Artikelen door Eugeen Hoekstra

Waterschap gaat sloten controleren

SCHAGEN  – Vanaf maandag 16 oktober controleren zo’n honderd schouwmeesters van het Hoogheemraadschap de sloten in ons gebied. Zij kijken of de sloten voldoende schoon zijn.

Een schone sloot is nodig om het water snel af te kunnen voeren naar gemalen bij hevige neerslag. De sloten moeten vrij zijn van (water)planten die de doorstroming van het water belemmeren.

Door storm Poly liggen er meer takken, bomen en afval in het water dan andere jaren. Ook dit belemmert de doorstroming en moeten onderhoudsplichtigen uit het water halen. De najaarsschouw start ieder jaar vanaf de 3de maandag in oktober.

Column: Splijt Petten?

Er is veel aan de hand in Petten. Het heeft alles te maken met de crisisopvang van asielzoekers. De burgemeester wil de opvang overdoen aan het COA, terwijl er veel onrust is onder de hier opgevangen asielzoekers die zich rot vervelen en werk willen doen. De burgemeester zegt dat ze hier niets aan kan doen, […]

Koninklijke onderscheiding Floor Haak

ALKMAAR – Ziekenhuisbestuurder Floor Haak is na een lange loopbaan in de gezondheidszorg met pensioen gegaan. Ze werd woensdag tijdens haar afscheidsreceptie als lid van de raad van bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep verrast met de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Anja Schouten reikte de onderscheiding uit in de Sint Laurenskerk in Alkmaar.

Floor Haak werd erkend als iemand die zich langdurig voor de samenleving heeft ingezet en anderen heeft gestimuleerd. Bovendien verrichtte ze werkzaamheden die van bijzondere waarde waren voor de samenleving, wat leidde tot haar benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau door Zijne Majesteit de Koning.

Geen generaal pardon voor PAS-melders

REGIO – Een generaal pardon voor PAS-melders is volgens demissionair premier Rutte niet mogelijk. Caroline van der Plas (BBB) vroeg ernaar tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

De uitkomsten van het UvA-onderzoek van vorige week bieden volgens Van der Plas argumenten om het stikstofbeleid te heroverwegen.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat stikstofneerslag niet te herleiden is naar een individuele boerderij. Het BBB-kamerlid ziet daarin wetenschappelijk bewijs en mogelijkheden voor een generaal pardon voor PAS-melders.

In Noord-Holland zijn er circa 230 Pas-melders. Dit zijn bedrijven met heel weinig stikstofuitstoot. Daarom konden ze destijds volstaan met een melding. Een oplossing is er voor hen nog steeds niet. De provincie wijst naar het Rijk en het Rijk zegt dat de legalisering met hulp van de provincie moeten worden uitgevoerd.

Provincie teleurgesteld in besluit NS

REGIO – Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland zijn zeer teleurgesteld in het voorgenomen besluit van NS om de Spits-Intercity op het traject Alkmaar-Beverwijk-Haarlem-Amsterdam niet te laten terugkeren in 2024.

Dit betekent enerzijds dat reizigers in de spits zijn aangewezen op een trage en vaak overvolle Sprinterverbinding. Anderzijds betekent dit dat diverse busverbindingen straks niet goed aansluiten op de trein.

Volgens GS is het voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Noord-Holland essentieel dat het OV, waarin de trein een belangrijke spil vormt, een aantrekkelijk en concurrerend product is ten opzichte van de auto. Dat wordt door deze nieuwe dienstregeling een steeds grotere uitdaging.

CDA-vragen over sluiting Kooybrug

DEN HELDER –  De Schager CDA-fractie zegt onaangenaam verrast te zijn door de sluiting van de Kooybrug in Den Helder vanwege werkzaamheden. De brug gaat dicht op 23 oktober en pas weer open voor het verkeer in mei volgend jaar.

De sluiting van deze oeververbinding over het Noordhollands kanaal brengt veel problemen met zich mee.

Het verkeer zal een andere route moeten kiezen. De enige opties zijn de Stolperbrug in Schagerbrug en de vlotbrug in ’t Zand.

Dorpsraad ’t Zand is al geruime tijd bezig om maatregelen omtrent de verkeersveiligheid in kaart te krijgen, maar loopt tegen een bureaucratische muur op.

Het CDA wil dat de brug alleen ’s nachts gesloten is voor het verkeer.

