Artikelen door Eugeen Hoekstra

Schagen vraagt subsidie arbeidsmigranten

SCHAGEN –  Meer dan 80 gemeenten hebben in totaal 128 aanvragen ingediend voor de Regeling huisvesting aandachtsgroepen.  De gemeente Schagen is één van deze gemeente. Schagen heeft de aanvraag op 28 oktober ingediend voorde huisvesting van 330 arbeidsmigranten aan de Lus in Schagen. De specifieke uitkering bedraagt maximaal € 5.000 per te realiseren woonruimte. En […]

Digitaal vergaderen raad weer verlengd

REGIO – De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is opnieuw verlengd en loopt nu door tot 1 maart 2022. De wet trad op 9 april 2020 in werking. Demissionair minister Kajsa Ollongren (BZK) laat een voorstel uitwerken om digitale raadsvergaderingen blijvend mogelijk te maken.  Volgens de minister heeft digitaal vergaderen voordelen die ‘complementair’ zijn […]

CDA: Niet korten op de boodschappen

SCHAGEN – CDA Schagen wil niet dat bijstandsgerechtigden worden gekort op hun  uitkering voor het ontvangen van giften zoals boodschappen, cadeaus en andere goederen gericht op het dagelijks leven. Dit schrijft de fractievoorzitter van het CDA Sander Lensink aan het college. Hij wijst naar berichten in de pers over de boodschappenkorting door de gemeente Wijdemeren. […]

DOKO slachtoffer verbouwing Multitreffer

‘T ZAND – Tafeltennisvereniging Doko lijkt de dupe te worden van de eigendomsoverdracht van de Multitreffer.  De Multitreffer wordt eigenaar van de accommodatie als gevolg van de verbouwing van de sporthal in ’t Zand. De Multitreffer is daarmee verantwoordelijk voor de verhuur van ruimte in de sportzaal. Doko heeft in het verleden de bestuurskamer in […]

Eetcafé Rondom Gelukkig mag door met snackkar

SCHAGERBRUG – Eetcafé Rondom Gelukkig in Schagerbrug krijgt ondanks het feit dat het standplaatsenbeleid het niet toestaat, tóch een vergunning.  Het college wrijft eenmalig de hand over het hart omdat vanwege brandschade de uitbaters van eetcafé Rondom Gelukkig tot de heropening niet in staat zijn om gasten te ontvangen. Daarom hebben zij een tijdelijke standplaatsvergunning […]

Statenvragen over geothermie en drinkwater

REGIO – De CDA-Statenfractie heeft aan Gedeputeerde Staten vragen gesteld over geothermie. Geothermie, oftewel aardwarmte, ligt onder vuur omdat het drinkwater kan vervuilen.  Drinkwaterbedrijven trekken aan de bel en zien de veiligheid van het drinkwater in gevaar komen als geothermie op grote schaal wordt toegepast. Het CDA vindt dat veiligheid van het drinkwater gegarandeerd moet […]

GGD HN: Boosterprik uitsluitend op afspraak

SCHAGEN – Een boosterprik voor corona kan uitsluitend op afspraak worden gegeven. GGD Hollands Noorden werkt hiervoor niet met vrije inloop (zonder afspraak). Een boosterprik wordt gegeven als het geboortejaar aan de beurt is. Een uitnodiging hiervoor rolt op dat moment in de brievenbus. Ook in de media wordt aangekondigd wanneer een bepaald geboortejaar aan […]

Column: Noord-Holland Noord scoort hoger met aantal besmettingen

Het aantal besmettingen met corona is de afgelopen week opnieuw toegenomen. Totaal registreerde GGD Hollands Noorden 10 procent  meer (30 november tot 7 december 4.623) besmettingen dan de week ervoor. Met het stijgende percentage wijkt Noord-Holland-Noord in negatieve zin af van het landelijke beeld, waar het gemiddelde aantal besmettingen met 5 procent afnam.  Voor het […]

Provincie geeft subsidie voor winkelgebieden

SCHAGEN – De provincie Noord-Holland stelt geld beschikbaar om de aantrekkelijkheid van winkelgebieden te verbeteren.  Ondernemers kunnen de subsidie gebruiken om bijvoorbeeld leegstand terug te dringen, duurzame maatregelen te realiseren of een gezamenlijke webshop op te zetten. In totaal is er voor 2022 € 425.000,- beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf 6 januari 2022 worden ingediend.  De […]

Column: Wanboel op het gemeentehuis

Het college komt zelf met een hard oordeel: de gemeente is onvoldoende in staat is om alle ambities en wettelijke taken goed uit te kunnen voeren. Oorzaak: het personeel neemt de benen. Wie moet zich dit aantrekken? Het gemeentebestuur. Het is nog al wat als gezegd wordt dat ook wettelijke taken er onder te lijden […]

Hollands Kroon boert goed

HOLLANDS KROON – De gemeente Hollands Kroon boert goed. De financiën van de gemeente laten halverwege dit jaar een positief saldo zien van € 2.027.812,-. Het college wil deze meevaller storten in de algemene reserve. Voor een aantal ontwikkelingen is het nog niet mogelijk om een goede financiële inschatting te maken, schrijft het college.  Om […]

Vervroegd stemmen raadsverkiezingen in maart

SCHAGEN –  Het kabinet wil de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 verlengen tot 1 juli 2022. Hiermee maakt demissionair minister Ollongren vervroegd stemmen opnieuw mogelijk tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Kiezers kunnen door deze optie al gedurende de twee dagen voorafgaand aan de reguliere verkiezingsdag stemmen. Dat kan in een bepaald aantal stemlokalen […]