Tag Archief van: regio

Bouw nieuwe brug Stolpen Schagerbrug in 2024

/
SCHAGERBRUG – Het bestuur van de provincie Noord-Holland wil in 2024 starten met de bouw van een nieuwe brug direct ten noorden van de brug bij De Stolpen en Schagerbrug. De huidige Stolperbasculebrug blijft in gebruik totdat de nieuwe naar verwachting in 2025 klaar is. De provincie Noord-Holland wil de komende periode meerdere investeringen in de wegen, vaarwegen, busbanen en fietspaden doen. In Den Helder wordt de Koopvaardersschutsluis voor de scheepvaart vervangen en moet een oplossing komen voor het autoverkeer van en naar Texel langs de gracht. Bij Agriport wordt de N239 aangepakt.

Grote Clubactie barst zaterdag weer los

/
SCHAGEN - Maar liefst 27 verenigingen uit de gemeente Schagen gaan vanaf zaterdag 23 september op pad met de Grote Clubactie Van voetbal tot scouting, van gymnastiek tot atletiek en van fanfare tot badmintonvereniging. Voor 3 euro per lot steunen mensen een club bij hen in de buurt. Tachtig procent hiervan is direct voor de clubkas. Met de opbrengsten worden mooie clubdoelen gerealiseerd zoals het organiseren van een jeugdkamp, het aanschaffen van nieuwe trainingsmaterialen of het vieren van een jubileum.

Waterschap gaat sloten controleren

/
SCHAGEN  - Vanaf maandag 16 oktober controleren zo'n honderd schouwmeesters van het Hoogheemraadschap de sloten in ons gebied. Zij kijken of de sloten voldoende schoon zijn. Een schone sloot is nodig om het water snel af te kunnen voeren naar gemalen bij hevige neerslag. De sloten moeten vrij zijn van (water)planten die de doorstroming van het water belemmeren. Door storm Poly liggen er meer takken, bomen en afval in het water dan andere jaren. Ook dit belemmert de doorstroming en moeten onderhoudsplichtigen uit het water halen. De najaarsschouw start ieder jaar vanaf de 3de maandag in oktober.

De Meent eind oktober weer open

/
ALKMAAR - De Meent in Alkmaar opent haar 400-meterbaan op vrijdag 27 oktober. De ijsbaan is vanaf dan geopend tot en met zondag 31 maart.  Schaatsers vragen regelmatig of De Meent in maart de deuren open kunnen houden en zo het seizoen kunnen verlengen. In maart is het vaak nog kouder en zijn er nog veel sporters met schaatskriebels.  De afgelopen jaren is gebleken dat de nachten in oktober warm en onrustig waren. In maart liggen de temperaturen in de nacht lager, waardoor er minder energie wordt verbruikt. "Het ligt voor de hand deze duurzame oplossing te kiezen en het seizoen te verplaatsen", stelt het bestuur van de ijsbaan.  Dit jaar start De Meent met een pilot. Zowel de start van het seizoen als het einde is twee weken naar achteren verschoven. Een seizoen van 22 weken zoals schaatsers gewend zijn, maar dan duurzamer. 

Geen generaal pardon voor PAS-melders

/
REGIO - Een generaal pardon voor PAS-melders is volgens demissionair premier Rutte niet mogelijk. Caroline van der Plas (BBB) vroeg ernaar tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. De uitkomsten van het UvA-onderzoek van vorige week bieden volgens Van der Plas argumenten om het stikstofbeleid te heroverwegen. Uit het onderzoek bleek onder meer dat stikstofneerslag niet te herleiden is naar een individuele boerderij. Het BBB-kamerlid ziet daarin wetenschappelijk bewijs en mogelijkheden voor een generaal pardon voor PAS-melders. In Noord-Holland zijn er circa 230 Pas-melders. Dit zijn bedrijven met heel weinig stikstofuitstoot. Daarom konden ze destijds volstaan met een melding. Een oplossing is er voor hen nog steeds niet. De provincie wijst naar het Rijk en het Rijk zegt dat de legalisering met hulp van de provincie moeten worden uitgevoerd.

Provincie teleurgesteld in besluit NS

/
REGIO - Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland zijn zeer teleurgesteld in het voorgenomen besluit van NS om de Spits-Intercity op het traject Alkmaar-Beverwijk-Haarlem-Amsterdam niet te laten terugkeren in 2024. Dit betekent enerzijds dat reizigers in de spits zijn aangewezen op een trage en vaak overvolle Sprinterverbinding. Anderzijds betekent dit dat diverse busverbindingen straks niet goed aansluiten op de trein. Volgens GS is het voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Noord-Holland essentieel dat het OV, waarin de trein een belangrijke spil vormt, een aantrekkelijk en concurrerend product is ten opzichte van de auto. Dat wordt door deze nieuwe dienstregeling een steeds grotere uitdaging.

