Woningcorporaties eens met huurakkoord

REGIO – Woningcorporaties, gemeenten, provincies en het rijk hebben afspraken gemaakt om meer betaalbare sociale huurwoningen te creëren en huren voor mensen met een minimuminkomen te verlagen. Daartoe tekenden zij donderdag zogeheten prestatieafspraken.

Voor huurders met een inkomen op of onder 120 procent van het sociaal minimum en een huur hoger dan € 550,- komt in 2024 een éénmalige huurverlaging van gemiddeld € 57,-. Daarnaast moeten meer sociale huurwoningen worden gebouwd en veel woningen worden verduurzaamd.

Achterliggende gedachte is dat de corporaties er geld voor hebben, omdat op 1 januari de verhuurdersheffing voor corporaties wordt afgeschaft. Het streven is dat de huren voor alle huurders van corporaties worden gematigd.

Wooncompagnie houdt tot nu toe bij het bepalen van de huurverhoging geen rekening met inkomens van huurders.

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):