JessLokaal: logboek bijhouden voor bouw

SCHAGEN – JessLokaal wil dat de gemeenteraad alle bouwaanvragen aanwijst waarin participatie van de kant van belanghebbende burgers verplicht is. Ook wil de partij bereiken dat er een vaste procedure komt die bij ieder bouwplan moet worden overlegd.

De Omgevingswet is vaag over hoe participatie moet plaatsvinden. Gemeenten en initiatiefnemers mogen hier zelf invulling aan geven. Het initiatiefvoorstel is bedoeld om in de geest van de omgevingswet regels en ondersteuning aan te bieden in het kader van participatie. De initiatiefnemer blijft verantwoordelijk, de gemeente is toetser bij de vergunningsaanvraag, meent JessLokaal.

JessLokaal vindt dat de plannenmaker volledig verantwoordelijk is voor het participatieproces en zal dus een gedegen logboek van zijn participatieproces openbaar moeten maken. De partij is van mening dat participatie niet bedoeld is om tot volledige overeenstemming te komen, maar om alle belangen in beeld te hebben. Het gemeentebestuur moet zo nodig zelf de knoop doorhakken.

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):