Onbenut arbeidspotentieel best groot

SCHAGEN – Het onbenut arbeidspotentieel in de bevolking van 15 tot 75 jaar was in 2021 het grootst in Groningen en Noord-Holland, respectievelijk 11,6 procent en 11,1 procent.

Op gemeenteniveau was het percentage onbenut arbeidspotentieel in Schagen 8,9%. In Hollands Kroon 9,2% en Den Helder 9,6%. 

Het onbenut arbeidspotentieel bestaat uit werklozen, semiwerklozen en onderbenutte deeltijdwerkers en wordt afgeleid uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Het onbenutte percentage ligt het hoogst in de stad Groningen (14%) en het laagst in Hilvarenbeek (6,7%) in Brabant.

Opmerkelijk is dat de verhouding tussen werkenden versus niet-werkenden in Schagen met 84,6% een stuk hoger is dan het landelijke percentage van 70,3%. Dit komt doordat de Schagense bevolking sneller vergrijst dan de landelijke bevolking.

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):