Tag Archief van: petten

Honderden bezoekers bouwterrein Pallas

/
PETTEN - Tijdens de landelijke Dag van de Bouw, zaterdag 8 juni, kwamen honderden belangstellenden kijken bij de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de medische reactor PALLAS bij NRG in Petten.  Cora Blankendaal, woordvoerder PALLAS-project: "We zijn enorm blij dat er zo enthousiast is gereageerd op onze uitnodiging om een kijkje te komen nemen. Belangstellenden kwamen voornamelijk uit de directe omgeving. Mensen die onze uitnodiging hadden gemist, konden terecht in het Kerkje van Petten waar een informatietentoonstelling is ingericht over de werkzaamheden aan het PALLAS-reactor project.”

Kernreactor Petten tijdje stilgevallen

/
PETTEN– De Hoge Flux Reactor in Petten blijkt begin april kort stilgevallen te zijn, meldt het Haarlems Dagblad. Volgens de krant is er ’iets mis’ gegaan tijdens het opstarten van de reactor tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de reactor. Er is melding gedaan bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), bevestigt NRG. Volgens NRG had het euvel weinig gevolgen omdat het tijdens onderhoud gebeurde en het ’maar kort’ duurde. Dat onderhoud is afgestemd met andere reactoren in Europa zodat de levering van medische isotopen niet hapert.

CDA wil kustbus over hele route

/
NOORDKOP - Het CDA Noord-Holland wil dat de Kustbus, die in de zomer rijdt tussen Petten en Den Helder, de hele route kan blijven rijden. De lijn moet nu een deel van haar route opgeven vanwege een overlappende route van Connexxion. Het gaat om het gedeelte tussen Den Helder, Station NS naar de kust bij Huisduinen. "Dit is het belangrijkste deel van de rit en de aansluiting op het spoor", aldus CDA-fractievoorzitter Dennis Heijnen. Het CDA heeft maandag een motie ingediend om te zoeken naar oplossingen voor behoud van de Kustbus.

Parkeerverbod bij verschillende strandslagen

/
SCHAGEN - Het college van Schagen heeft parkeerverboden ingesteld op de verschillende toegangen naar de strandslagen in de gemeente. Dit is gedaan om de toegankelijkheid voor strandgangers te waarborgen.  Nu parkeren er regelmatig bezoekers, ondanks parkeerbordverbod dat aan het begin van de weg staat. De handhavers van de gemeente mogen in dit geval alleen handhaven als zij de overtreder op heterdaad betrappen. Door nu ook aan weerszijden van de weg een parkeerverbod in te stellen, is handhaving altijd mogelijk en wordt de toegankelijkheid en leefbaarheid van de strandopgang gewaarborgd, aldus de gemeente.

Nucleaire reactor in aanbouw krijgt bezoek

/
PETTEN - Circa 500 mensen worden zaterdag toegelaten op de bouwplaats van de nieuwe nucleaire reactor in aanbouw in Petten. Dat gebeurt op de Dag van de Bouw. In Petten kan niet iedereen zomaar langskomen in verband met de veiligheid. Alle belangstellenden die de bouwplaats van de reactor willen zien, moesten zich vooraf aanmelden en zijn gescreend. Wie toch meer wil weten over de nieuwe reactor kan zaterdag een tentoonstelling bezoeken in het voormalige kerkje van Petten. Die is voor iedereen toegankelijk. Hier wordt het specialistische werk toegelicht om de nieuwe reactor te bouwen. Het kerkje is zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur. Het is te vinden aan Plein 1945 in Petten.

Nieuwe Reddingspost Petten onzeker

/
PETTEN- De Reddingspost in Petten zou in 2031 worden vervangen, maar het college twijfelt of ze deze termijn gaan halen op basis van de veiligheid en bereikbaarheid in de toekomst. De reddingspost in Petten is bij hoogwater niet meer te bereiken met de auto. Oorzaak is dat sinds een aantal jaren het strand onderhevig is aan veranderingen qua strandvorming als gevolg van de aanleg van de duinen en strand voor de Hondsbossche zeewering. Het college geeft aan op dit moment te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit knelpunt op te lossen, met verplaatsen van de reddingspost als laatste optie. Het college waarschuwt de raad dat financiële middelen nodig zijn om de problemen op te lossen.

Raadsleden bezoeken JRC in Petten

/
PETTEN - Een flinke afvaardiging van de Schager gemeenteraad heeft onlangs een bezoek gebracht aan het Joint Research Centre (JRC) in Petten. Piotr Szymanski, directeur JRC Petten, gaf de raad een introductie op de onderzoeksinstelling van de Europese Commissie. Een van de onderdelen van die instelling is de onderzoeksreactor, die eigendom is van JRC en wordt geëxploiteerd door NRG. JRC ontwikkelt testen om tot veiligheidsnormen en standaardisatie te komen van nieuwe energietechnieken voor de hele Europese unie. Omdat Europa al zo’n belangrijke markt is, volgen zij zelfs in China deze standaarden. In het laboratorium bekeken de raadsleden de testomgeving om brandstofcellen en electrolysers te onderzoeken bij extreme temperaturen van -50 tot +50 graden.