Vragen SP over minder intercity’s

/
SCHAGEN – Statenlid Remine Alberts (SP) wil van Gedeputeerde Staten weten hoe zij aankijken tegen minder treindiensten waarover OV-reizigersvereniging Rover Noord-Holland melding van heeft gemaakt. Er gaan tegen de landelijke trend in minder Intercity’s rijden op vrijdagmorgen en -voormiddag tussen Alkmaar en Amsterdam en de Intercity tussen Alkmaar en Haarlem komt niet meer terug. Dit heeft ook gevolgen voor de aansluiting tussen de Noordkop en Beverwijk/Haarlem. De SP wil niet dat deze plannen doorgaan en roepen Gedeputeerde Staten op om in het geweer te komen.

Invasieve exoten opruimen in de duinen

/
GROOTE KEETEN - Dit najaar gaat Landschap Noord-Holland aan de slag om de natuur te herstellen in de Noordduinen. Op ruim 80 locaties tussen strandslag Groote Keeten en strandslag Duinoord worden exoten weggehaald om ruimte te geven aan zeldzame inheemse planten en dieren. Een aantal van de locaties wordt daarna ingeplant met helmgras om overlast van stuivend zand te voorkomen. Invasieve exoten zoals de Japanse bottelroos kunnen in korte tijd grote stukken duin innemen. “In 2021 hebben we als proef op een aantal plekken Japanse bottelroos weggehaald en dit heeft goed uitgepakt. We hebben die plekken twee seizoenen met vrijwilligers nagelopen op hergroei en ze zijn nu zo goed als 100% schoon. We gaan nu op ruim 80 aanvullende plekken de bottelroos met wortels en al er uithalen”, zegt boswachter Tim Zutt. (Foto: Landschap Noord-Holland)

Inwoners gezond, de rest minder positief

/
REGIO - Inwoners van Noord-Holland zijn over het algemeen gezond, veel aan het werk en de afstand tot voorzieningen is gering. Het gaat minder goed met het klimaat, de natuur en de woningmarkt. Dit blijkt uit de nieuwste versie van de Brede Basismonitor Noord-Holland. De biodiversiteit daalt en Noord-Holland heeft relatief weinig natuurgebied per inwoner. Het woningtekort is groot, de woningprijzen zijn hoog en de woontevredenheid blijft achter.  Het besteedbare inkomen per inwoner is hoog. Het vermogen van huishoudens is juist relatief laag en inwoners hebben relatief veel schuld. Dit hangt mogelijk samen met de hoge huizenprijzen en de relatief jonge bevolking in Noord-Holland. Bij consumenten is het vertrouwen in de economie sterk afgenomen en was eind 2022 fors negatief.

Provincies zien prijsstijging OV niet zitten

/
REGIO - Provincies en vervoerregio’s roepen de Tweede Kamer op om via de miljoenennota middelen vrij te maken om de prijsstijgingen in het openbaar vervoer te beperken. Volgens DOVA, het samenwerkingsverband van de centrale ov-autoriteiten, stijgen de prijzen in het stads- en streekvervoer in 2024 met bijna 12 procent bij ongewijzigd beleid. Tegelijkertijd zijn dienstregelingen verschraald om kosten te besparen. „De reiziger betaalt hiermee fors meer geld voor een minder aantrekkelijk product”, aldus Rover. Door hoge inflatie, loonsverhogingen en duurdere brandstoffen zien ov-bedrijven zich genoodzaakt de prijzen te verhogen.

Nieuwe coronaprik voor 60 jaar en ouder

/
SCHAGEN - Mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden van corona, kunnen dit najaar vanaf maandag 2 oktober een coronaprik halen bij de GGD Hollands Noorden. De prik wordt gezet met het nieuwst beschikbare vaccin. Alleen mensen van 60 jaar en ouder ontvangen vanaf 19 september een uitnodigingsbrief van het RIVM om de coronaprik te komen halen. Een coronaprik voor iedereen is niet nodig. Gezonde mensen onder de 60 jaar hebben nu maar een kleine kans dat ze ernstig ziek worden als ze corona krijgen.

Beemsterboer in de bres voor vissers

/
DEN OEVER - Het water staat vissers aan de lippen doordat er al lange tijd geen duidelijkheid is over de verlenging van hun visvergunningen. Gedeputeerde Jelle Beemsterboer heeft de minister van Natuur en Stikstof vragen gesteld. Uit de antwoorden blijkt dat er nog geen duidelijkheid is op permanente vergunningen, maar dat minister van der Wal de tijdelijke visvergunningen wil gaan verlengen.  Gedeputeerde Beemsterboer heeft inmiddels toegezegd dat hij samen zal optrekken met andere provincies om te werken aan het visserij ontwikkelplan. Ook zal hij actief deelnemen aan het bestuurlijk platform Visserij.