Statenvragen over geothermie en drinkwater

REGIO – De CDA-Statenfractie heeft aan Gedeputeerde Staten vragen gesteld over geothermie. Geothermie, oftewel aardwarmte, ligt onder vuur omdat het drinkwater kan vervuilen. 

Drinkwaterbedrijven trekken aan de bel en zien de veiligheid van het drinkwater in gevaar komen als geothermie op grote schaal wordt toegepast.

Het CDA vindt dat veiligheid van het drinkwater gegarandeerd moet worden en dit mag geen obstakel vormen voor de ontwikkeling en realisering van aardwarmteprojecten in Noord-Holland.

De provincie heeft een adviserende rol bij aanvragen van aardwarmteprojecten en ondersteunt ook het onderzoek naar mogelijkheden van aardwarmte. Het CDA wil weten waar in Noord-Holland geschikte locaties zijn voor geothermie, die in of nabij drinkwaterwingebieden liggen.

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):