Specifieke uitkeringen gemeenten in de ban

REGIO – De nieuwe coalitie is van plan specifieke uitkeringen van het Rijk aan gemeenten terug te dringen. De overheveling van deze uitkeringen richting het Rijk gaat echter gepaard met een korting van 638 miljoen op het gemeentefonds.

Gemeenten ontvangen van het Rijk op dit moment jaarlijks ongeveer 6,5 miljard aan specifieke uitkeringen. Het gaat om geoormerkte bedragen, gelden die alleen besteed mogen worden aan een specifiek vooraf vastgesteld doel.

Deze switch doet de afschaffing van de opschalingskorting van enige tijd geleden daarmee bijna volledig teniet. Uit de financiële bijlage blijkt dat de coalitie de overheveling naar het gemeentefonds in 2026 wil laten plaatsvinden.

 

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):