Artikelen door Eugeen Hoekstra

Column: Komen er toch woningen aan de Oudedijk?

Komen er toch nieuwbouwwoningen aan de Oudedijk?  Het gaat maar liefst om 10 woningen. Het college heeft er over vergaderd en heeft de aanvraag aangehouden. Aangehouden betekent niet dat de aanvraag is geweigerd, dat de  bouwvergunning niet zal worden verleend. Aangehouden betekent dat er vragen zijn en dat het stuk teruggaat naar de ambtenaren die […]

Gemeente wil drie topmensen in haar organisatie

SCHAGEN – De gemeente Schagen zit met een personeelsprobleem. In de organisatie ontbreekt het aan voldoende strategisch vermogen met tegelijkertijd voldoende politiek-bestuurlijke sensitiviteit, beweert het college. Daarom moeten er drie functies bijkomen: een directiesecretaris en twee bestuursadviseurs. De personeelskosten voor de nieuwe functies bedragen structureel € 364.400,-. Een deel wordt bekostigd vanuit vrijgevallen formatie. De […]

Aquathermie is duur en riskant

SCHAGEN – Gemeenten in de Noordkop en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zien aquathermie als een belangrijke energiebron als alternatief voor aardgas. Maar, zo zeggen installateurs en waterbeheerders, is dit systeem nog lang geen gemeengoed. Aquathermie is het verwarmen en koelen van gebouwen door het gebruik van warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. Aan de […]

Uitbreiding zonnepark Burgerbrug stap dichterbij

BURGERBRUG – Er komt een zonnepark aan de Belkmerweg 24 in Burgerbrug. Het is een uitbreiding van ca. 1,3 ha aan de achterzijde van een reeds vergunde zonneakker. De aanvraag is in strijd met het Paraplu-omgevingsplan, maar het college weet er een mouw aan te passen door te verklaren dat het zonnepark niet in strijd […]

Woonbond: maak werk tegen enkelglas

REGIO – De Woonbond wil dat enkelglas of een erg onzuinig energielabel gezien gaat worden als een gebrek aan de woning. Juridisch gezien gaat het dan om een onderhoudsgebrek dat door de verhuurder verholpen moet worden. Nog steeds hebben veel huurwoningen enkelglas. Als verhuurders dit niet willen aanpakken, kunnen huurders afdwingen dat er dubbelglas komt. […]

PvdA wil visie over slopen leegstaande loodsen 

SCHAGEN –  De PvdA-fractie wil weten wat na het verdwenen ruimte-voor-ruimte beleid gaat gebeuren als bedrijven stoppen en loodsen blijven staan.  De PvdA zegt blij te zijn dat deze ruimte-regeling niet meer bestaat omdat deze regeling naar eigen zeggen nauwelijks verbetering opleverde van het landschap. Ook wil de fractie weten hoe de gemeente omgaat met […]

Kopgemeenten weigeren geld aan Omgevingsdienst

REGIO – De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord vist achter het net. De dienst wil drie projecten uitvoeren, kosten iets meer dan een half miljoen euro, maar krijgt nul op rekest van de colleges van Den Helder, Schagen en Texel. Ze zijn niet van plan om het geld voor te schieten. De drie projecten behelzen traineeship, de […]

Geld voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed

REGIO – De provincie trekt 2 miljoen euro uit om kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren, zoals culturele instellingen, dorps- en buurthuizen en sportaccommodaties, te helpen hun gebouwen te verduurzamen. Voor veel kleine eigenaren is verduurzaming van hun gebouwen een uitdaging. Simpelweg omdat het ontbreekt aan kennis en mensen.

Nieuwe bewoners Laan vangen bot bij gemeente

SCHAGEN – De nieuwe bewoners van de Laan 8 in Schagen hebben gevraagd om de ondergrondse afvalcontainer voor de inrit van hun woning te verplaatsen. Dit was ook het advies van de erfgoedcommissie. Het college weigert. De bewoners kunnen gebruik blijven maken van de inrit, maar zij zullen hier op het trottoir schuin naar toe […]

Column: Schagen zit zonder warmtewet – hoe erg is dit?

De Warmtewet is van tafel en dus de wettelijke grondslag voor de energietransitie in de bebouwde omgeving. De wet had Schagen de verlangde ‘doorzettingsmacht’ kunnen geven om woningeigenaren van het gas af te halen en over te laten stappen naar het warmtenet, maar de wet schoot tekort. Dan maar voor warmtepompen gaan ?  Een warmtenet […]

Gehandicapten extra hard getroffen door pandemie

REGIO – Mensen met een beperking of chronische ziekte worden nog steeds extra hard getroffen door de coronapandemie.  Ze voelen zich vaak onveilig op plekken waar ze met anderen in contact komen. Dat blijkt uit onderzoek van koepelorganisatie Ieder(in) onder ruim 1700 mensen met een chronische aandoening of beperking. Ieder(in) pleit daarom voor het strikter […]

Inburgering aan regionale instellingen gegund

SCHAGEN –  De inburgering van vluchtelingen is via een aanbesteding door de drie gemeenten in de Noordkop Schagen, Hollands Kroon en Den Helder, gegund aan zes regionale instellingen.  Het gaat om Roc-Kop van Noord-Holland, Fiolet taaltraining, Vluchtelingenwerk, Mee & de Wering, Pro bedrijven en Agros. Op 1 januari 2022 treedt de Wet inburgering 2021 in […]