Artikelen door Eugeen Hoekstra

Column: Wooncompagnie gaat huurhuizen verkopen aan middeninkomens

Wooncompagnie slaat een nieuwe koers in. Ze gaat huurwoningen verkopen om woningzoekenden een plezier te doen. Hoeveel is nog niet bekend, maar veel meer dan in afgelopen jaren. Wel met één voorwaarde: Wooncompagnie heeft het eerste recht op terugkoop. Een onafhankelijke taxateur stelt de prijs vast. Zo probeert de sociale huisvester betaalbare koopwoningen op de […]

Vernieuwbouw Multitreffer kan van start gaan

‘t ZAND – Het college heeft opdracht gegeven tot vernieuwbouw van het sporthal Multitreffer in ’t Zand. In het derde kwartaal 2022 moet de huidige gymzaal gerenoveerd zijn en de voormalige bibliotheek zijn omgebouwd tot sportzaal.  De gemeente is eigenaar van het complex. De kosten bedragen € 1.240.602,-. Het gebouw wordt circa 150 m2 uitgebreid […]

Openingstijden priklocaties verruimd

MIDDENMEER – De openingstijden van de priklocaties van de GGD Hollands Noorden in Alkmaar, Middenmeer en Den Helder zijn verruimd. Mensen die zonder afspraak een prik tegen het virus willen laten zetten kunnen daar, vooralsnog tot en met 22 oktober, ook op woensdag- en vrijdagmiddag terecht tussen 14.30 en 20.00 uur. De vaccinatielocatie in Alkmaar […]

Column: Nieuwbouw dierenasiel niet op tijd klaar

Het dierenasiel gaat op 1 januari dicht en wat het alternatief wordt is nog steeds niet bekend. Een woordvoerder van het gemeentehuis zegt dat er op die datum geen sprake zal zijn van nieuwbouw. Momenteel  is in de regio een aanbestedingsronde gaande. De aanbieder die de aanbesteding gegund wordt, zal moeten zorgen voor opvang en […]

Richtlijn tegen overbelasting mantelzorgers

SCHAGEN –  Steeds meer mantelzorgers verlenen lang en intensief zorg. Zorgverleners moeten hier meer oog voor krijgen. Om die reden is de richtlijn ‘Overbelaste mantelzorger’ ontwikkeld. Deze richtlijn is bedoeld om verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten te ondersteunen in hun dagelijks werk en om hen handvatten en adviezen te geven over hoe ze mantelzorgers kunnen […]

Kledingbeurs voor de minima in Schagen

SCHAGEN – De gemeente Schagen heeft een vergunning verleend voor het houden van een kledingbeurs voor de minima.   De vergunning betreft het één keer in de maand houden van deze beurs op de locatie Hoep 6 in Schagen.  Dit gebouw fungeert als kapel van de vrije evangelie gemeente. De beurs biedt heren-, dames-, kinder-, en […]

Provincie keurt bestemmingsplan Molenweg af

SCHAGEN – De provincie Noord-Holland heeft een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘Molenweg 7 Warmenhuizen.’ Het plan is in strijd met de provinciale verordening en moet worden aangepast. Het bestemmingsplan voorziet in het handhaven van de bestaande bedrijfswoning en de bouw van drie vrijstaande landelijke woningen met een bijgebouw. De provincie vindt dat de kavels […]

Provincie wil miljoenen steken in Liander

REGIO – De provincie Noord-Holland wil 55 miljoen euro overmaken aan Liander om  noodzakelijke investeringen mogelijk te maken in het versterken van het elektriciteitsnet.  Het gaat om een lening die over enkele jaren zal worden omgezet in eigen vermogen. Gedeputeerde Staten kunnen deze beslissing niet alleen nemen. Hiervoor is de toestemming van de Staten nodig. […]

Provincie buigt zich over lelieteelt

NOORDKOP – De Statenfracties GroenLinks en Partij voor de Dieren denken dat de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland gevolgen heeft voor de lelieteelt in Noord-Holland. De rechtbank vindt dat meer onderzoek nodig is om vast te stellen of gewasbescherming van lelies gevolgen heeft voor de leefomgeving. De provincie Noord-Holland is bekend met de uitspraak en […]

Afstand houden blijft in het ziekenhuis

SCHAGEN –  De 1,5 m afstand houden is vanaf zaterdag 25 september in Nederland niet meer verplicht.  In de ziekenhuizen blijft echter de richtlijn van de Federatie van Medisch Specialisten van kracht. Dit betekent dat in de Noordwest ziekenhuizen de 1,5 meter blijft voor zowel personeel, bezoekers als patiënten. In het ziekenhuis bevinden zich altijd […]

Bijna helft ouderen worstelt met gezondheid

REGIO – Uit de gezondheidsmonitor van de GGD blijkt dat bijna 40 procent van de inwoners van 65 jaar en ouder in Schagen enige en 6 procent ernstige beperkingen ervaart in hun dagelijks leven door gezondheidsproblemen.  Ruim 40 procent heeft beperkingen die al 6 maanden of langer duren en 22 procent heeft beperkingen in het […]

Column: Waarom die steekincidenten in Schagen?

Het dragen van steekwapens is verboden. Toch zijn er steeds meer steekincidenten. Ook in de Noordkop. Waardoor deze toename? Reden is dat de criminaliteit zijn schaduw vooruitwerpt. Het ‘milieu’ dringt zich op. Langzaam maar zeker worden de geesten rijp gemaakt dat geweld normaal is: een totale respectloosheid voor het leven. Ze worden bevattelijk voor opdrachten uit […]