Rapport ecosysteem gericht baggeren Waddenzee

DEN HELDER – De Waddenacademie heeft op verzoek van de Waddenzeehavens, Rijkswaterstaat, verschillende natuurorganisaties en Sportvisserij Nederland een rapport uitgebracht over het baggeren in en rond de Waddenzee. Tegelijkertijd mag dit geen gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de havens en eilanden.

De inventarisatie vormt onderdeel van de Agenda voor het Waddengebied 2050 en het actiepunt ‘Ecosysteem-gericht baggeren’. Het doel is om te streven naar een slimmere aanpak waarbij minder of geheel niet wordt gebaggerd.

Wind en golven

De Waddenzee bestaat uit een dynamisch geheel van geulen, platen, slikken en kwelders. Onder invloed van wind, getij en golven is het gebied voortdurend aan veranderingen onderhevig. Dit doordat geulen en platen zich verplaatsen, de breedte en diepte van geulen verandert en ook het oppervlak en de hoogte van de wadplaten in de loop der tijd wijzigen.

Kustverdediging en scheepvaart

Deze natuurlijke beweging van de zeebodem als gevolg van de stroming kent echter ook een keerzijde. De geulen in de Waddenzee vormen een belangrijke route voor al het vaarverkeer tussen de havens en de Noordzee en tussen het vasteland en de Waddeneilanden. De geuldynamiek vormt regelmatig een bedreiging voor de bereikbaarheid van havens en eilanden en de bevaarbaarheid van belangrijke scheepvaartroutes.

Natuur

Op tal van plaatsen in het gebied wordt regelmatig gebaggerd om de bereikbaarheid en bevaarbaarheid te kunnen garanderen waarbij de baggerspecie vervolgens vaak op een andere locatie in de Waddenzee wordt verspreid. Het opzuigen en verspreiden van het uitgezogen zeebodemzand heeft gevolgen voor de natuur in het gebied.

Het rapport ‘Kennisvragen baggeren en verspreiden van sediment in de Waddenzee’ is te downloaden via de Waddenacademie.nl

Avatar foto
Richard de Graaf is als weekendredacteur actief voor Noordkop Centraal en Regio Noordkop.Reageer op dit artikel
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: