Provincie: 15 miljoen euro voor fietspaden

REGIO – De provincie Noord-Holland stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor verbetering van fietsroutes. De Kop van Noord-Holland krijgt van dit bedrag € 1.020.000,-.

De subsidie wordt verstrekt voor zoals de provincie het noemt ‘de realisatie van infrastructurele maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid en/of de fietsbereikbaarheid.’

In totaal mogen de subsidiabele kosten maximaal € 3.500.000,- per project bedragen.  

Subsidie wordt verstrekt aan beheerders of eigenaren van openbare wegen als bedoeld in de Wegenwet. Dit zijn hoofdzakelijk gemeenten en waterschappen.

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Reageer op dit artikel