisaties die actief zijn […]

Extra subsidie voor Kopgroep Bibliotheken

SCHAGEN – Kopgroep Bibliotheken krijgt van de gemeente Schagen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar een extra subsidiebedrag van € 50.000,-. Kopgroep Bibliotheken heeft om extra financiële middelen gevraagd. De extra middelen stelt de bibliotheek in staat om de jeugdcollectie een belangrijke injectie te geven, een goed cursusaanbod aan te bieden om kwetsbare […]

Nadelige herverdeling gemeentefonds gaat door

SCHAGEN – De voor de gemeente Schagen nadelige herverdeling van het gemeentefonds kan wat Binnenlandse Zaken betreft zonder enige aanpassing gewoon worden ingevoerd in 2023. Dit ondanks de zware kritiek van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) op het voorstel. Het ministerie zegt zich wel te realiseren dat er in bepaalde regio’s specifieke problematiek […]

Schagen vraagt subsidie arbeidsmigranten

SCHAGEN –  Meer dan 80 gemeenten hebben in totaal 128 aanvragen ingediend voor de Regeling huisvesting aandachtsgroepen.  De gemeente Schagen is één van deze gemeente. Schagen heeft de aanvraag op 28 oktober ingediend voorde huisvesting van 330 arbeidsmigranten aan de Lus in Schagen. De specifieke uitkering bedraagt maximaal € 5.000 per te realiseren woonruimte. En […]

Digitaal vergaderen raad weer verlengd

REGIO – De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is opnieuw verlengd en loopt nu door tot 1 maart 2022. De wet trad op 9 april 2020 in werking. Demissionair minister Kajsa Ollongren (BZK) laat een voorstel uitwerken om digitale raadsvergaderingen blijvend mogelijk te maken.  Volgens de minister heeft digitaal vergaderen voordelen die ‘complementair’ zijn […]

CDA: Niet korten op de boodschappen

SCHAGEN – CDA Schagen wil niet dat bijstandsgerechtigden worden gekort op hun  uitkering voor het ontvangen van giften zoals boodschappen, cadeaus en andere goederen gericht op het dagelijks leven. Dit schrijft de fractievoorzitter van het CDA Sander Lensink aan het college. Hij wijst naar berichten in de pers over de boodschappenkorting door de gemeente Wijdemeren. […]

DOKO slachtoffer verbouwing Multitreffer

‘T ZAND – Tafeltennisvereniging Doko lijkt de dupe te worden van de eigendomsoverdracht van de Multitreffer.  De Multitreffer wordt eigenaar van de accommodatie als gevolg van de verbouwing van de sporthal in ’t Zand. De Multitreffer is daarmee verantwoordelijk voor de verhuur van ruimte in de sportzaal. Doko heeft in het verleden de bestuurskamer in […]