Tag Archief van: noordkop

Grote afname aantal schapen door blauwtong

/
NOORDKOP - Het aantal schapen is in 2023 met ruim 8 procent afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Deze daling is onder andere het gevolg van het blauwtongvirus. In Noord-Holland is de afname van het aantal schapen het grootst. Met ongeveer 15 duizend daalde het aantal schapen met 15,7 procent. Landelijk zijn vorig jaar 61.000 schapen overleden. De afname in Friesland was met 11,5 procent iets lager, maar nog altijd hoger dan gemiddeld. Er waren ook minder varkens en runderen dan in 2022. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.

Jelle Beemsterboer klaagt over willekeur

/
REGIO - Van de € 1,3 miljard van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor koploperprojecten, is slechts € 12 miljoen voor de provincie Noord-Holland begroot. Gedeputeerde Beemsterboer heeft zijn ongenoegen geuit. “We hebben 80 miljoen aangevraagd om de Noord-Hollandse natuur te versterken, de landbouw via innovaties te helpen stikstofuitstoot te beperken en klimaatverandering aan te pakken”, zegt gedeputeerde Jelle Beemsterboer. “Maar door kennelijke willekeur van het ministerie houden we slechts 12 miljoen over. Alleen de aanvraag voor de aanleg van bos en het verleggen van een fietspad in de duinen is meegenomen.”

Regiogemeenten in gesprek over Spreidingswet

/
NOORDKOP - De gemeenten Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel gaan op vrijdag 9 februari voor het eerst met elkaar in gesprek over de uitvoering van de Spreidingswet in de Kop van Noord-Holland. De Spreidingswet heeft bepaald dat de gemeente Schagen 276 asielzoekers moet opvangen, Hollands Kroon 279, Den Helder 257 en Texel 82. Het overleg op 9 februari is verkennend van aard. Dat betekent dat er nog geen beslissingen worden genomen. Vóór de zomer moet er een regionaal plan liggen, waarin staat hoe de regio invulling denkt te geven aan de Spreidingswet.

Provincie verlaagt eigen risico ganzenschade

/
SCHAGEN – De provincie Noord-Holland verlaagt het eigen risico voor schade veroorzaakt door de grauwe gans, brandgans en kolgans van 20% naar 5%. Deze aanpassing gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 november 2023. Sinds 2005 is het aantal ganzen in Noord-Holland flink gegroeid, van een paar duizend tot ruim 150.000. Hoewel deze groei nu is gestabiliseerd, neemt dit niet weg dat deze ganzen veel schade veroorzaken. Gedeputeerde Landbouw Jelle Beemsterboer: "We zien dat de ganzenpopulatie enorme schade aanbrengt aan landbouwgewassen en natuur. Daarom wordt er gewerkt aan een nieuw interprovinciaal ganzenplan, waarin het voorkomen en verminderen van schade een van de speerpunten is. In ons coalitieakkoord hebben we al aangegeven aan de slag te gaan om de schade binnen de perken te krijgen. In de tussentijd verlagen we het eigen risico."

Schagen moet 276 asielzoekers opvangen

/
SCHAGEN - De gemeente Schagen moet volgens de nieuwe Spreidingswet 276 asielzoekers opvangen. Dat staat in een indicatieverdeling van het benodigd aantal opvangplaatsen per gemeente. Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg heeft bekendgemaakt hoeveel asielzoekers elke provincie moet opvangen met ingang van de nieuwe Spreidingswet. De komende twee jaren is naar verwachting behoefte aan 96.000 opvangplaatsen voor asielzoekers in heel Nederland. De provincie Noord-Holland heeft na Zuid-Holland de grootste opgave en moet 16.290 opvangplekken regelen.  De verdeling per gemeente in de Kop van Noord-Holland is als volgt: de gemeente Hollands Kroon moet 279 asielzoekers opvangen, Schagen 276, Den Helder 257 en Texel 82. Deze cijfers zijn gebaseerd op het inwoneraantal en de sociaal-economische status van elke gemeente.

Landschap Noord-Holland zoekt vrijwilligers

/
NOORDKOP - Landschap Noord-Holland is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de Noordkop. In de Noordkop beheert Landschap Noord-Holland diverse natuurgebieden zoals Grafelijkheidsduinen, Mariëndal, Balgzand, Kruiszwin en Wildrijk. Deze gebieden bestaan onder andere uit duinen met dennenbos, vele mossen, rietorchissen en de zeldzame tapuit, en bloemrijke duingraslanden met waterpartijen die vele soorten vogels aantrekken, waaronder grutto’s en tureluurs. Veel werkzaamheden in deze natuurgebieden worden uitgevoerd door een vrijwilligersgroep en voor deze groep zoekt Landschap Noord-Holland versterking. Een groot deel van het jaar werken vrijwilligers op maandagmiddag van 13.00 tot ongeveer 16.30 uur onder begeleiding van een boswachter. Alleen in de periode van half maart tot eind juni liggen de werkzaamheden tijdelijk stil in verband met het broedseizoen. Meer informatie of aanmelden als vrijwilliger, neem dan contact op met boswachter Chris van der Vliet: c.vandervliet@landschapnoordholland.nl (Foto:Grafelijkheidsduinen / Ronald van Wijk)

