Artikelen door Eugeen Hoekstra

Advocaten declareren nog € 111.400,- bij GGD

SCHAGEN – Het afscheid van het geflopte elektronisch kinddossier wordt nog eens ruim € 111.000,- duurder, bovenop de strop van 13 miljoen euro die al bekend was.

Het betreft juridische kosten die met het mislukte ICT-project GGiD-dossier waren gemoeid. De rekening wordt gedeeld door de 3 betrokken gezondheidsdiensten Noord-Holland Noord, regio Utrecht en regio Twente.

Na 5 jaar stopten de gezondheidsdiensten eind 2022 het mislukte miljoenenproject, en legden een claim neer bij de leverancier. De 3 gezondheidsdiensten hebben onlangs besloten die strijdbijl te begraven en de rechtszaak te beëindigen. De GGD’s nemen hun verlies.

Diefstal van voertuigen gestegen in Schagen

SCHAGEN – Dieven hebben in de eerste zes maanden van dit jaar dertien keer een voertuig gestolen in de gemeente Schagen. Dit blijkt uit cijfers van de politie en de RDW.

De dieven namen tot nu toe tien bromfietsen, één aanhanger, één bedrijfswagen en één personenauto mee. Dat is meer dan vorig jaar, toen werden in hetzelfde tijdsbestek negen voertuigen meegenomen. 

In Schagen ligt het aantal diefstallen van voertuigen onder het landelijk gemiddelde. Van de dertien gestolen voertuigen heeft de politie er inmiddels tien teruggevonden. 

Lichte daling WW-uitkeringen in Noordkop

SCHAGEN – Er werden in juni 5.416 WW-uitkeringen verstrekt in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord, een daling van 1,6% ten opzichte van de maand ervoor. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 1,7%.

Schagen zag het aantal mensen met een WW-uitkering dalen van 301 in mei naar 292 in juni.

Een sterke afname van de werkloosheid laat buurgemeente Hollands Kroon zien. Daar was de daling maar liefst 8,2%.

Veel vraag is er deze periode in de regio naar reisadviseurs, fitnessinstructeurs, schoenmakers, loodgieters en veel beroepen in de bouw.

Kinderen Schagen vaker bij de kinderopvang

SCHAGEN – Er zijn in Schagen vorig jaar meer kinderen naar de opvang gebracht dan in 2020.

Een gemiddeld kind hier bracht vorig jaar 368 uur bij de kinder- of buitenschoolse opvang door.

Dat is 85 uur meer dan drie jaar eerder. Het komt neer op 7 uur per week, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het totaal aantal kinderopvanguren in Schagen is de afgelopen 3 jaar harder gestegen dan gemiddeld in heel Nederland. Kinderen van twee jaar oud gaan het vaakst.

De kinderopvang gaat in Schagen steeds minder via gastouders. Dat komt doordat er simpelweg minder gastouders zijn, door extra eisen en een lager uurtarief.

Schagen moet € 916.829,- terugbetalen

SCHAGEN – De gemeente Schagen heeft te veel subsidie als voorschot ontvangen van het Rijk voor het stimuleren van tijdelijke woningen. Doordat veel van deze woningen niet op tijd zijn afgebouwd moet de gemeente een flink bedrag van de subsidie terugbetalen.

De subsidie was gebaseerd op de bouw van 198 tijdelijke woningen, waarvan 120 in plan Noorderlicht bij Warmenhuizen en 78 in Schagen Oost.

De 120 in Noorderlicht zijn volgens de subsidievoorwaarden te laat opgeleverd en de 78 woningen in Schagen Oost komen er niet. Daarom moet € 916.829,- van de verstrekte subsidie worden terugbetaald.

Indien op enig moment alsnog een locatie beschikbaar komt voor deze tijdelijke woningen, dan kan de subsidie opnieuw worden aangevraagd. De regeling is inmiddels wel versoberd. 

Regionale projectopdracht voor Woonzorgvisie

SCHAGEN – Op 16 juli hebben de colleges van de vier Kopgemeenten een projectopdracht vastgesteld voor het opstellen van de regionale woonzorgvisie.

In deze visie worden de mogelijkheden neergelegd voor het realiseren van meer passende woonplekken met zorg en voor ondersteuning van aandachtsgroepen waaronder dak- en thuislozen, ontslagen patiënten uit het zieken- en verpleeghuis en daklozen.

In de visie wordt ook een analyse gemaakt van de regionale woonzorgopgave, het zorgen voor voldoende betaalbare en passende woonruimte en het voorkomen dat mensen in de knel komen.

