Lokaal belastinggebied niet in regeerakkoord

REGIO – De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit al geruime tijd voor een uitbreiding van het lokaal belastinggebied, maar in het regeerakkoord staan geen voorstellen om het belastinggebied van gemeenten uit te breiden.

Ondanks dat de afgelopen jaren veel taken zijn gedecentraliseerd naar gemeenten, zijn zij nog altijd voor het overgrote deel van hun inkomsten afhankelijk van de Rijksoverheid.

Pas na 2025 komen wellicht alternatieven op tafel voor de onroerendzaakbelasting.

Voor Schagen geldt bovendien dat ze ‘nadeel gemeente’ is bij de herschikking van het gemeentefonds. Dit betekent dat ze minder geld krijgt uit dit fonds.

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):