Schagen niet voor uitbreiding Veiligheidsregio

SCHAGEN –  De gemeente Schagen vraagt de Veiligheidsregio met klem om in alle visies die worden vastgesteld duidelijk te maken welke taken wettelijk en niet wettelijk zijn en wat binnen en buiten de Gemeenschappelijke Regeling valt.

Het college noemt als voorbeelden taken rondom de Omgevingswet inclusief risicobeheersing), veranderopgave brandweer, organisatie rondom de nieuwe crisistypen, zorg en veiligheid en het Regionaal Risicoprofiel.

De opmerkingen betreffen de Kadernota 2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De Veiligheidsregio wil het personeelsbestand uitbreiden met 2 voltijdse banen voor crisisbeheersing. Het college vindt de motivatie onvoldoende en denkt dat particuliere bedrijven het werk net zo goed kunnen doen. Schagen wil dat de uitbreiding integraal wordt bekeken.

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):