Raad van State raakt onze windturbines niet

NOORDKOP – De provincie Noord-Holland ziet in de recente uitspraak van de Raad van State over het toestaan van windturbines geen aanleiding om te veronderstellen dat de goedgekeurde turbines in Noord-Holland worden geraakt door deze uitspraak.

In antwoord op vragen van de Statenfractie JA21 stellen Gedeputeerde Staten (GS) dat ‘in de uitspraak van 30 juni jl. niet ingegaan wordt op wat de uitspraak betekent voor reeds verleende toestemmingen voor windturbines, omdat dat niet het onderwerp van geschil is. Daarom gaan wij ervan uit dat (conform vaste jurisprudentie) windturbines die met een onherroepelijke omgevingsvergunning zijn gebouwd rechtmatig aanwezig zijn.’

Verder zeggen GS dat het zoeken naar locaties voor windturbines in de aangewezen zoekgebieden wat hen betreft door kan gaan.’ Datzelfde geldt voor het bestemmen en vergunnen van windparken. Overheden blijven bevoegd om voor bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen die zien op nieuwe windturbineparken zelf af te wegen welk milieubeschermingsniveau zij aanvaardbaar vinden.’

De Raad van State oordeelt dat windturbines onderworpen moeten worden aan een beoordeling betreffende geluid, slagschaduw en veiligheid alvorens toestemming te geven.

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):