Column: Petten zwicht voor asielzoekers

Petten moet door de pomp. De crisisnoodopvang wordt een asielzoekerscentrum van het COA per 1 januari. De gemeente houdt het voor gezien. Het COA wordt de baas. De dorpsraad reageert geagiteerd. Momenteel worden er nu 225 personen opgevangen. Een aantal dat past bij de noodopvang. Het zal nu veel meer worden. Een verdubbeling lijkt waarschijnlijk. Is Petten daarop voorbereid?

Nu het COA het opvangcentrum overneemt wordt Petten onderdeel van het falende vluchtelingenbeleid in Nederland en zo speelbal tussen overheden en overheidsinstanties. Chaos is niet uit te sluiten. De IND werkt niet goed. Gevolg: lange wachten op uitsluitsel en gefrustreerde asielzoekers die gaan rellen.

Nog belangrijker is: hoe geef je de vluchtelingen perspectief op afhandeling van hun verzoek tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Ook belangrijk: veiligheid, huisartsenzorg, onderwijs, dagbesteding en werk. Dit moet goed zijn afgekaart! Pettemers zetten zich sinds de start van de opvang volop in om de vluchtelingen te helpen. Zo geven ze sportlessen en taallessen. Dit biedt  echter geen garantie voor de toekomst. Vrijwilligers heb je niet aan een touwtje.

De opvang opende eind oktober van vorig jaar voor het eerst de deuren. In januari werd al besloten dat de opvang nog eens zes maanden langer open zou blijven, tot juli dit jaar. Nu wordt de noodopvang overgenomen door het COA en verdwijnt de status van noodopvang. Het COA bepaalt dan welke vluchtelingen opgevangen worden: gezinnen, alleenstaanden, vluchtelingen die komen uit veilige landen of juist niet, etc. Heeft de gemeente hier nog invloed op? Het antwoord is nee.

Het besluit van het gemeentebestuur om de opvang uit handen te geven aan het COA is niet goed gevallen bij de dorpsbewoners van Petten. De reden is vooral de gebrekkige communicatie van de kant van de gemeente: de media wisten eerder dat de noodopvang een Azc zou worden dan de dorpsbewoners en de dorpsraad. Zijn voorzitter zegt tegen de media dat de gemeente niets heeft geleerd van vorige incidenten rondom de asielopvang.

Jaap Martin licht toe: “Hoewel ik begin mei uitgenodigd werd voor een gesprek op het gemeentehuis, kon er van tevoren niet verteld worden waar het gesprek over zou gaan. Hierdoor kon ik mij niet eens voorbereiden op het gesprek, waarin uiteindelijk dus werd medegedeeld dat er zou worden verlengd.”

De dorpsraad stelt in een brief aan de gemeente dat een asielzoekerscentrum inbreuk maakt op plannen die moeten leiden tot opwaardering van Petten tot een volwaardige badplaats zoals in de Structuurvisie Petten is beschreven. Er is nu van alles mis in Petten zoals het ontbreken van busvervoer en het op handen zijnde vertrek van de huisartsenpraktijk uit het dorp. Er komen tientallen strandhuisjes om toeristen te lokken, maar die vertrekken weer als de zomer voorbij is.

De dorpsraad vindt dat nu een ander dorp binnen de gemeente aan de beurt is. De gemeente zegt dat op dit moment geen alternatieve locaties zijn. Er zijn ook nog de vluchtelingen uit Oekraïne waarvoor opvang geregeld moet worden. Burgemeester Van Kampen is bedreven geworden in het helpen van ontheemden. Petten moet door de pomp. Dat zal haar vast lukken als ze goede afspraken kan maken met het COA. Een tip: laat de Dorpsraad vanaf het begin meepraten.

Eugeen Hoekstra

 


Publicatiedatum: 25 mei 2023
Categorie: Column
Aantal views: 908
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):