Drukbezochte opening Kunstroute Zijpe aan Zee

/
CALLANTSOOG - De opening van Kunstroute Zijpe aan Zee 2024, die vrijdagavond plaatsvond in Callantsoog, kon rekenen op veel belangstelling. Na de opening door wethouder Puck de Nijs-Visser op de trappen bij het Dorpsplein in Callantsoog liepen alle aanwezigen naar het strand van Callantsoog. Daar vonden verschillende optredens plaats. Bezoekers konden genieten van straattheater, dans, acrobatiek, zang, poëzie en muziek. Het kunstevenement vindt van vrijdag 31 mei tot en met zondag 16 juni plaats op het strand van de gemeente Schagen. Tijdens Kunstroute Zijpe aan Zee exposeren kunstenaars uit heel Nederland hun kunstwerken rondom tien strandpaviljoens in Groote Keeten, Callantsoog, Sint Maartenszee en Petten. Op onze website staat een videoreportage over de opening. Meer informatie is te vinden op www.kunstroutezijpe.nl

Productie van nucleaire medicijnen uitgebreid

/
PETTEN - Tienduizenden patiënten kunnen de komende jaren behandeld worden met Lutetium uit Petten. NRG/PALLAS en Curium hebben een lange termijn overeenkomst getekend om de huidige samenwerking uit te breiden met de productie van lutetium-177 (Lu-177). Het behandel-isotoop Lutetium wordt toegevoegd aan de producten die reeds geproduceerd worden in Petten. Curium kan hierdoor jaarlijks ongeveer 70.000 doses Lu-177 leveren, waarmee per jaar ongeveer 14.000 patiënten geholpen kunnen worden. Bertholt Leeftink, CEO NRG /PALLAS: "Curium en NRG/PALLAS zijn al sinds midden jaren negentig partners voor de productie van belangrijke medische isotopen. De uitbreiding van onze samenwerking met nieuwe bestralingsdiensten zorgt voor een continue aanvoer van Lutetium voor patiënten wereldwijd."

Dertig parkeerplaatsen voor campers in Petten

/
PETTEN – Er komen dertig parkeerplaatsen voor campers langs de Spreeuwendijk. De hoeveelheid plekken voor campers is significant kleiner geworden, doordat Camping Corfwater voorlopig dicht is. Hierover heeft de gemeente contact gehad met de dorpsraad van Petten. Na afstemming hebben beide partijen geconcludeerd dat de genoemde plek het meest wenselijk is. Er is bewust niet gekozen voor een locatie in de woonkern, maar daarbuiten. Daarnaast is het van belang dat bezitters van de campers op een zo praktisch mogelijke plek zullen parkeren met niet te grote loopafstanden naar het strand en horeca. Het college overweegt om een maximale duur aan te houden van 3 maal 24 uur voor het parkeren van een camper.

Extra zand voor strand Hondsbossche duinen

/
PETTEN - Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap gaan volgend jaar extra zand opspuiten op het recreatieve strand bij de Hondsbossche duinen. Hiermee blijft het strand voorlopig breed genoeg voor de vele strandbezoekers. In 2015 is in Camperduin en Petten een duinenrij en een strand aangelegd voor de Hondsbossche en Pettemer zeewering. Het plan was om het strand op een bepaalde breedte in stand te houden, maar dat blijkt moeilijker dan gedacht. Door de zeer sterke stroming spoelt het gesuppleerde zand snel weg. Er zijn meer suppleties nodig met een hoog prijskaartje. Daarmee werd de toekomst van het recreatieve strand onzeker. De gemeenten Schagen en Bergen hebben zich samen met Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap hard gemaakt voor een vooroeversuppletie in 2025. Hiermee is er meer tijd om te onderzoeken op welke manier het recreatieve strand ook in de toekomst kan worden behouden.

OFS boos op Connexxion over Kustbus

/
SCHAGEN - De Ondernemers Federatie Schagen (OFS) heeft een brief op poten naar de provincie gestuurd over beperking van de route van de Kustbus.  De Kustbus is een gratis busverbinding tussen Petten en Den Helder, die wordt betaald door ondernemers, de provincie en de gemeenten Schagen en Den Helder.  De bus mag echter dit jaar niet rijden tot Huisduinen. Connexxion heeft voor het traject Station Den Helder naar Huisduinen een concessie gekregen en wil niet dat op dat deel andere bussen gaan rijden.  Hierdoor moeten toeristen die vanuit Callantsoog of Petten naar Huisduinen en Fort Kijkduin willen, eerst naar Station Den Helder. Daar moeten ze dan overstappen op de bus van Connexxion.  De OFS wil dat de provincie in gesprek gaat met alle partijen om een oplossing te vinden.