Ravijnjaar eerder van start gaan

SCHAGEN  – De Raad van State wil dat de nieuwe manier van bekostigen van provincies en gemeenten versneld wordt ingevoerd en wel direct na de start van het nieuwe kabinet. Ook moeten decentrale overheden voldoende financiële middelen krijgen van het rijk.

Vanaf 2027 worden het gemeente- en provinciefonds geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van het nominale bruto binnenlands product. De verwachting is dat door die nieuwe manier van bekostigen de fondsen naar verwachting minder schommelen en het voor gemeenten en provincies daardoor makkelijker wordt om hun begrotingen op te stellen.

Maar gemeenten gaan er vanaf 2026 wel zo’n slordige 3 miljard euro op achteruit.

Financiering PALLAS is rond

PETTEN – De financiering voor de bouw van de nieuwe PALLAS-kernreactor is rond.

Voor 2024 is hiervoor het nog openstaande investeringsbedrag van € 320 miljoen in de begroting opgenomen. Dit is aanvullend op het eerder vrijgemaakte bedrag van € 1,36 miljard.

Het kabinet heeft ook voornemens om een nieuwe staatsdeelneming op te richten en heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de manier waarop het kabinet regie gaat voeren op de kosten en planning van het bouwproject.

Daarmee is aan bijna alle voorwaarden voldaan om het PALLAS-project van start te kunnen laten gaan. Een belangrijke resterende voorwaarde is de toets van de Europese Commissie op staatssteun, die momenteel loopt.

Eigen bijdrage Wmo wordt € 20,60 in 2024

SCHAGEN  – De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen, met uitzondering van Beschermd Wonen, is op dit moment maximaal € 19,- per maand. In 2024 wijzigt dit vaste bedrag naar maximaal € 20,60 per maand. Dit bedrag staat los van het inkomen.

De verhoging komt door de inflatie en stijgende kosten voor de voorzieningen. Dit is besloten door minister Helder. Het CAK informeert burgers over de stijging van de eigen bijdrage.

De invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage per 2026 is niet controversieel verklaard. Dit betekent dat de voorbereidingen voor deze wetswijziging vooralsnog doorgaan.

Gemeenten verplicht samen jeugdzorg inkopen

SCHAGEN – Gemeenten worden, als het aan het kabinet ligt, verplicht om samen te werken als ze specialistische jeugdzorg inkopen. Op dit moment lukt het niet altijd om zorg te regelen voor de meest kwetsbare kinderen. De problemen zijn voor sommige gemeenten te ingewikkeld en bovendien lopen zij tegen allerlei organisatorische complicaties aan.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt de verantwoordelijkheid om te controleren of de samenwerkende gemeenten de benodigde jeugdzorg aanbieden. Het ministerie van Volksgezondheid zal gemeenten aanspreken die hierin tekortschieten en kan hen tot actie dwingen als de situatie niet verbetert.

Vakbonden: salaris gemeenteambtenaren omhoog

SCHAGEN – Vakbonden FNV, CNV en CMHF willen dat het salaris van gemeenteambtenaren volgend jaar met 8 procent omhoog gaat.

Dat is hun inzet voor de onderhandelingen over een nieuwe cao gemeenten die deze week beginnen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt in de vandaag gepresenteerde brief op het gebied van loonontwikkeling geen percentages.

“De ruimte voor loonontwikkeling in 2024 wordt mede bepaald door de verwachte pensioenpremieontwikkeling in 2024”, aldus voorzitter Ton Heerts van het College voor Arbeidszaken van de VNG.

Noordwest schaft nieuwe apparatuur aan

SCHAGEN  – Noordwest Ziekenhuisgroep heeft gisteren een overeenkomst getekend met Siemens voor de levering van meerdere hoogwaardige medische apparatuur voor medische beeldvorming.

Het gaat hierbij om bijvoorbeeld meerdere CT-scanners, röntgen apparatuur voor de traumakamers, mobiele röntgenapparatuur en een PET-CT scanner.

De medische apparatuur komt straks in zowel de nieuwbouw als in het bestaande ziekenhuis.

Een bijzondere aanschaf is de Multitom Rax. Deze zal op de traumakamer komen te staan.

Het gaat hierbij om een gerobotiseerd röntgensysteem dat om de patiënt heen kan draaien om van alle kanten opnames te maken.