Mogen ambtenaren gebruik maken van ChatGPT?

NOORDKOP – Een meerderheid van de gemeenten maakt zich volgens een onderzoek van EenVandaag zorgen over het gebruik van ChatGPT binnen de organisatie, vanwege het gevaar van onzorgvuldige of onjuiste informatie voor inwoners. Een kwart van de gemeenten overweegt een verbod en een aantal gemeenten zijn hier inmiddels toe overgegaan.

Daarnaast kan privacygevoelige informatie op straat komen of zelfs vertrouwelijke beleidsstukken waar ChatGPT voor de gebruiker een handige kernboodschap uit formuleert. Er wordt aangenomen dat ChatGPT deze informatie daarna breder benut, maar ook verkoop wordt niet uitgesloten.

De gemeenten moeten dus een zorgvuldige afweging maken tussen de voordelen en de risico’s van het gebruik van ChatGPT. Het is namelijk belangrijk dat de tool op een verantwoorde manier wordt gebruikt, zodat de inwoners van de gemeenten niet worden gedupeerd en juiste informatie bevat. Vrijwel 40 procent van de gemeenten heeft echter nog geen idee of haar ambtenaren deze tool gebruiken.

Hollands Kroon
De gemeente Hollands Kroon heeft niet direct een idee bij de omvang van het gebruik, maar weet wel dat Artificiel Intelligence (AI) ‘hier en daar’ binnen de organisatie wordt gebruikt. Dit onder meer ter inspiratie ten gunste van de vorm van een tekst en de lees- of begrijpelijkheid. Omdat de directie weet dat ChatGPT of andere AI-varianten hier en daar worden gebruikt, staat bewustwording over AI in Hollands Kroon op de ontwikkelingsagenda.

De gemeente gaat geen verbod op AI instellen, maar is zich wel bewust van de mogelijkheden én de risico’s die het gebruik van AI met zich meebrengt. Op basis daarvan worden binnen de organisatie van Hollands Kroon trainingen aangeboden. Daarin komen de risico’s aan bod. De medewerkers leren onder meer over het pseudonimiseren en anonimiseren van gegevens voordat ze aan welke vorm van AI dan ook gegeven mogen worden.

Daarnaast moeten resultaten van het werk van AI in Hollands Kroon altijd worden gecontroleerd op juistheid. Als de collega’s niet weten of het resultaat klopt, dan consulteren zij hiervoor een andere collega. “Dit alles is een surplus op onze basis: het zorgvuldig en veilig omgaan met de gegevens van onze inwoners en ondernemers”, vertelt een woordvoerder.

Schagen
In de gemeente Schagen wordt door ambtenaren ook ‘hier en daar’ gebruik gemaakt van AI-varianten door ambtenaren. Volgens de gemeente op kleine schaal, al heeft de organisatie geen direct zicht op de werkelijke omvang van het gebruik. “AI wordt in Schagen voornamelijk benut ter inspiratie of voor informatie, niet voor het schrijven van teksten”, aldus de gemeentelijke organisatie.

Ook Schagen overweegt geen verbod, omdat de gemeente liever verantwoord omgaat met dergelijke tools in plaats van het te verbieden. Er is wel aandacht voor het gebruik van AI binnen de gemeente. Zo is een bijeenkomst/lezing georganiseerd voor alle medewerkers over het onderwerp AI; ‘hoe kunnen we het gebruiken en hoe kan het ons werk makkelijker en leuker maken?’. Inmiddels wordt wel nagedacht over beleid omtrent het omgaan met AI.

Den Helder
De gemeente Den Helder weet dat beleids- en communicatieambtenaren AI-tools gebruiken, maar heeft geen inzicht in hoe medewerkers deze tools gebruiken. De gemeente acht het de verantwoordelijkheid van medewerkers zelf om de tools naar eigen inzicht te gebruiken. Alleen het zakelijk gebruik van ChatGPT en sociale media is in Den Helder onderworpen aan richtlijnen en beleid met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy.

Ook in Den Helder is geen verbod overwogen, omdat het gebruik van hulpmiddelen medewerkers van de gemeente kan helpen. “Het verbieden van ChatGPT of andere AI-tools kan leiden tot een averechts effect, waardoor de gemeente geen controle meer heeft”, zegt een woordvoerder. “Bovendien is de markt momenteel actief bezig met de ontwikkeling van bedrijfsspecifieke kunstmatige intelligentie-programma’s, zoals Microsoft Copilot en Google Bard, waardoor organisaties eigenaar kunnen blijven van bedrijf kritische en persoonlijke informatie.”

De gemeente houdt nauwlettend de marktontwikkelingen in de gaten. Er worden in Den Helder momenteel geen specifieke cursussen voor ChatGPT of AI aangeboden voor ambtenaren. De medewerkers worden wel door middel van een security awareness programma getraind om risico’s te herkennen, te vermijden en af te wenden.

Geschreven door: Lianne Snel en Hans Boskeljon

Avatar foto
Lianne Snel is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeksjournalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
3 antwoorden
  1. Jeroen
    Jeroen zegt:

    Onjuiste informatie wordt misschien nog wel vaker vertrekt zonder gebruikmaking van ChatGPT…
    Kijk, voor alle gereedschappen, ook voor AI, geldt dat er natuurlijk wel zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Dat vraagt wellicht om richtlijnen, doch niet om een verbod voor het gebruik van ChatGPT.
    En vooral ook altijd zelf blijven nadenken!

Reacties zijn gesloten.