Verduurzaming gemeentelijke gebouwen op streek

SCHAGEN – Van de door de gemeente aangewezen 30 gebouwen zijn ongeveer 20 verduurzaamd. Met de verduurzaming wordt bedoeld het plaatsen van zonnepanelen tot maximaal de dekking van het elektragebruik van het gebouw waarop de panelen worden geplaatst.

De overige maatregelen worden zoveel mogelijk in samenhang met het reguliere onderhoud van het gebouw uitgevoerd. Deze bestaan uit het inregelen van de cv installatie, het aanbrengen van isolatie en het plaatsen van een zonneboiler.

Verder wordt gekeken naar slimmere thermostaten en warmteterugwinning uit de ventilatie en het omschakelen van gas cv naar warmtepomp met lage temperatuur verwarming.

De kosten van de werkzaamheden blijven bijna zeker beneden het budget van € 865.527,-.

De werkzaamheden voor de laatste 10 zijn inmiddels aanbesteed en gegund en er is een begin gemaakt met de uitvoering. Het project wordt dit jaar afgerond.

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):