Artikelen door Eugeen Hoekstra

Meer burenruzies in Schagen

SCHAGEN – In de eerste vier maanden van dit jaar zijn al 28 aanvragen voor buurtbemiddeling ingediend in Schagen. Het gemiddelde is 30 per jaar.

Niet alle meldingen worden uiteindelijk een zaak of zien we terug bij de Rijdende Rechter. De gemeente monitort deze ontwikkelingen om te zien of het aantal aanmeldingen weer stabiliseert.

De gemeente Schagen heeft een overeenkomst afgesloten met Wonen Plus Welzijn om buurtbemiddeling uit te voeren. In een bemiddelingsgesprek wordt geprobeerd om afspraken te maken om de kwestie op te lossen.

Tankstation met zonnestroom in Den Oever

HOLLANDS KROON – Als een van de eerste tankstations in Nederland wordt de bij AVIA Den Oever door eigen zonnepanelen opgewekte energie opgeslagen in een accu. 

De combinatie van zonnepanelen en een accuopslag zorgt dat elektrische voertuigen snel opladen en ook nog met vrijwel volledig groen opgewekte stroom.

Bij minder zonnig weer wordt eerst de opgeslagen stroom uit de accu gebruikt en alleen indien nodig de resterende 35 kW vanuit het net. Dit maakt het altijd mogelijk om met een vermogen van 95 kW te laden.

Schrappen Geluksbudget Schagen uitgesteld

SCHAGEN -Het college van gemeente Schagen heeft besloten de herbepaling van het minimabeleid uit te stellen. In die herbepaling zou het Geluksbudhet worden geschrapt. 

Het Geluksbudget is een financiële tegemoetkoming voor mensen met een minimaal inkomen. De bijdrage moet worden ingezet voor activiteiten die bijdragen aan duurzaam geluk, zoals een sport.

In plaats van het Geluksbudget moet het Volwassenenfonds Sport en Cultuur komen. Verder wil het college de inkomensnorm fixeren op 120% van de bijstandsuitkering. Het Geluksbudget gaat uit van 130% van de bijstandsnorm. 

Verplichte cameracontrole visserij

HOLLANDS KROON  – In de nieuwe Europese controleverordening voor de visserij staat dat vissersschepen toezichtcamera’s krijgen.

De camera’s moeten controleren of vissers in strijd met de aanlandplicht vis overboord gooien. De verordening geldt voor schepen langer dan 18 meter.

Een ander heikel punt in de nieuwe regelgeving gaat over het traceren van verwerkte visproducten naar vissers en vangst. Een blikje tonijn of doosje scholfilet moet dus vermelden welke visser welk deel heeft gevangen.

De visserij reageert niet positief.

Gemeenten dreigen rijk met opzeggen akkoorden

SCHAGEN  – Komt Rutte IV niet met extra geld over de brug, dan willen gemeenten bestaande taken en akkoorden met het Rijk bevriezen of intrekken. 

Gemeenten, van klein tot groot, eisen dat het kabinet het inleveren van 3 miljard euro aan gemeentegeld terugtrekt. 

De nieuwe financieringssystematiek baseert het kabinet op de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). Maar volgens de gemeenten stijgen de kosten van met name de zorg veel harder dan het bbp. 

Juist het sociale domein vormt een groot, zo niet het grootste, deel van de gemeentebegroting. Een stijgende zorgvraag kunnen gemeenten daardoor niet opvangen.

Schagen verdient aan wegsturen dierenasiel

SCHAGEN – De gemeente Schagen hield vorig jaar 42 duizend euro over aan de opvang van dieren.

Het dierenasiel sloot zijn deuren op 31 december 2021.

Sindsdien zit Schagen zonder dierenopvang.

Sinds het dierenasiel in Tuitjenhorn is gesloten heeft het asiel in Purmerend de opvang overgenomen.

Dit heeft ertoe geleid dat Schagen geld overhoudt omdat er minder dieren worden opgevangen.

De waarschijnlijke reden is dat het asiel in Purmerend niet in de buurt ligt van Schagen.

Er komt voor 2026 geen dierenopvangcentrum in de gemeente Schagen. Dan eindigt de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de Dierenbescherming.

Schagen verbiedt gebruik TikTok niet

De gemeente Schagen neemt het advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten niet over om het gebruik van TikTok te stoppen.

Het verbod wordt in verband gebracht met het risico op spionage.

De gemeente Schagen neemt het advies niet over.

De reden is dat de medewerkers hun eigen mobieltje kopen en gebruiken ook voor het werk.

Wellicht dat dit in de toekomst zal veranderen.

Laadpaal in Sint Maartensvlotbrug

SCHAGEN – De gemeente Schagen geeft toestemming voor een laadpaal voor een elektrische auto bij de Vermeerstraat in Sint Maartensvlotbrug.

Voor de laadpaal wordt een parkeerplaats aangewezen.

De gemeente vindt dat er voldoende argumenten zijn voor een laadpaal op deze plek omdat er volgens eigen zeggen voldoende vraag naar is.

28 Miljoen euro voor fusie lokale omroepen

SCHAGEN – Volgens staatssecretaris voor Cultuur en Media Uslu (D66) is het niet realistisch alle circa 240 bestaande lokale omroepen in stand te houden.

Het kabinet investeert vanaf 2026 jaarlijks 16 miljoen euro extra in de lokale publieke omroepen.

In totaal is er straks jaarlijks 28 miljoen beschikbaar voor de lokale omroepen.

De schaalvergroting moet gaan plaatsvinden vanaf 2025.

In onze regio bestaat het plan om de drie lokale omroepen te laten fuseren.

Meer bevoegdheden tegen criminelen

SCHAGEN – Burgemeesters krijgen mogelijk extra bevoegdheden om criminelen aan te pakken.

De Tweede Kamer heeft de wijziging van de Gemeentewet aangenomen die dit mogelijk maakt.

Burgemeesters mogen nu alleen woningen sluiten als er sprake is van ernstige woonoverlast of de openbare orde wordt verstoord.

Als de Eerste kamer akkoord gaat mogen zij dat ook als de openbare orde rond de woning wordt verstoord door ernstig geweld of de dreiging daarmee, en zelfs als dit wordt gevreesd.

Extra opvangplekken nodig voor asielzoekers

SCHAGEN – De asielinstroom houdt aan en dit betekent dat in Noord-Holland Noord  in totaal 432 extra opvangplekken gevonden moeten worden.

Tot nu toe zijn er in Noord-Holland Noord 2116 asielzoekers ondergebracht.

De meesten zijn opgevangen in de Azc’s in Heerhugowaard en Den Helder.

De zestien gemeenten in onze regio moeten zorgen dat die plekken er komen, stellen burgemeesters Schouten van Alkmaar en Van Kampen van Schagen in een gezamenlijke brief.

Behalve asielzoekers worden in onze regio ook zo’n 4200 Oekraïense oorlogsvluchtelingen opgevangen.

Column: Is de kringloop een rovershol?

We kennen de kringloopwinkels wel: RataPlan en Dorcas. De overheid komt met het nieuws dat helers, die van hun gestolen goederen af willen, de spullen naar de kringloop brengen. Hier worden geen vragen gesteld. Waarom zouden ze ook? Is jouw kringloopwinkel een rovershol? De regering  heeft zo haar vermoedens. Elke crimineel kan hier zijn gestolen […]