Woo-verzoek PALLAS laat lang op zich wachten

PETTEN – De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken en Klimaat weten een informatieverzoek over de financiering van de PALLAS-kernreactor in Petten niet tijdig af te handelen.

De onderzoeksredactie van Noordkop Centraal heeft op 3 mei 2023 aan de twee ministeries gevraagd documenten openbaar te maken op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo). De Woo schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Inmiddels zijn 309 dagen verstreken en nog steeds heeft het ministerie van EZK de documenten niet verstuurd. Het ministerie van VWS deelde de documenten op 4 maart 2024, 264 dagen te laat.

De documenten die zijn opgevraagd hebben betrekking tot de financiering van de PALLAS-reactor. Aanleiding voor het indienen van een Woo-verzoek was als volgt. Uit openbare documenten is niet op te maken wie mogelijke investeerders waren en waarom zij precies zijn afgehaakt. De belofte van het Rijk was immers dat PALLAS privaat gefinancierd zou worden. Toen bleek dat ondernemers geen heil in het project zagen, besloot de overheid de bouw van de reactor volledig te financieren. Een deel van deze financiering, € 1,29 miljard, haalt het ministerie van VWS uit het schrappen van vitamine D uit het basispakket. Over dat besluit ontbreekt ook de nodige achtergrondinformatie.

Het Woo-verzoek vraagt daarom om gespreksverslagen en interne communicatie over de onderhandelingen die gevoerd zijn met private investeerders. Uit deze documenten moet blijken wat de belangrijkste onderwerpen waren tijdens de onderhandelingen en welke partijen daarbij betrokken waren, maar vooral waarom de private investeerders zijn afgehaakt. Daarnaast vraagt het verzoek om interne communicatie, verslagen en notities omtrent het besluit een deel van de PALLAS-kernreactor te financieren door vitamine D te schrappen uit het basispakket. De opgevraagde informatie ligt deels bij het ministerie van EZK en deels bij het ministerie van VWS.

Zie ook: Nut en noodzaak Pallas

Avatar foto
Lianne Snel is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeksjournalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):