Artikelen door Lianne Snel

Schagen regelt zelf opvang voor asielzoekers

NOORDKOP – Het nieuwe kabinet wil de Spreidingswet weer afschaffen, maar tot dat ook daadwerkelijk is gebeurd gaat de uitvoering van de wet gewoon door.

Vóór het zomerreces moet per regio een plan klaar liggen, waarin staat hoe de regio invulling denkt te geven aan de Spreidingswet. De gesprekken tussen regiogemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen daarover zijn ver gevorderd.

De gemeenten Schagen en Hollands Kroon gaan het aantal toegewezen asielzoekers zelf opvangen en kloppen dus niet bij buurgemeente Den Helder aan voor hulp. De gemeente Texel praat wel met Den Helder over een uitruil met Oekraïense vluchtelingen.

Koffie drinken met asielzoekers

SCHAGEN – Het COA nodigt inwoners van de gemeente Schagen uit om koffie te komen drinken met asielzoekers bij de crisisnoodopvang in Schagen Oost.

Het doel van de koffiemomenten is om omwonenden de gelegenheid te bieden naar de CNO te komen en kennis te maken met de bewoners. “We willen graag interactie en socialisatie tussen bewoners en omwonenden bevorderen”, vertelt Afshin Bahrami, programmabegeleider bij het COA.

Vanaf dinsdag 11 juni zijn inwoners elke dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur welkom bij de crisisnoodopvang. Belangstellenden kunnen zich vooraf aanmelden door een e-mail te sturen naar FMMNschagen@coa.nl.

Het nieuwe coalitieakkoord in de Noordkop

NOORDKOP – De PVV, VVD, NSC en BBB hebben het coalitieakkoord ‘Hoop, lef en trots’ gepresenteerd. Met dit akkoord gaat het rechtse kabinet de komende vier jaar aan de slag. Wat gaat de Noordkop daarvan merken?

Ten eerste willen de vier partijen een goede toekomst voor land- en tuinbouw en visserij. Vooral aan de visserijsector wordt veel extra aandacht besteed.

Belangrijk voor de regio is dat de nieuwe coalitie de pas ingevoerde Spreidingswet wil afschaffen. De kopgemeenten waren bezig met de uitvoering van die wet, maar dat wordt nu waarschijnlijk op een laag pitje gezet.

Ook gaat het nieuwe kabinet investeren in samenwerking met de regio.

Woo-verzoek PALLAS laat lang op zich wachten

PETTEN – De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken en Klimaat weten een informatieverzoek over de financiering van de PALLAS-kernreactor in Petten niet tijdig af te handelen.

De onderzoeksredactie van Noordkop Centraal heeft op 3 mei 2023 aan de twee ministeries gevraagd documenten openbaar te maken op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo).

De Woo schrijft voor dat een informatieverzoek binnen 42 dagen afgehandeld moet zijn. Inmiddels zijn 309 dagen verstreken en nog steeds heeft het ministerie van EZK de documenten niet verstuurd. VWS deelde de documenten op 4 maart 2024, 264 dagen te laat.

Regiogemeenten in gesprek over Spreidingswet

NOORDKOP – De gemeenten Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel gaan op vrijdag 9 februari voor het eerst met elkaar in gesprek over de uitvoering van de Spreidingswet in de Kop van Noord-Holland.

De Spreidingswet heeft bepaald dat de gemeente Schagen 276 asielzoekers moet opvangen, Hollands Kroon 279, Den Helder 257 en Texel 82.

Het overleg op 9 februari is verkennend van aard. Dat betekent dat er nog geen beslissingen worden genomen. Vóór de zomer moet er een regionaal plan liggen, waarin staat hoe de regio invulling denkt te geven aan de Spreidingswet.

Schagen moet 276 asielzoekers opvangen

SCHAGEN – De gemeente Schagen moet volgens de nieuwe Spreidingswet 276 asielzoekers opvangen. Dat staat in een indicatieverdeling van het benodigd aantal opvangplaatsen per gemeente.

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg heeft bekendgemaakt hoeveel asielzoekers elke provincie moet opvangen met ingang van de nieuwe Spreidingswet. De komende twee jaren is naar verwachting behoefte aan 96.000 opvangplaatsen voor asielzoekers in heel Nederland. De provincie Noord-Holland heeft na Zuid-Holland de grootste opgave en moet 16.290 opvangplekken regelen. 

