Artikelen door Eugeen Hoekstra

9,5 miljoen euro voor innovaties MKB

REGIO – Ondernemers in Noord-Holland die aan het begin staan van een innovatietraject kunnen een subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland. In 2023 stellen de provincie en het Rijk hiervoor ruim 9,5 miljoen euro beschikbaar.

De provincie wil de verduurzaming van de economie versnellen en ondersteunt en stimuleert daarom duurzame innovatie. Het Rijk stelt bijna 5,5 miljoen euro beschikbaar. Noord-Holland levert dit jaar een bijdrage van een kleine 4,5 miljoen euro. Dit betekent dat er, na aftrek van de uitvoeringskosten, in totaal ruim 9,5 miljoen beschikbaar is voor de financiering van innovatieprojecten binnen het mkb.

Het worden ‘slechts’ 59 nieuwbouwwoningen

WARMENHUIZEN – De nieuwe woonwijk dat in het tussengebied komt tussen Tuitjenhorn en Warmenhuizen voor Oekraïense vluchtelingen, behelst voorlopig 59 huizen. 

Van de provincie mogen het 120 woningen zijn maar het restant zou op een andere plek kunnen worden gebouwd.

De huizen worden gasloos, dit betekent dat voor de verwarming elektriciteit nodig is. Het is de vraag of Liander hierin zal voorzien omdat het netwerk overbelast is.

Er komt een extra calamiteitenweg voor hulpverlening die ook door het bouwverkeer kan worden gebruikt.

Het plan wordt binnenkort gepubliceerd. Hiertegen kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

Geen doorstart Bakkerij Jonker

SCHAGEN – Alleen de winkel in Zuid-Scharwoude blijft open, de andere vijf van de zes vestigingen van Bakkerij Jonker gaan definitief op slot.  De vestiging in Schagen wordt dus niet heropend, meldt het NHD.

Het bijna 90 jaar oude familiebedrijf werd eind vorig jaar failliet verklaard. Eigenaar Ed Jonker had naast een bakkerij in Broek op Langedijk in totaal zes winkels in Alkmaar, Heerhugowaard (twee), Purmerend, Schagen en Zuid-Scharwoude. Ook leverde het bedrijf aan allerlei horecazaken.

Column: Schagen haalt target woningbouw niet

Het zou het paradepaardje worden van de coalitie de doelstelling van 300 nieuwbouwwoningen per jaar. In het coalitieakkoord staat zelfs een getal van 500 nieuwbouwwoningen. Een blik op de statistiek van ‘Schagen in cijfers’ leert ons dat vorig jaar 263 nieuwbouwwoningen gereed zijn gekomen. Dat zijn er weliswaar 52 meer dan in 2021 toen er […]

Meer regie op vakantiepark De Horn

SCHAGEN – Het college van Schagen gaat meer regie voeren op park De Horn in Dirkshorn. De reden is om permanent wonen op dit park toe te staan.

Er wordt een project gestart dat moet zorgen voor een transformatieplan dat aan de eigenaren wordt voorgelegd. De gemeente is bezig om op  vier vakantieparken permanente bewoning mogelijk te maken. De Horn valt onder deze vier.

Het college zegt nu dat op dit park grote belangstelling bestaat voor permanente bewoning, maar dat onder eigenaren onvoldoende helderheid is wat de herbestemming voor mogelijkheden biedt. Het college wil die duidelijkheid nu geven.

In afwachting van dit plan heeft het college besloten om de handhaving op tijdelijke bewoning aan te houden tot en met 31 maart 2024.

Lichte daling werkloosheid in Schagen

SCHAGEN – In gemeente Schagen daalde het aantal WW-uitkeringen van 273 in januari naar 264 in februari.

Na een eenmalige toename in januari, is het aantal WW-uitkeringen in februari weer gedaald in Noord-Holland Noord. In onze regio nam in de maand februari het aantal WW-uitkeringen af met 1,4% en kwam uit op 5.169.

Voor veel beroepen zijn er nog steeds grote personeelstekorten. De zorgsector is een van de sectoren waarin al jaren veel vraag naar is. Niet alleen zijn werkgevers op zoek naar handen aan het bed, er is ook een toenemende vraag naar medewerkers in ondersteunende beroepen.

Richtlijnen voor burgerparticipatie

SCHAGEN – Het college komt met beleid en richtlijnen om meer te kunnen sturen op participatie van burgers in projecten.

Wanneer de richtlijnen van kracht worden kan het college nog niet zeggen. De gemeente start binnenkort met de werving van een communicatieadviseur met participatie als taakaccent . De adviseur gaat actief aan de slag met participatie, waaronder met het opstellen van richtlijnen en beleid.

