Artikelen door Eugeen Hoekstra

Ook de provincie steekt geld in Liander

SCHAGEN – Net als andere partners leent de provincie aan netbeheerder Liander geld om te kunnen investeren in uitbreiding van haar elektriciteitsnetwerk. Het gaat hierbij om 55 miljoen euro. Samen met de netbeheerders en gemeenten zorgt de provincie Noord-Holland voor voldoende ruimte om de nieuwe leidingen en transformatorstations aan te leggen en procedures te versnellen.  […]

Geen extra geld voor jeugdzorg

SCHAGEN – Gemeenten in Nederland krijgen geen extra geld voor jeugdzorg. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is niet tevreden over het woensdag gepresenteerde regeerakkoord. De VNG noemt het ‘een valse start’ omdat in het akkoord niets gezegd wordt over de financiële tekorten van gemeenten op de jeugdzorg. Afspraak was dat het rijk de komende jaren […]

Gemeente keert energietoeslag uit

SCHAGEN – Huishoudens met een laag inkomen hebben recht op een eenmalige energietoelage van € 200,-. Bijstandsgerechtigden ontvangen het extra geld automatisch via de gemeente in het eerste kwartaal van 2022. Mensen met een klein inkomen zonder bijstandsuitkering kunnen een verzoek bij de gemeente indienen.  Mensen die in aanmerking komen voor deze compensatie zijn werkende […]

Column: Koopkracht schiet omlaag, Schagen verhoogt de belastingen !

De koopkracht schiet omlaag en de gemeente Schagen verhoogt de belastingen alsof er niets aan de hand is.  Door corona dalen de inkomsten, burgers en ondernemers zien hun verdiensten teruglopen, in het bijzonder de Zzp’ ers en flexwerkers en door de oplopende inflatie is het leven een stuk duurder geworden. Het is daarom onbegrijpelijk dat […]

Afvalvergoeding huishoudens medische indicatie

HOLLANDS KROON – De invoering van het variabele recycle tarief voor restafval in de gemeente Hollands Kroon gaat niet zonder problemen. Zo blijkt het nieuwe systeem voor huishoudens met luiers als afval of medisch afval duur uit te pakken. In de huidige situatie hoeven huishoudens met een extra container voor medisch restafval niet te betalen […]

Noordwest gestart met nieuwbouw fase 1

ALKMAAR – Deze week is de start begonnen van de nieuwbouw van het ziekenhuis in Alkmaar. De aannemer is begonnen met het plaatsen van de funderingspalen voor nieuwbouw fase 1. Begin 2022 volgen de damwanden. Daarna wordt de bouwkuip uitgegraven, een waterdichte onderlaag geïnjecteerd en de betonvloer voor de ondergrondse parkeergarage gestort. Deze werkzaamheden zijn […]

Zorg om commerciële verhuurders

SCHAGEN – Aedes, de vereniging van woningcorporaties, maakt zich zorgen over commerciële partijen die sociale huurwoningen bouwen. Die hoeven aan minder regels te voldoen dan corporaties en kunnen na een tijd de huren fors verhogen, waardoor die sociale huurwoningen opeens vrijesectorwoningen zijn. In Schagen worden de meeste sociale huurwoningen gebouwd in opdracht van Wooncompagnie.  Daarnaast […]

Column: Gaan Boa’s de houtkachels aanpakken?

Mensen die rook en fijnstof van (open)haarden en kachels niet kunnen dulden vanwege hun gezondheid zien een lichtpuntje. Op 1 januari gaat de Europese richtlijn ‘Ecodesign’ in die korte metten moet maken met luchtvervuiling door houtstook in woonbuurten. De wet geldt echter voor nieuwe kachels. De Boa’s moeten achter de houtwalm van bestaande houtkachels aan.  […]

De 10 tiny houses komen aan de Kleine Leng

SCHAGEN – Voor de komst van de 10 tiny houses in Nes-Noord heeft de gemeente een straatnaam gegeven aan de locatie waar ze worden gebouwd. De naam is Kleine Leng geworden. De wet basisregistratie adressen en gebouwen (Bag) verplicht de gemeente om aan een openbare ruimte een naam toe te kennen. Dit is ook van […]

Schagen vraagt of coronasteun nodig is

SCHAGEN – Organisaties in Schagen kunnen opnieuw coronasteun aanvragen bij de gemeente. De gemeenteraad heeft op 21 september een budget van € 250.000,- beschikbaar gesteld. Vanuit het Rijk heeft de gemeente dit jaar geen extra gelden ontvangen ter compensatie van verenigingen in steunpakketten.   De gemeente zal binnenkort een oproep doen aan organisaties die actief zijn […]

Extra subsidie voor Kopgroep Bibliotheken

SCHAGEN – Kopgroep Bibliotheken krijgt van de gemeente Schagen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar een extra subsidiebedrag van € 50.000,-. Kopgroep Bibliotheken heeft om extra financiële middelen gevraagd. De extra middelen stelt de bibliotheek in staat om de jeugdcollectie een belangrijke injectie te geven, een goed cursusaanbod aan te bieden om kwetsbare […]

Nadelige herverdeling gemeentefonds gaat door

SCHAGEN – De voor de gemeente Schagen nadelige herverdeling van het gemeentefonds kan wat Binnenlandse Zaken betreft zonder enige aanpassing gewoon worden ingevoerd in 2023. Dit ondanks de zware kritiek van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) op het voorstel. Het ministerie zegt zich wel te realiseren dat er in bepaalde regio’s specifieke problematiek […]