Artikelen door Eugeen Hoekstra

Waarom vakantiehuisjes niet van gas af

SCHAGEN – De SP zegt niet te begrijpen waarom recreatiewoningen en bungalows op vakantieparken niet van het aardgas af hoeven. In de transitievisie geeft Schagen aan dat in 2050 alle woningen aardgas vrij moeten zijn. Voor nieuwbouw is het al regel dat er geen nieuwe woningen gebouwd worden met een gasaansluiting. De SP zegt dit […]

Extra bouwkrediet Multitreffer ‘t Zand

‘T ZAND –  Het college van Schagen wil meer geld stoppen in de sportzaal Multitreffer in ‘t Zand die er volgens plan moet komen. Het gaat om een bedrag van € 423.500,- inclusief  BTW. Dit bedrag komt bovenop het krediet van € 1.160.602,- dat de gemeenteraad op 11 mei vorig jaar beschikbaar heeft gesteld. Het […]

Column: Einddeal bouw huizen in zicht

Aan het einde van dit jaar zouden we moeten weten hoeveel sociale huurwoningen er in de gemeente Schagen gebouwd zullen worden. Waarom?  Minister Hugo de Jonge belooft dit. De ‘woondeals’ die hij maakt met provincies, gemeenten en woningcorporaties zijn nu bekend gemaakt. De volgende stap is om per gemeente locaties te bepalen waar deze woningen […]

Verbaasd en verbolgen

SCHAGEN – De Rekenkamercommissie Schagen (RKC) is verbaasd en verbolgen over plannen van de griffie om de RKC te laten fuseren met andere rekenkamers in de omgeving.  De RKC is door de gemeenteraad ingesteld om onderzoekingen te doen naar de financiële handel en wandel van het gemeentebestuur. Er is een sollicitatieprocedure gaande voor een nieuwe […]

Onderhoud wegen nog op een laag pitje

SCHAGEN – Het budget voor onderhoud en investeringen in de openbare ruimte is nog steeds niet op peil. Daardoor werkt de gemeente nog steeds onder het niveau dat ‘we met zijn allen aanvaardbaar vinden, ’ zegt het college in de toelichting bij de begroting 2023.  Pas in 2026 kan er meer geld worden uitgegeven. Toch […]

Provincie pakt gladheid anders aan

SCHAGEN -Dit jaar worden naast de gewone strooiwagens automatische strooiers ingezet die zelf zien hoe breed het zout over de weg moet worden gestrooid. Zo wordt minder zout gebruikt en wordt er niet gestrooid waar het niet nodig is. En dat is weer beter voor het milieu. Het strooiseizoen loopt van 1 november tot en […]

Eerste wolf in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND – In april dit jaar is voor het eerst een wolf gesignaleerd in Noord-Holland. Statenleden wijzen op het belang van maatregelen om landbouwdieren te beschermen.  Daarnaast leggen ze de nadruk op de bijdrage van de wolf aan het gezond houden van dierenpopulaties. Gedeputeerde Esther Rommel vertelde dat er geen roedel is in Noord-Holland, dat […]

Ouderenbonden: wat is de inkomensgrens?

SCHAGEN – De samenwerkende ouderenbonden in Schagen zijn verbaasd over nieuwe beleidsregels van Gemeente Schagen over de energietoeslag. Ze zorgen voor onduidelijkheid over wat de inkomensgrens is. De gemeente hanteerde tot nu toe een inkomensgrens van 120%. In de nieuwe beleidsregels staat dat de inkomensgrens 110% van de bijstandsnorm is. Mensen boven deze norm komen […]

Komt de Omgevingswet er nog wel?

SCHAGEN –  Als het kabinet de Omgevingswet op 1 januari 2023 invoert, leidt dat waarschijnlijk tot forse problemen voor de vergunningverlening, zoals vertraging bij bouwprojecten.  Het Adviescollege ICT-toetsing waarschuwt voor maatschappelijke risico’s als minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde vasthoudt aan de invoeringsdatum. NRC schrijft hierover. Het betreft een grootse wetsherziening, die […]

Column: Ouderenzorg vreest de wasstraat

De ouderenzorg verkeert in crisis. Personeel loopt massaal weg uit de instellingen en de zorg giert achteruit. Topmanagers zitten met de handen in het haar en zoeken naar oplossingen. Robotzorg wordt de toekomst. Waarom niet ouderen massaal gaan wassen in een wasstraat zoals dit gebeurt met auto’s. Je zet ouderen in een stoeltjescarrousel en je […]

Afvalstoffenheffing omhoog met 5%

SCHAGEN – De afvalstoffenheffing gaat volgend jaar met 5% omhoog. De heffing voor een eenpersoonshuishouden gaat omhoog van € 307,- naar € 322,-, voor huishoudens van 2 personen en 3 personen van € 361,- naar € 379,- en van 4 personen van € 372,- naar € 410,- . De Ozb gaat omhoog met 9%. De […]

Target-Fit begint kinderdagverblijf Schagen

SCHAGEN – Er is bij de gemeente een vergunningsaanvraag gedaan door Target-Fit voor het opzetten van een kinderdagverblijf in een pand  Groeneweg 1 in Schagen. De bedoeling is dat hier een kinderdagverblijf komt met een slaapgedeelte. Waarschijnlijk biedt het ook BSO activiteiten aan. In de aanvraag staat dat er drie slaapplaatsen komen en dat er […]