Artikelen door Eugeen Hoekstra

Minister Kuipers zet kier open voor Pallas

PETTEN – Het is zeer waarschijnlijk dat kernreactor Pallas in Petten er zal komen. Minister Ernst Kuipers stelt in een brief, die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, dat een nieuwe reactor in Europa ‘alleen maar één van de mogelijke scenario is.’ Volgens de minister staat de vraag centraal of Nederland zijn leidende rol […]

OldSkoel krijgt geld voor herstelwerkzaamheden

SCHAGEN – Het college van de gemeente Schagen wil OldSkoel € 111.337,- lenen voor noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan onder andere het dak, de cv en de raamkozijnen. De gemeenteraad moet dit nog goedkeuren. In september 2021 is het Feitenrelaas Verkoop schoolgebouw OldSkoel met adviezen en aanbevelingen door onderzoekers aan de raad aangeboden. Er was onduidelijkheid over […]

Vorig jaar 211 woningen gebouwd in Schagen

SCHAGEN – Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn vorig jaar 211 nieuwbouwwoningen gebouwd in de gemeente Schagen. In 2020 waren het er 186. Vorig jaar kwamen in het eerste kwartaal 20 nieuwbouwwoningen gereed, in het tweede kwartaal 94, in het derde 34 en in het vierde kwartaal 63.   De gemeente streeft naar […]

Schagen nog geen opkoopbescherming huizen

SCHAGEN –  De gemeente Schagen komt capaciteit te kort om te denken aan opkoopbescherming van huizen.  Dit zegt wethouder Jelle Beemsterboer naar aanleiding van berichten dat steeds meer gemeenten deze regeling implementeren. Met de regeling kunnen gemeenten ervoor zorgen dat in wijken waar schaarste heerst woningen beschikbaar blijven voor woningzoekenden. Beleggers worden zo buitenspel gezet. […]

Kernreactor draait voorlopig niet

PETTEN – Omdat er tijdens controlewerkzaamheden voorafgaand aan de reactorstart een technisch mankement is aangetroffen in een koelsysteem wordt de reactor voorlopig niet opgestart. Het onderzoek naar de oorzaak van het technisch mankement wordt deze week verder vervolgd. Naar verwachting kan NRG volgende week een update geven. NRG kan nog geen indicatie geven wanneer de […]

Schagen niet voor uitbreiding Veiligheidsregio

SCHAGEN –  De gemeente Schagen vraagt de Veiligheidsregio met klem om in alle visies die worden vastgesteld duidelijk te maken welke taken wettelijk en niet wettelijk zijn en wat binnen en buiten de Gemeenschappelijke Regeling valt. Het college noemt als voorbeelden taken rondom de Omgevingswet inclusief risicobeheersing), veranderopgave brandweer, organisatie rondom de nieuwe crisistypen, zorg […]

Column: Waarom zijn die rode lichten er nog?

Die rode lichten aan de oostelijke hemel van de stad Schagen zijn er nog steeds. Heeft ooit iemand verteld, toen de komst van windturbines werd gepropageerd als een weldaad voor het klimaat, dat die dingen licht zouden uitstralen en zodoende de nachtelijke duisternis ernstig zouden verstoren? Toen ze er inmiddels stonden zagen we die lichten […]

Lege panden niet voor arbeidsmigranten

HOLLANDS KROON – GroenLinks Hollands Kroon weet dat meerdere inwoners in het centrum van Hippolytushoef ongerust zijn over het verbouwen van leegstaande panden met een winkel of horecabestemming voor kamerverhuur aan arbeidsmigranten. Het college van Hollands Kroon wil voorkomen dat in panden met een horecabestemming arbeidsmigranten worden ondergebracht. Aanleiding hiertoe was de situatie rond het […]

Aantal valincidenten ouderen blijft hoog

HOLLANDS KROON – Relatief veel 65-plussers in de Kop van Noord-Holland komen na een val in het ziekenhuis terecht. In de gemeente Schagen waren het er afgelopen jaar 161, in Hollands Kroon 148 en in Den Helder 188. CDA Hollands Kroon wil weten waardoor deze ongelukken worden veroorzaakt en hoe deze voorkomen kunnen worden. “In […]

Wmo-hulpmiddelen in Schagen casco verzekerd

SCHAGEN – De Wmo-hulpmiddelen zoals een rolstoel of een scootmobiel zijn casco verzekerd. Dit houdt in dat schade niet voor rekening komt van de gebruiker.  In het consumentenprogramma Kassa werd aandacht besteed aan het verzekeren van deze hulpmiddelen. Er zijn gemeenten die alleen een WA-verzekering hebben gesloten. Dan moet de gebruiker zelf de schade betalen. […]

Bezwarencommissie tikt gemeente op de vingers

BURGERBRUG – Mensen die bezwaar maakten tegen permanente bewoning van recreatieappartementen in Burgerbrug hebben gelijk gekregen van de bezwarencommissie. Het college wilde permanente bewoning toestaan op het perceel Burgerweg 9 maar dit viel niet in goede aarde bij sommige bewoners. Er ontstond onenigheid tussen hen. De commissie heeft de bezwaren gegrond verklaard. Het college zal […]

VVD op de bres voor veiligheid bij Hoenderpark

SCHAGERBRUG – Er wordt veel geklaagd over de verkeerssituatie rondom de kruising Schagerweg/Hollands Hoen, ingang Hoenderpark in Schagerbrug. Dat meldt de Schager VVD fractie.  De straat is de enige in- en uitgang naar de achterliggende wijk, waar ongeveer 70 gezinnen wonen. Ter plaatse wordt zeer regelmatig, zo niet dagelijks, op het wegdek of de stoep […]