Nieuw beleid Omgevingsdienst onder vuur

/
SCHAGEN – De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord krijgt kritiek van de gemeenten in de Noordkop. De gemeenten vinden dat toezicht en handhaving van milieuregels nog steeds niet voldoen aan de gestelde criteria. Op basis van de kwartaalrapportages zien de gemeenten dat de uitvoering van het toezicht en de handhaving structureel achterblijft bij de prognose. Een van de oorzaken is het tekort aan personeel. De vier gemeenten vinden dat de bekostiging van het opleidingsbudget en het aantrekken van personeel zo onduidelijk is, dat er geen concrete afspraken gemaakt kunnen worden. Dat betekent dat de financiering van de omgevingsdienst nader onderzocht moet worden. Eind maart 2024 moeten de transitieplannen en de robuustheidscriteria zijn vastgesteld bij de verschillende Omgevingsdiensten.

Kick-off van tulpenseizoen

/
SLOOTDORP - Het promotieteam 'Tulpen boven Amsterdam' verzorgt vrijdag 1 maart van 15.00 tot 17.00 uur de kick-off van het tulpenseizoen 2024. Dit gebeurt bij Kwekerij Siem Munster in Slootdorp. "In de Kop van Noord-Holland zijn we trots op onze uitgestrekte bloembollenvelden. Het grootste aaneengesloten bloembollengebied ter wereld waar bezoekers kunnen genieten van circa 10.600 hectare tulpen en bloemen ‘in het wild’", stelt Sandra Munster, een van de initiatiefnemers. Samen met projectleider Marlies Groot van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Mary Romar van boerencamping Duinzoomhoeve in Julianadorp, Kees Vriend van camping Boven het Maaiveld, Suzan Romar van Land van Fluwel en Peter Tas van Campaigns&Results slaat Munster de handen inéén om de èchte tulpenbeleving te promoten.

Kiekies koiken: hoe wordt de zon wakker?

BERGEN - Een ontroerende foto deze week in de rubriek 'Kiekies koiken'. Jeroen van Rossum stuurde ons een prachtig plaatje van zonsopgang met zijn zoontje Jens. Hij schrijft: Jens wilde graag de zonsopgang zien, of hoe Jens dat zegt "Papa gaan we kijken hoe de zon wakker wordt” Ik: “Gaan we regelen”. Heb jij ook een bijzondere foto van een leuke plek of persoon? Mail het met een bijbehorend verhaaltje naar redactie@noordkopcentraal.nl en wie weet selecteren we jouw foto en verhaal.

Van Kampen en Van Dam hopen op spreidingswet

/
NOORDKOP - Burgemeesters Marjan van Kampen van de gemeente Schagen en Rian van Dam van de gemeente Hollands Kroon hopen dat de spreidingswet, waarover volgende week dinsdag gestemd wordt in de Eerste Kamer, er komt.  De aankomende dagen staat de spreidingswet op de agenda in de Eerste Kamer. In die wet staat dat asielzoekers en statushouders eerlijker over de gemeenten verdeeld moeten worden om onder andere ook het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Op dinsdag 23 januari wordt er gestemd. Van Kampen zei zaterdag 13 januari in het programma Spijkers met Koppen van BNN VARA op NPO Radio 2 dat ze hoopt dat de spreidingswet er komt. Ze denkt dat de spreidingswet gaat helpen om het draagvlak bij inwoners in de gemeente groter te maken. Rian van Dam zei maandagochtend in het NOS Radio 1 Journaal dat ook zij hoopt dat de wet er komt. Hollands Kroon heeft op dit moment geen opvang voor asielzoekers.

Werkagenda voor acute zorg in NH Noord

REGIO – Partners in de acute zorg hebben een strategische werkagenda voor de komende jaren ontwikkeld: het ROAZ-plan. Dit plan is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen zorgbaanbieders in de regio. De gemeenschappelijke opgave is het inspelen op het toenemende personeelstekort in de komende jaren, om zo een betaalbare en toegankelijke acute zorg te waarborgen. Het plan is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van VWS, zoals vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord (IZA). De strategische werkagenda is gericht op het bereiken van concrete resultaten en de gevolgen van het voorspelde personeelstekort te verlagen.  

Huizenprijzen stijgen met 3,5% in de Noordkop

/
REGIO – De gemiddelde prijs per woning is in de Noordkop met gemiddeld 3,5 % gestegen. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM In het derde kwartaal van 2023 bedroeg de gemiddelde transactieprijs per woning 380 duizend euro oplopend naar 392 duizend euro in het vierde kwartaal. Het aantal verkopen steeg flink met 15% naar een aantal van 610 De huizenprijzen begonnen te dalen in het vierde kwartaal van 2022. Toen werden de huizen verkocht voor een gemiddelde prijs van 374 duizend euro. Dat de huizenprijzen stijgen komt volgens de NVM door een afnemend woningenaanbod.