Artikelen door Eugeen Hoekstra

Industrie N-H op schema met stikstofuitstoot

SCHAGEN –  Naar verwachting is de stikstofuitstoot van Noord-Hollandse industriële piekbelasters in 2030 met 45% gedaald. Dat staat in een onderzoek dat de provincie heeft laten uitvoeren naar deze bedrijven.

De verwachting is gestoeld op het feit dat Tata Steel, Olam Cocoa en andere industriële bedrijven in Noord-Holland op schema liggen bij het verminderen van de stikstofuitstoot.

De meeste neerslag komt terecht in natuurgebieden vlakbij industrie in de regio IJmond en rond Zaanstad.

Om te komen tot de daadwerkelijke afname van stikstofuitstoot van 45% is veel afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende elektriciteit. Dat is op dit moment nog niet mogelijk vanwege een te klein elektriciteitsnet.

Schagen telt bijna 52.000 inwoners in 2040

SCHAGEN – De gemeente Schagen ziet haar bevolking in de komende jaren alsmaar toenemen. De prognose is dat Schagen in 2040 er bijna 52.000 telt.

Op 1 januari stond de teller op 47.450 inwoners, maar prognoses laten zien dat dit aantal in de toekomst alleen nog maar stijgt. De toename is opmerkelijk omdat in de komende jaren meer overlijdens zullen zijn dan geboorten. Deze trend is begonnen in 2020 en zal door de vergrijzing doorzetten.

Dat de bevolking desondanks toeneemt komt door het toenemend aantal mensen dat zich in de gemeente Schagen vestigt. In 2023 ging het om 2.321 mensen, terwijl 1.839 mensen uit Schagen vertrokken. 

Schagen geeft minder bouwvergunningen af

SCHAGEN – De gemeente Schagen heeft afgelopen jaar voor 342 huizen een bouwvergunning afgegeven. Dat zijn er precies 100 minder dan in 2022, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag naar buiten bracht.

Van de 342 bouwvergunningen in Schagen was de meerderheid voor een koophuis — 235 om precies te zijn. De andere vergunningen waren voor een huurhuis.

Mede dankzij de daling van het aantal bouwvergunningen in Schagen stevent Nederland als geheel op een nieuwbouwdip af. Dat blijkt na talloze waarschuwingen nu ook uit deze CBS-cijfers. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen heeft sinds 2016 niet zo laag gelegen.

Column: Meerderheid voor autovrijcentrum

Uit een enquête onder inwoners van Schagen blijkt dat een meerderheid (52%) voorstander is van een centrum (Markt, Nieuwstraat en Gedempte Gracht) dat alleen voor fietsers en voetgangers toegankelijk is, zonder auto’s en scooters. Er is echter ook een deel (31%) dat het daarmee oneens is. Het college wil de Markt elk weekend afsluiten voor […]

N-H Noord krijgt € 32,5 miljoen van het Rijk

NOORDKOP – Noord-Holland Noord krijgt 32,5 miljoen euro van het Rijk voor verbetering van het leef-, woon- en werkklimaat. 

22 Regio’s ontvangen in totaal € 384,6 miljoen extra van het Rijk. Ze kunnen dat geld gebruiken voor plannen die leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers verbeteren. Het kabinet stelt het budget beschikbaar via de zogenoemde Regiodeals. Het geld is bedoeld voor plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken.

Bij de selectie kijkt het kabinet naar vier aspecten: de opgave, de aanpak, de financiën en de organisatie.

Voor de zomer moeten de regioplannen klaar en ingeleverd zijn bij het rijk.

Meer bezwaarschriften tegen WOZ-verhoging

SCHAGEN – De gemeente Schagen meldt dat vorig jaar maar liefst 1700 bezwaarschriften zijn ingediend tegen de WOZ-verhoging. In 2022 waren het er 924. Over 2 weken worden de aanslagen van dit jaar verstuurd.

De gemeente heeft vorig jaar in 1669 gevallen een uitspraak gedaan op bezwaarschrift. In 435 gevallen is sprake geweest van een verlaging. De grootste verlaging was € 395.000,-. De oppervlakte van het gebouw stond verkeerd geregistreerd. Hierdoor ging de belanghebbende € 1.600,- minder OZB betalen.

