Artikelen door Eugeen Hoekstra

Geen vergoeding voor schade lachgascilinders

REGIO – Gemeenten worden niet gecompenseerd door het Rijk voor de schade die lachgascilinders veroorzaken bij het restafval. Het kabinet stel wel 450.000 euro beschikbaar voor een pilot om met innovatieve technieken lachgascilinders in afvalstromen op te sporen en te verwijderen. 

Sinds 1 januari 2023 valt lachgas voor recreatief gebruik onder de Opiumwet. Vanaf dat moment is het aantal illegale dumpingen toegenomen, zowel in de openbare ruimte als bij het restafval. Dat kan gevaarlijk zijn, omdat de cilinders kunnen ontploffen in vuilniswagens, afvalcontainers en verbrandingsovens.

Ook HVC heeft hier veel last van en heeft inmiddels forse maatregelen genomen om de lachgascilinders uit het restafval te krijgen, voordat ze in de oven terechtkomen. HVC roept iedereen op geen lachgascilinder bij het restafval te doen.

Huizenprijzen in Schagen hoger vorig jaar

SCHAGEN – De gemiddelde huizenprijs in Schagen is in de eerste drie maanden van het jaar uitgekomen op € 386.000,-.

Dat is een stijging van 6 procent ten opzichte van vorig jaar, blijkt uit cijfers van het Kadaster. Het afgelopen kwartaal kregen 125 huizen hier een nieuwe eigenaar.

De huizen in Schagen zijn minder duur dan gemiddeld in Noord-Holland; het provinciale gemiddelde kwam namelijk uit op € 514.000,- dat is  2,6 procent meer dan in de eerste drie maanden van 2023.

De duurste woningen van Noord-Holland staan in Laren, daar kwam de gemiddelde verkoopprijs uit op € 993.000,-. De goedkoopste woningen in de provincie staan in Den Helder, daar kost een onderkomen gemiddeld € 274.000,-.

20.000 meldingen fietsdiefstal Noord-Holland

SCHAGEN – In Noord-Holland zijn vorig jaar 19.710 fietsen gestolen. Dat is aanzienlijk meer dan in Zuid-Holland waar 18.745 fietsen werden ontvreemd. De cijfers zijn afkomstig van Independer.

In Den Helder werden vorig jaar 355 fietsen gestolen tegen ‘slechts’’ 100 in 2022.  In Schagen bleef beide jaren het aantal gelijk met 100 fietsdiefstallen. Hollands Kroon telde vorig jaar 85 gestolen fietsen tegen 55 in 2022. Het station in Anna Paulowna is een beruchte plek als het gaat om fietsdiefstal.  

Op lokaal niveau steekt Amsterdam met kop en schouders boven alle andere gemeenten uit. In één jaar tijd werden er alleen al in de hoofdstad 10.920 fietsen gestolen.

Minder parkeervakken rond ziekenhuis

SCHAGEN – Komende maanden zijn er rondom het ziekenhuis in Alkmaar diverse werkzaamheden op het buitenterrein, waardoor de parkeervakken aan de zuidkant van de Metiusgracht, aan de zijde van het ziekenhuis, vanaf 29 april tijdelijk worden afgesloten.

“Gezien de parkeerdruk in deze straat begrijpen wij dat dit uiterst vervelend is. Bij de uitvoering van de werkzaamheden doen we er alles aan om hinder zoveel als mogelijk te beperken. Wij streven ernaar om het werk zo snel als mogelijk af te ronden”, meldt de Noordwest Ziekenhuisgroep. 

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Het betreft de aansluiting van nieuwbouw fase 1 op voorzieningen zoals stroom, water, data en zuurstof. Om de kabels en leidingen aan te leggen, moet er gegraven worden in trottoirs en parkeervakken.

“Wegdek tunnel is slecht, maar niet onveilig”

SCHAGEN – De bestrating van het spoorwegtunneltje Beethovenlaan-Kogerlaan heeft duidelijk zichtbare schade en het comfort is inderdaad slecht, maar de weg is veilig in gebruik. Dit antwoordt het college op vragen van de Seniorenpartij Schagen die signalen kreeg over de slechte staat van het wegdek.

Het signaal kwam van een bestuurder van een scootmobiel die het wegdek onveilig vindt en hierover klaagde bij de gemeente, maar weinig respons kreeg. Het college antwoordt dat het niet de bedoeling is dat je als inwoner het gevoel krijgt afgewimpeld te worden. 

Het college geeft aan dat het wegdek voldoet aan de normen, maar dat enige kans op schade nooit uit te sluiten is.

Regius tevreden, Vonk niet over jongerenwerk

SCHAGEN – Het jongerenwerk vanuit de gemeente op het Regius College heeft aantoonbare positieve effecten gehad op de school, maar bij Vonk zijn ze minder positief. 

Bij het Regius College heeft de inzet meerdere keren geresulteerd in het voorkomen en/of snel de-escaleren van problemen met individuen en groepen. Denk daarbij aan vechtpartijen en eenzaamheid.

