Artikelen door Eugeen Hoekstra

Statenvragen over geothermie en drinkwater

REGIO – De CDA-Statenfractie heeft aan Gedeputeerde Staten vragen gesteld over geothermie. Geothermie, oftewel aardwarmte, ligt onder vuur omdat het drinkwater kan vervuilen.  Drinkwaterbedrijven trekken aan de bel en zien de veiligheid van het drinkwater in gevaar komen als geothermie op grote schaal wordt toegepast. Het CDA vindt dat veiligheid van het drinkwater gegarandeerd moet […]

GGD HN: Boosterprik uitsluitend op afspraak

SCHAGEN – Een boosterprik voor corona kan uitsluitend op afspraak worden gegeven. GGD Hollands Noorden werkt hiervoor niet met vrije inloop (zonder afspraak). Een boosterprik wordt gegeven als het geboortejaar aan de beurt is. Een uitnodiging hiervoor rolt op dat moment in de brievenbus. Ook in de media wordt aangekondigd wanneer een bepaald geboortejaar aan […]

Column: Noord-Holland Noord scoort hoger met aantal besmettingen

Het aantal besmettingen met corona is de afgelopen week opnieuw toegenomen. Totaal registreerde GGD Hollands Noorden 10 procent  meer (30 november tot 7 december 4.623) besmettingen dan de week ervoor. Met het stijgende percentage wijkt Noord-Holland-Noord in negatieve zin af van het landelijke beeld, waar het gemiddelde aantal besmettingen met 5 procent afnam.  Voor het […]

Provincie geeft subsidie voor winkelgebieden

SCHAGEN – De provincie Noord-Holland stelt geld beschikbaar om de aantrekkelijkheid van winkelgebieden te verbeteren.  Ondernemers kunnen de subsidie gebruiken om bijvoorbeeld leegstand terug te dringen, duurzame maatregelen te realiseren of een gezamenlijke webshop op te zetten. In totaal is er voor 2022 € 425.000,- beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf 6 januari 2022 worden ingediend.  De […]

Column: Wanboel op het gemeentehuis

Het college komt zelf met een hard oordeel: de gemeente is onvoldoende in staat is om alle ambities en wettelijke taken goed uit te kunnen voeren. Oorzaak: het personeel neemt de benen. Wie moet zich dit aantrekken? Het gemeentebestuur. Het is nog al wat als gezegd wordt dat ook wettelijke taken er onder te lijden […]

Hollands Kroon boert goed

HOLLANDS KROON – De gemeente Hollands Kroon boert goed. De financiën van de gemeente laten halverwege dit jaar een positief saldo zien van € 2.027.812,-. Het college wil deze meevaller storten in de algemene reserve. Voor een aantal ontwikkelingen is het nog niet mogelijk om een goede financiële inschatting te maken, schrijft het college.  Om […]

Vervroegd stemmen raadsverkiezingen in maart

SCHAGEN –  Het kabinet wil de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 verlengen tot 1 juli 2022. Hiermee maakt demissionair minister Ollongren vervroegd stemmen opnieuw mogelijk tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Kiezers kunnen door deze optie al gedurende de twee dagen voorafgaand aan de reguliere verkiezingsdag stemmen. Dat kan in een bepaald aantal stemlokalen […]

845 huishoudens leven in armoede in Schagen

SCHAGEN –  In Schagen leven 845 huishoudens in armoede, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is 4,1% van alle huishouden. In een groot deel van deze huishoudens leven ook kinderen.  In Hollands Kroon en Den Helder is het aantal huishoudens dat in armoede leeft nog groter. In Hollands Kroon is dit 4,2% en in […]

Column: Spoedplan voor 2.000 woningen in Schagen

Op 1 oktober 2020 is Lex Brans door de provincie aangesteld om de rol van bouwambassadeur te vervullen. Brans zegt dat er momenteel met Schagen een investerings- en faseringsstrategie wordt opgesteld voor woningbouw op verschillende locaties, waaronder binnen bebouwd gebied. Op die manier wordt gestreefd naar prioritering van mogelijk zo’n 2.000 woningen in Schagen. Goed […]

Boosheid over afschaffen stemmen per brief

SCHAGEN –   Het is ‘onacceptabel’ en ‘onbegrijpelijk’ dat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen niet per brief gestemd kan worden. Veel ouderen hadden namelijk graag gebruik gemaakt van deze voor hen zeer veilige manier van stemmen, nu het coronavirus nog altijd veel slachtoffers maakt. Dat zegt ouderenbond ANBO tegen BNR. Het briefstemmen is, met steun van de […]

Niet medische bevallingen Noordwest in de knel

REGIO – Bij bevallingen zonder medische indicatie zal er niet altijd plek zijn in het Noordwest Ziekenhuis in Den Helder en Alkmaar. In het hele land is het druk in de geboortezorg. In de ziekenhuizen van Noordwest is dat niet anders. Dat komt door een piek in het aantal geboortes en een tekort aan gespecialiseerd […]

Mantelzorger geen voorrang boosterprik

SCHAGEN – Mantelzorgers krijgen geen voorrang bij de boostervaccinatie.  De uitnodiging van de vaccinatie gebeurt op basis van leeftijd. Iemand van 60-plus die een uitnodiging krijgt voor de boostervaccinatie mag een partner meenemen, dit kan ook een mantelzorger zijn.  Hiervoor geldt een aantal voorwaarden. De partner is 60-plus en het is minimaal 6 maanden geleden […]