Column: Schagen heeft interne problemen

De kosten van de  ambtelijke organisatie van Schagen zijn 24% hoger dan bij andere gemeenten. Dit blijkt uit een onderzoek van bureau Berenschot. Dit onderzoek in opdracht van het college moest inzicht geven in het reilen en zeilen van de ambtelijke organisatie dat past bij de ambities van het gemeentebestuur.

In het onderzoek van Berenschot is de werkwijze in Schagen vergeleken met andere gemeenten van gelijke grootte. Daarbij is met name gekeken naar inzet van personeel. In ieder geval heeft het onderzoek duidelijk gemaakt dat Schagen hoog in de boom zit als het gaat om de kosten. De gemeente huurt veel externe krachten in en dat is duur. Anderzijds zijn er ook veel vacatures die moeilijk zijn te vervullen, tegelijkertijd is het ambitieniveau hoog. De vraag is wat moet er gebeuren? Daarop moet nog antwoord komen. Een volgend onderzoek is in de maak.

Het onderliggend probleem is hier dat Schagen als werkgever haar werkorganisatie niet op orde heeft. Dit inzicht dateert van een dikke vierjaar terug en misschien nog wel langer. Hierdoor wordt geld uitgegeven dat misschien niet nodig is. Zo werken er hier gemiddeld meer personeel dan bij andere gemeenten. Daarnaast heeft de gemeente grotere uitgaven aan het uitbesteden van werk, terwijl de organisatie niet goed functioneert.

Meer onderzoek moet uitwijzen of het haalbaar is om de kosten van personeel te verminderen. Het college vindt nu al van wel, maar grijpt nu niet in. Zo wordt heel veel gemeenschapsgeld op deze manier verspild. Het college besluit te wachten op andere onderzoeken waarvan de eerste resultaten in het najaar zullen komen. Onderzoeken zijn niet zaligmakend. Vaak roepen onderzoeksresultaten nieuwe vragen op en is er weer een onderzoek nodig.

Merkwaardig is dat het college toch weer voorstellen doet om de personeelslasten wederom te verhogen met een bedrag van € 342.000, – voor meer personeel voor het team Financiën. Ook zijn vacatures opengesteld voor een directiesecretaris en twee bestuursadviseurs.  Om de target van 300 nieuwbouwwoningen te kunnen realiseren moet er meer personeel komen. Kosten: €713.000,-.

Het beleid van de gemeente is moeilijk te volgen. Neem de begroting 2020. Daarin is een flinke bezuiniging opgenomen op het personeelsbudget. Zo moet de frontoffice van de afdeling Dienstverlening het met minder personeel doen. Dit levert een structurele bezuiniging op van € 300.000,-.  Verder wordt het budget van de ICT-formatie verlaagd. Dit levert een flinke bezuiniging op. Door andere maatregelen zoals het niet doorgaan van de groei van gebiedscoördinatoren komt er uiteindelijk een besparing uit de bus van € 800.000,- in 2023 op het budget personeelskosten.

Volgens mij is de gemeente helemaal de kluts kwijt: eerst wordt besloten te bezuinigen, vervolgens wordt veel externen aangetrokken met als gevolg extra uitgaven en dan weer moet er personeel weg omdat Berenschot zegt dat Schagen teveel geld uitgeeft aan personeel. Het college komt gauw met meer informatie naar buiten. Een herverdeling van functies lijkt onvermijdelijk. Aan een krimp om de personeelslasten naar beneden te brengen valt niet te voorkomen. Maar een garantie op succes is er niet. Wat wil de gemeente Schagen nou eigenlijk?

Eugeen Hoekstra

 


Publicatiedatum: 1 juli 2022
Categorie: Column
Aantal views: 505
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Reageer op dit artikel
3 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: