Controle op bedrijfslozingen afvalwater

REGIO – In een nieuwe proef van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wordt ingezet op intensieve informatievoorziening en controles op bedrijfslozingen van probleemstoffen op de riolering.

De proef is onderdeel van een meerjarenprogramma waarin gemeentes, drinkwaterbedrijf PWN, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, de omgevingsdiensten en HHNK samenwerken. Met deze gezamenlijke bronaanpak lopen de partijen voorop in Nederland.

Lozingen van bedrijven kunnen gevolgen hebben op het zuiveringsproces zoals verstoppingen. Vaak weten bedrijven niet wat er komt kijken bij het zuiveren van het door hen geloosde afvalwater. Het geven van goede informatie zal naar verwachting helpen. In het voorjaar van 2024 worden de uitkomsten van de pilot bekend.

Avatar foto
Jordy is als verslaggever/redacteur actief op de redactie van Noordkop Centraal. Jordy bereiken? jordy.kuys@noordkopcentraal.nlGeef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):