De verdeling per gemeente in de Kop van Noord-Holland is als volgt: de gemeente Hollands Kroon moet 279 asielzoekers opvangen, Schagen 276, Den Helder 257 en Texel 82. Deze cijfers zijn gebaseerd op het inwoneraantal en de sociaal-economische status van elke gemeente.

Verontwaardiging over uitspraken van Kampen

DEN HELDER – Een uitspraak van de burgemeester van Kampen over de uitvoering van de Spreidingswet in onze regio heeft felle reacties vanuit politiek Den Helder opgeleverd.

Volgens Van Kampen kunnen de asielzoekers die buurgemeenten Schagen, Hollands Kroon en Texel straks verplicht moeten opvangen worden gehuisvest in Den Helder, omdat daar genoeg opvangplekken beschikbaar zijn. Dat idee ziet een aantal Helderse fracties echter niet zitten.

Een uitgebreid artikel van onze onderzoeksjournaliste Lianne Snel met daarin een reactie van gemeente Den Helder, is te lezen op onze website.

Schagen kan spreidingswet omzeilen

SCHAGEN – De spreidingswet wordt op dinsdag 23 januari naar alle waarschijnlijkheid aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat elke gemeente straks verplicht een aantal asielzoekers moet opvangen.

Als de spreidingswet er komt, moet de gemeente Schagen 184 asielzoekers opvangen, Hollands Kroon 192, Den Helder 221 en Texel 54. Volgens burgemeester Van Kampen kan de gemeente Schagen haar aantal in Den Helder kwijt.

Den Helder vangt nu meer asielzoekers op dan dat ze volgens de spreidingswet zouden moeten doen. Burgemeester Van Kampen denkt dat Den Helder haar buurgemeenten daarom kan helpen met hun taakstelling.

De sociale huurwoningcrisis in Schagen

SCHAGEN – Voor een betaalbare huurwoning zijn woningzoekenden aangewezen op de sociale huur, maar er is op dit moment een enorm tekort aan woningen in die sector. Het resultaat is achterin de rij aansluiten en wachten, wachten, wachten.

De wachtlijst voor een sociale huurwoning in de gemeente Schagen is gemiddeld 4 tot 7 jaar. Een woordvoerder van de Wooncompagnie zegt dat de nieuwbouwproductie in de gemeente Schagen constant is, maar het gaat niet hard genoeg.

Voor sommige inwoners is de situatie in Schagen uitzichtloos. Zij deelden hun verhaal met Noordkop Centraal, te lezen op onze website.

Mogen ambtenaren gebruik maken van ChatGPT?

NOORDKOP – Een meerderheid van de gemeenten maakt zich volgens een onderzoek van EenVandaag zorgen over het gebruik van ChatGPT binnen de organisatie. Een kwart van de gemeenten overweegt een verbod en een aantal gemeenten is hier inmiddels toe overgegaan.

Het gevaar is dat er onzorgvuldige of onjuiste informatie wordt verschaft aan inwoners. Daarnaast kan privacygevoelige informatie op straat komen. De gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Den Helder zijn zich bewust van de risico’s, maar overwegen geen verbod op het gebruik van ChatGPT door ambtenaren.

Is uw gemeente klaar voor de Omgevingswet?

NOORDKOP – Is uw gemeente klaar voor de Omgevingswet?

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Landelijk zijn er wat twijfels over de voorbereiding van de nieuwe wet, maar de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen zeggen er helemaal klaar voor te zijn.

Wie een vergunning aan wil vragen voor het bouwen van een dakkapel of het aanleggen van zonnepanelen, is vanaf 1 januari aangewezen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

De gemeente Schagen zegt dat het nieuwe systeem even wennen zal zijn, maar verwacht dat bewoners eventueel met hulp van de gemeente in staat zullen zijn om vergunningsaanvragen in te dienen.

Wethouder rectificeert uitspraak Tegelwippen

Deelname aan het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen is gratis. Dat is een rectificatie op een eerdere uitspraak van wethouder Hans Heddes van de gemeente Schagen.

Heddes zei eerder dat Schagen dit jaar niet meedeed aan de actie, omdat het de gemeente € 20.000,- kost. Volgens de organisatie en andere deelnemende gemeenten is die informatie niet juist.

Meedoen aan de actie is kosteloos. De organisatie zegt graag met de wethouder in gesprek te gaan, zodat Schagen volgende jaar weer meedoet aan het NK Tegelwippen.