Er komen bijeenkomsten met instanties die betrokken zijn bij wonen, zorg en welzijn. De planning is om in 2025 de regionale woonzorgvisie klaar te hebben voor bespreking in de gemeenteraden.

Noordwest neemt unieke CT scanner in gebruik

ALKMAAR  – Begin juli is er bij Noordwest Ziekenhuisgroep een nieuwe CT-(computertomograaf)scanner in gebruik genomen.

Deze scanner maakt gebruik van de nieuwste, ultramoderne technieken om zo nog betere zorg aan de patiënten te kunnen bieden.

De nieuwe CT-scanner staat op de afdeling medische beeldvorming en hiervan zijn er maar zes in Nederland. Noordwest is het eerste ziekenhuis in Noord-Holland met deze CT-scanner.

Deze CT scanner geeft zeer betrouwbare en haarscherpe afbeeldingen van het lichaam.

Ook  is deze scanner sneller dan zijn voorganger, waardoor de scan nog korter duurt en de patiënt minder lang hoeft stil te liggen en de adem in moet houden. Verder is er aanzienlijk minder röntgenstraling en contrastmiddel nodig.

Pro Bedrijven vindt gemeenten laks

Pro Bedrijven uit Schagen is ontevreden over de instroom van mensen die met loonkostensubsidie aan de slag kunnen. Het aantal blijft beperkt tot enkele tientallen. De gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Den Helder zijn verantwoordelijk voor deze instroom.

Hoewel de mensen er wel zijn, moeten zij eerst een indicatie krijgen van de gemeente. Pro Bedrijven zet zich proactief in om gemeentelijke consulenten voor te lichten, maar dit heeft weinig effect.

De oude Wet Sociale Werkvoorziening verdwijnt, maar met loonkostensubsidie kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog steeds geholpen worden. De gemeenten moeten echter sneller indiceren.

Pro Bedrijven maakt zich zorgen om de thuiszitters. Met moderne technieken, zoals Talentengames, kunnen zij passende profielen koppelen en zo mensen aan werk helpen.

Nieuwe draai aan plannen Groenoord

SCHAGEN – Het gemeentebestuur van Schagen heeft de plannen voor sportpark Groenoord aangepast. Turnvereniging Lycurgus-Advando komt niet meer in de plannen voor en verhuist mogelijk naar een nieuwe gymzaal aan de Jozef Israëlstraat.

Het college wil geen nieuw gemeentelijk vastgoed bouwen en werkt met een nieuw model dat vijf pijlers bevat, waaronder haalbaarheids- en capaciteitsanalyses van de Groeneweghal en de Spartahal.

Een landelijk adviseur voert een second opinion uit op het toekomstig exploitatiemodel.

Schagen United en de handbalvereniging kopen tijdelijke kleedruimten. Die voorziening betalen ze zelf.

Hoog bouwtempo woningen Schagen

SCHAGEN – Het tempo van woningbouw in de gemeente Schagen ligt de komende tien jaar hoger dan gemiddeld in Nederland. Ook de bouwopgave tot 2050 is hier groter dan in de rest van het land. 

Dat blijkt uit de nieuwe woningbouwprognose van onderzoeksbureau ABF, in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting.

Op dit moment telt Schagen 21.470 huizen. Over 10 jaar zijn dat er een kleine 3.000 meer. 

Deels is die verwachting gebaseerd op wat er nu al ligt aan bouwvergunningen en plannen voor de komende vijf jaar, maar ook op de bouwtrend van de afgelopen jaren.

Na 2035 hoeft de woningvoorraad minder hard verder te groeien: ABF verwacht dat er in 2050 in Schagen 25.430 woningen staan.

Provincie financiert cultuureducatie

SCHAGEN – Net als voorgaande jaren financiert de provincie Noord-Holland met € 750.000,- per jaar het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

De provincie vindt dat elk kind recht heeft op goed cultuuronderwijs. In het programma werken scholen en culturele instellingen samen om kunst en cultuur een vast onderdeel van het lesprogramma te maken.

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Als we het hebben over investeren in cultuureducatie, dan hebben we het ook over investeren in gelijke kansen voor de kinderen in Noord-Holland. Het mag geen verschil maken of je nu opgroeit in Hilversum, Amsterdam, Egmond of Wieringerwerf.”

(Archieffoto)

Column: Dorpsraden worden overklast

Het gemeentebestuur van Schagen wil de dorpsraden een steuntje in de rug geven. Het college wil niet alleen overleggen met de dorpsraden maar ook met de dorpelingen zelf. Is dit het antwoord op de hoog opgelopen ruzie in Schagerbrug over de asfaltering van de Dorpsweg. De dorpsraad was faliekant tegen en stapte naar de Raad […]