Artikelen door Eugeen Hoekstra

Nieuw coronabeleid nodig volgens Red Team

REGIO – De overheid moet coronabeleid gaan maken waarin is opgenomen dat de deltavariant nog grote groepen mensen kan besmetten en ziek maken, ondanks dat zij gevaccineerd zijn.  Onderzoeken laten namelijk zien dat de kans dat een gevaccineerde besmet raakt en ernstig ziek wordt of het virus overdraagt, veel groter is dan bij de vorige […]

Huurders recht op meer huurtoeslag

REGIO – De Woonbond waarschuwt huurders tegen het mislopen van huurtoeslag. Door een wetswijziging hebben 115.000 extra huishoudens met terugwerkende kracht recht op toeslag over 2020. Veel mensen weten dit volgens de bond niet. Het aanvragen van de huurtoeslag kan nog tot 1 september. In 2020 zijn harde inkomensgrenzen, waarbij huurders boven een bepaald inkomen […]

Sociale fraude Hollands Kroon het hoogst

REGIO – Van de vier gemeenten in de Noordkop heeft Hollands Kroon in de afgelopen vijf jaar de meeste uitkeringsfraudeurs betrapt. In totaal ging het in Hollands Kroon om een kleine tweehonderd gevallen. In Den Helder zijn in diezelfde periode elf fraudegevallen aan het licht gekomen en op Texel vijf. De gemeente Schagen focust niet […]

Liander wil subsidie zonnepanelen stoppen

REGIO –  Netbeheerder Liander is voorstander van het versneld afbouwen van de salderingsregeling van de overheid voor zonnepanelen. Geld dat hierdoor vrijkomt kan worden ingezet voor bijvoorbeeld een subsidie voor de thuisbatterij. Omdat de populariteit van zonnepanelen onder woningeigenaren blijft groeien stelt de netbeheerder dat het elektriciteitsnet steeds voller wordt. In het tweede kwartaal nam […]

JessLokaal wil grote bomen terug in Warmenhuizen

WARMENHUIZEN – JessLokaal heeft aan het college vragen gesteld over de kap van circa 40 bomen door Liander langs de Veilingweg en Stationsstraat in Warmenhuizen.  De bomen moesten weg in verband met de aanleg van nieuwe elektrakabels. Volgens JessLokaal zou Liander aan de andere kant van de weg kabels leggen, maar daar lagen al kabels. […]

Column: van groot naar beter ook in Schagen?

Niet plompverloren meer huizen bouwen als antwoord op de woningnood, maar ouderen laten verkassen naar leuke hofjes, zorgwoningen en appartementen, waardoor veel eengezinswoningen vrijkomen. Moedig die ouderen aan om door te stromen. Maak er een speerpunt van met de slogan ‘van groot naar beter.’ Dit zei Floris Alkemade, architect en stedenbouwkundig ontwerper in het tv-programma […]

OMT: mantelzorgers blijven mondneusmasker dragen

REGIO – Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert mantelzorgers, die volledig gevaccineerd zijn maar zorgen voor een kwetsbare naaste, een mondneusmasker te dragen. Het is namelijk niet uitgesloten dat volledig gevaccineerde personen toch het virus over kunnen dragen aan een andere persoon. Zo ontstaat er een risico dat je iemand besmet, ook al ben je […]

Verplichte opname verwarde personen blijft nodig

REGIO – Burgemeesters in Nederland gaven vorig jaar 1.416 keer een inbewaringstelling af waarmee een persoon in hun gemeenten verplicht werd opgenomen in een GGZ-instelling op basis van de Wet zorg en dwang.  Dit blijkt uit een overzicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Burgemeester Marjan van Kampen van de gemeente Schagen deed dit vorig […]

Stembiljet moet voor iedereen te lezen zijn

REGIO – Het huidige stembiljet is niet voor iedereen zelfstandig bruikbaar. Organisaties als  Ieder(in), Sien en KansPlus willen dat mensen met een beperking het stembiljet ook goed kunnen hanteren en volgen.  In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Veel mensen vinden het huidige stembiljet te ingewikkeld en moeilijk te hanteren vanwege het formaat. Op dit moment ligt […]

Privacygegevens jongeren Den Helder op straat

DEN HELDER – Privacygevoelige informatie over jongeren in Den Helder zou openbaar zijn geworden. De fractie van Behoorlijk Bestuur ontving hier signalen over via het eigen meldpunt en vraagt het college om uitleg. Het Jeugd Onderwijs en Cultuurfonds (JOC) stelt bonnenboekjes beschikbaar voor bijvoorbeeld schoolreisjes, dansen of fotografie als het gezinsinkomen onvoldoende is.  “Echter zijn […]

Column: Muggenburg blijft voorlopig op slot

Het is lang wachten op de bouw van de broodnodige woningen in Muggenburg-Zuid. Voorlopig komen ze er niet. Reden is gesteggel over de aanleg van de ontsluitingsweg naar de N245. Een tijdelijke weg voor het bouwverkeer lijkt het niet te worden.  Vanuit het gemeentehuis komen inderdaad andere geluiden. Niet dat de ontsluiting van de baan […]

Extra ventweg voor ontsluiting de Veldwachter

SCHAGEN – Er komt een ventweg om het nieuwe woningbouwcomplex De Veldwachter in Schagen te ontsluiten. De ventweg takt aan op de aan de westzijde gelegen splitsing, die de inrit vormt van onder andere de Spartahal.  Er is wel een extra brug nodig vanwege de sloot en er moeten bomen worden gekapt. Ook komt een nieuw […]