De effecten van het jongerenwerk op het Vonk zijn wat anders dan die van het Regius. Het afgelopen jaar is vooral geïnvesteerd in het leggen van contacten tussen het jongerenwerk en de medewerkers van Vonk en daar is het volgens de school vooral bij gebleven. Volgens het Vonk heeft het jongerenwerk dus niet echt het gewenste resultaat kunnen opleveren dat zij voor ogen hadden.

Toekomst KiBo onzeker

SCHAGEN – De kinderboerderij (KiBo) in Groeneweg in Schagen is in onzekerheid terechtgekomen.

Reden is De Nieuwe Nes die het financieel zwaar heeft en hoopt op hulp van de gemeente. Bij gesprekken met de gemeente is de KiBo niet betrokken en dat vinden de vrijwilligers onplezierig. Zij moeten beslissen over het onderhoud en hiervoor is geld nodig.

De KiBo weet niet welke kant het uitgaat met De Nieuw Nes. Daarom is ook de eigen toekomst onzeker.

Het CDA heeft over de kwestie vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Die vragen zijn nog niet beantwoord.

Woningen aan Westerpark mogelijk 8 hoog

SCHAGEN – Nieuwbouw aan de kop van het Westerpark is een mooi  voorbeeld van een plek waar de gemeente een uitzondering kan maken om hoger te bouwen.

Dit antwoordt het college op vragen van Wens4U, waarmee bevestigd wordt dat in de Omgevingsvisie Stad Schagen 2040 inderdaad een eerste verkenning gedaan is naar nieuwbouw in het Westerpark.

Raadslid Merieke Bredewold had gelezen dat het wel om 8 bouwlagen zou kunnen gaan. Dit werd later weer ontkend. De ambtenaar die aanwezig was op een informatiebijeenkomst om de tekeningen te verduidelijken stelde dat 8 hoog in Schagen uitgesloten is.

Het college stelt nu dat deze  beantwoording echter niet juist is. In de stukken is aan het Westerpark 8 hoog ingetekend en dit staat er ook duidelijk bij aangegeven.

Het college ziet nog geen noodzaak om hierover grootschalig naar buiten te communiceren. Het gaat om een eerste verkenning, benadrukt het gemeentebestuur.

Zorgen over eigen bijdrage jeugdhulp

REGIO – De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is bezorgd over de door het kabinet aangekondigde invoering van een eigen bijdrage in de jeugdhulp. Het kabinet wil dat dit voorstel al in 2026 van kracht is.

De eigen bijdrage komt er om een bezuiniging door te voeren van 500 miljoen euro. Dit zal zeker bij gezinnen in financieel kwetsbare situaties tot onzekerheid leiden. Bovendien leidt bestaansonzekerheid weer tot meer jeugdhulp vragen.

Het is nog niet zeker of de bezuiniging doorgaat. De onderhandelende partijen voor een nieuwe regering zijn in meerderheid tegen de bezuiniging.

Nog te veel verkeersslachtoffers in NH

REGIO – In 2023 waren in de provincie Noord-Holland 87 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren.

Naast de dodelijke slachtoffers raken er elk jaar meer dan 2.000 mensen ernstig gewond in het Noord-Hollandse verkeer.

De provincie wil de stijging van het aantal verkeersslachtoffers ombuigen in een daling vóór 2030. Het uiteindelijke doel blijft 0 slachtoffers in 2050.

Ouderen en fietsers krijgen extra aandacht door verkeerseducatie en ondersteuning van het programma ‘Doortrappen’, zodat ouderen veilig kunnen blijven fietsen.

Ervaring opdoen met een autoluwer centrum

SCHAGEN – Met ingang van de maand mei worden de terrassen op de Markt in Schagen weer uitgebreid. Op die manier komt er minder autoverkeer langs de Markt.

Tegelijkertijd komen er zones waar fietsers en voetgangers veilig de Markt kunnen passeren en wordt een aantal parkeerplaatsen in de blauwe zone opgeheven, omdat volgens het college het economisch belang opweegt tegen het parkeerbelang.

Daarnaast biedt het de gemeente de kans om verder ervaring op te doen met een autoluwer centrum. De politie heeft een positief advies gegeven. De maatregelen eindigen op 1 oktober.

Noordwest declareerde 6 miljoen te veel

SCHAGEN –  ​​​​​​​Door een fout in de declaratiesoftware waarmee het Noordwest Ziekenhuis de Covid-zorg registreerde, heeft het ziekenhuis voor de jaren 2022 en 2023 ruim 6 miljoen euro te veel gedeclareerd bij de zorgverzekeraars.

Volgens de afgegeven verklaring zijn Covid-toeslagen gegenereerd en gedeclareerd voor de gehele opnameperiode van de patiënt en niet alleen voor de Covid-zorg.

In deze jaren nam de reguliere zorg, na heftige Covid-jaren, namelijk weer toe.

“We vinden het belangrijk dat onze zorgnota’s kloppen. We zijn ons zeer bewust van het belang van zorgvuldig omgaan met publiek geld en van het belang om hierover ook transparant te zijn naar de samenleving en zorgverzekeraars”.

“Vanzelfsprekend herstellen wij deze fout en betalen wij dit bedrag terug. Dit bedrag zal worden verwerkt in de jaarrekening van 2023”, schrijft het ziekenhuis in een verklaring.