Voorzichtige aanpak fietsprobleem in centrum

SCHAGEN – Het college is het met de VVD-fractie eens dat in het centrum van Schagen fietsen schots en scheef geparkeerd staan. Dit geeft inderdaad een rommelig beeld. Toch is het college voorzichtig met toezeggingen. 

Het college spreekt over een tijdelijke situatie in verband met de verbouwing van het Makado Centrum.

Het college meldt: “De voorzichtige conclusie is dat er op een aantal locaties tijdelijk fietsparkeervoorzieningen bij kunnen. Tegelijkertijd zijn er ook voorzieningen die niet of nauwelijks gebruikt worden, door de slechte locatie of een verouderde voorziening. De uitbreiding van fietsparkeervoorzieningen kan echter pas grondig worden gedaan wanneer de tijdelijke situatie voorbij is en het Makado gereed is.”

Het college geeft aan dat aan de hand van een  inventarisatie een verbeterplan zal komen. “Dit zal niet om grote aantallen gaan. Na de verbouwing van Makado ontstaat de definitieve situatie.”

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):