Jaarlijks 1,75 miljoen euro door datacenters

HOLLANDS KROON – De datacenters in Hollands Kroon leveren de gemeente elk jaar 1,75 miljoen euro op. Dit zegt Robert Leever, wethouder belast met de portefeuille economie en brede welvaart, in de Volkskrant.

In de politiek leidde de industrialisering van de Wieringermeer uiteindelijk tot een scheuring. Twee leden stapten uit de coalitie nadat zij kritische raadsvragen hadden gesteld over de datacenters, onder wie de oprichter van de Seniorenpartij, Jeff Leever. Het was zijn zoon Robert die hem adviseerde zich aan te sluiten bij Onafhankelijk Hollands Kroon. En nu is die zoon dus wethouder.

Hij benadrukt in het interview dat hij heus niet op aarde is om bestaande bedrijven ‘het ondernemen onmogelijk te maken’.

NS-stations in Noordkop scoren slecht

REGIO – De NS-stations in de Noordkop worden door reizigers niet heel erg gewaardeerd. Dit blijkt uit de Stationsbelevingsmonitor 2023 van de NS. 

NS-station Schagen scoort van de 393 onderzochte stations de 132ste plek van de belevingsmonitor 2023 van NS. Het station in Anna Paulowna staat op de 334ste plek en station Den Helder noteert de 385ste plaats. 

De Stationsbelevingsmonitor 2023 is een onderzoek door Ipsos I&O in opdracht van NS en ProRail onder 83.162 reizigers. Reizigers gaven in 2023 het station een gemiddeld rapportcijfer van 7,2. De waardering van stations is met 0,1 gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. ProRail en NS voeren dit onderzoek elk jaar uit om te weten te komen hoe reizigers over de stations denken en waar ze nog verbeteringen kunnen doorvoeren.

Wooncompagnie somber over capaciteit gemeente

SCHAGEN – Wooncompagnie heeft haar zorgen uitgesproken dat de nieuwbouw van sociale huurwoningen in Schagen de komende jaren gaat teruglopen.

De beschikbaarheid van voldoende ambtelijke capaciteit is helaas een beperkende factor. Er blijven kansrijke locaties liggen. 

Wooncompagnie verwacht dit jaar 118 social huurwoningen op te leveren plus 58 Flexwoningen in Tuitjenhorn. “We willen dat de gemeente tenminste 30% van de nieuwbouwproductie aan sociale huurwoningen besteed”, aldus Wooncompagnie.

WoonAdviescommissie wil inclusieve woningbouw

SCHAGEN – De WoonAdviescommissies van Schagen en Hollands Kroon willen dat beide gemeenten meer aandacht moeten schenken aan toegankelijke woonvormen voor mensen met een beperking en ouderen die gemeenschapswonen ambiëren tegen de eenzaamheid.

De commissie wijst erop dat de gemeente Schagen inclusie al hoog op de agenda heeft staan. Woningen gebouwd volgens de principes van inclusief ontwerpen zijn in de basis geschikt voor mensen met of zonder beperkingen. Dit voorkomt dat woningen achteraf aangepast moeten worden met bijbehorende kosten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Rouwverwerking bij Mantelzorgcentrum

SCHAGEN – Het Mantelzorgcentrum in Schagen organiseert in maart een zestal bijeenkomsten over rouwverwerking voor mantelzorgers.

Tijdens zes bijeenkomsten vindt een ontmoeting plaats tussen oud-mantelzorgers en rouwbegeleiders Jannie Meijer en Annebee Gelderman. Zij proberen de nieuwe werkelijkheid te accepteren voor de oud-mantelzorgers.

Aanmelden is verplicht via info@mantelzorgcentrum.nl of 085 – 018 38 90.

Decembercirculaire valt negatief uit

SCHAGEN – De decembercirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties valt negatief uit voor de gemeente Schagen. De circulaire informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering richting de gemeentekassen.

Het effect van de decembercirculaire ten opzichte van de begroting is dat er een negatief resultaat uitrolt van €490.000,-. Dit effect is ontstaan door een verlaging van de uitkeringsfactor.