Datalek bij HHNK door interne fout

REGIO – Begin mei is een datalek geconstateerd bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Bij het datalek zijn mogelijk ook persoonsgegevens gelekt, zoals BSN en adresgegevens.

De gegevens die onterecht ingezien kunnen zijn, zijn gegevens over kadastrale objecten (percelen en appartementsrechten), eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken.

Maar daaronder ook kadastrale kaarten met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het Rijk, de provincies en gemeenten. Onbedoeld zijn de gegevens door het Waterschap verkeerd verwerkt en toegankelijk geweest voor onbevoegden.

De toegang tot de bestanden is direct dichtgezet voor onbevoegden. Daarnaast heeft het Waterschap een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):