Artikelen door Eugeen Hoekstra

Column: Schagen heeft interne problemen

De kosten van de  ambtelijke organisatie van Schagen zijn 24% hoger dan bij andere gemeenten. Dit blijkt uit een onderzoek van bureau Berenschot. Dit onderzoek in opdracht van het college moest inzicht geven in het reilen en zeilen van de ambtelijke organisatie dat past bij de ambities van het gemeentebestuur. In het onderzoek van Berenschot […]

Schagen krijgt € 716.000,- minder uit fonds

SCHAGEN  – Het nieuwe verdeelmodel gemeentefonds dat volgend jaar ingaat werkt negatief uit voor de gemeente Schagen. Schagen ontvangt hierdoor € 716.000,- minder. Dit is op basis van € 37,50 per inwoner. De klap komt niet in een keer. Voor Schagen geldt een groeipad, waarbij voor 2023 de schade beperkt blijft tot € 7,50 per […]

Wooncompagnie redt deadline rookmelders niet

REGIO – Wooncompagnie is hard bezig om al haar woningen te voorzien van rookmelders. Inmiddels is 90% van haar woningen van rookmelders voorzien. Woningcorporaties moeten vanaf 1 juli 2022 alle woningen hebben voorzien van rookmelders. “Huurders die nog geen brief hebben ontvangen moeten nog even geduld hebben. Zij komen vanzelf aan de beurt. Dit kan […]

Waterschap moet beter op meldingen letten

NOORDKOP – Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) doet te lang over het afhandelen van meldingen.  Het gaat om circa 75 duizend meldingen. De Rekenkamercommissie kwam onlangs met deze kritiek naar buiten. Het dagelijks bestuur trekt zich deze kritiek aan en gaat ermee aan de slag. De commissie geeft ook aan dat er lering getrokken kan […]

Gemeente laat weinig los over Schagen-Oost

SCHAGEN – De gemeente heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van circa 70 tijdelijke woningen voor Oekraïense vluchtelingen in Schagen-Oost blijkt uit een publicatie op overheid.nl. De gemeente zelf laat weinig los over de plannen. De gemeente laat weten dat er nog geen ambtelijk advies ligt omdat dit een aanvraag is die nog in […]

Column: 250.000 afgedankte zonnepanelen

Leuk allemaal die zonnepanelen, ieder jaar worden er in Nederland zo’n 10 miljoen nieuwe zonnepanelen op daken en in weilanden gelegd, maar wat moeten we met die dingen als ze zijn afgedankt? Volgens schatting worden in 2030 in Nederland al ongeveer 250.000 zonnepanelen afgedankt. Tien jaar later het veelvoud. Wie gaat de verschroting financieren? Dat […]

Schagen zegt Kustbus nog niet vaarwel 

SCHAGEN – De Noordkopgemeenten zullen de komende weken kijken of er nog mogelijkheden te vinden zijn om de Kustbus deze zomer alsnog te laten rijden. Het college van Schagen zal dit tijdens de vergadering van Ondernemers Federatie Schagen (OFS) op 7 juli bespreken om samen met ondernemers te kijken naar mogelijke alternatieven. De provincie Noord-Holland […]

Komen er verpleeghuisjes in Schagen?

Woonzoongroep SAMEN wil overal verpleeghuisjes laten ontstaan. Mensen met dementie neemt ze niet op, maar verpleegt ze thuis samen met familie en buren en collega-zorginstellingen. Dit valt op te maken uit de nieuwe strategie van SAMEN op de ouderenzorg. Goed idee? Natuurlijk niet. Op deze manier krijgt de mantelzorger het nog drukker en dat is […]

Deelauto’s gemeente meer gebruikt na corona

SCHAGEN –  Sinds de zomer van 2021 staan er twee deelauto’s naast het gemeentehuis. Deze auto’s leaset de gemeente. Ze kunnen door ambtenaren zakelijk gratis worden gebruikt en tegelijkertijd kunnen de auto’s door particulieren worden gebruikt. In 2021 was het gebruik nog slechts enkele honderden kilometers per maand. Nu is dit toegenomen tot meer dan […]

Wachttijden GGZ-zorg lopen op naar 25 weken

SCHAGEN – De wachttijden bij de GGZ Noord-Holland Noord lopen op. De wachttijd-norm is 14 weken voordat de behandeling begint. Voor de locatie Schagen duurt de aanmeld wachttijd 12 weken waarna de behandel wachttijd nog eens 13 weken bedraagt. Dit is totaal 25 weken. Deze situatie is niet anders bij andere locaties van de GGZ […]

Geen handhaving kachelrook Tiny-houses

SCHAGEN – De gemeente Schagen ziet geen reden voor handhaving op overlast van kachelrook van de Tiny-houses in Hoep Noord. Omwonenden van de Tiny-houses klagen over rookoverlast en willen dat de gemeente gaat handhaven. Tiny-houses zijn  zelfvoorzienend en maken gebruik van houtkachels. De VVD wil hierover hom of kuit hebben van het college omdat de […]

150 asielzoekers versneld aan huis helpen

HOLLANDS KROON – De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wil versneld 150 asielzoekers met een verblijfsvergunning huisvesten. Het is niet de bedoeling dat ze tijdelijk aan huisvesting worden geholpen, maar permanent.  De gemeente Hollands Kroon zegt dat er ambtelijk wordt gewerkt aan een plan om hieraan vorm te geven. Dit is een lastige klus, zegt het college […]