Het college zegt daarbij dat ook als de medewerker nog niet geworven is, toch al gestart wordt met de het opzetten van de richtlijnen hoe te handelen met participatie van burgers als het gaat om projecten.

Rijk komt met geld voor zorg en sport

SCHAGEN – De gemeente Schagen is één van de gemeenten in Nederland die in aanmerking komen voor geld dat besteed moet worden aan sport, cultuur en zorg. 

Onder dit laatste wordt de mantelzorg genoemd, maar ook welzijn op recept, valpreventie, eenzaamheidsbestrijding en mentale gezondheid. De gemeente is wel verplicht een plan van aanpak op te stellen die bij de subsidieaanvraag moet worden gevoegd.

Voor Schagen ligt zo’n € 600.00,- geld klaar, waar de gemeente nog dit jaar op mag rekenen. Het bedrag is beschikbaar voor uitvoering van het Sportakkoord, het terugdringen van gezondheidsachterstanden , de aanpak mentale gezondheid, valpreventie , de aanpak van overgewicht voor het aanstellen van coaches.

Daarnaast gaat het naar mantelzorg, bestrijding eenzaamheid . voor preventie en welzijn op recept .  Ook voor de jaren 2024 en 2025 kan Schagen rekenen op deze uitkeringen van het Rijk.

Weg naar Nuwendoorn gesloten

SINT MAARTEN – De gemeente Schagen gaat de toegangsweg naar de ruïne Nuwendoorn, Burchtweg, sluiten voor alle verkeer. De reden is vernielingen tegen te gaan. De weg blijft open voor bezoekers en toeristen in de zomerperiode.

De gemeente geeft aan dat op en langs de toegangsweg vanaf de Burchtweg naar het monument Nuwendoorn regelmatig ongewenste activiteiten en vernielingen plaatsvinden.

De gemeente en de stichting Monumentenbezit willen dit tegengaan, zodat bezoekers veilig en op een plezierige manier het monument kunnen bezoeken. Om deze reden wordt de weg alleen tussen april en oktober tussen 10:00 en 17:00 uur opengesteld voor bezoekers. Agrariërs, nood- en hulpdiensten en de gemeente kunnen hier buiten deze periode en tijden nog steeds gebruik maken van deze weg.

Het monument Nuwendoorn zal binnenkort weer geopend worden voor bezoekers. Fietsers en wandelaars kunnen het gehele jaar door de toegangsweg blijven gebruiken.

Liander zorgt voor meer problemen

SCHAGEN – Liander gaat het stroomnet extra belasten om aan zoveel mogelijk woningeigenaren een zwaardere netaansluiting te leveren. De netbeheerder waarschuwt dat bij zonnepaneeleigenaren meer problemen zullen ontstaan, meldt Solar Magazine.

Alliander, moederbedrijf van netbeheerder Liander, heeft afgelopen kalenderjaar 1,2 miljard euro geïnvesteerd. Zo werd 2.212 kilometer elektrakabel aangelegd en werden 2.012 transformatorhuisjes geplaatst.

Toch waren die inspanningen volgens het netwerkbedrijf onvoldoende om het verduurzamingstempo van Nederland bij te benen. Hierdoor kunnen nu ook consumenten getroffen worden door het volle stroomnet.

Column: Bedrijfscentrale wil woningen bouwen

De  bedrijfscentrale (voorheen Telefooncentrale genoemd), gehuisvest in het voormalige gemeentehuis in Tuitjenhorn, bedoeld om aan (startende) ondernemers ruimte te verhuren, heeft plannen om er woningen te bouwen. Zo willen de eigenaren in de rechtervleugel van het gebouw een aantal (zorg) appartementen realiseren.  Ook willen zij een deel van de locatie ontwikkelen voor woningbouw. Daarvoor hebben […]

Voorzichtige aanpak fietsprobleem in centrum

SCHAGEN – Het college is het met de VVD-fractie eens dat in het centrum van Schagen fietsen schots en scheef geparkeerd staan. Dit geeft inderdaad een rommelig beeld. Toch is het college voorzichtig met toezeggingen. 

Het college meldt: “De voorzichtige conclusie is dat er op een aantal locaties tijdelijk fietsparkeervoorzieningen bij kunnen. Tegelijkertijd zijn er ook voorzieningen die niet of nauwelijks gebruikt worden, door de slechte locatie of een verouderde voorziening. De uitbreiding van fietsparkeervoorzieningen kan pas grondig worden gedaan wanneer de tijdelijke situatie voorbij is en het Makado gereed is.”