Tag Archief van: schagen (voor alle kernen)

Schagen komt met motie op VNG-congres

/
SCHAGEN – De gemeente Schagen dient woensdag 14 juni op het VNG-congres een motie in over de hervormingsagenda Jeugd.  In de motie, die ook wordt ingediend namens de gemeenten Dijk en Waard en Hoorn, wordt het VNG-bestuur opgeroepen zich hard te maken voor structureel geld vanaf 2026 en voor een implementatieplan dat getoetst wordt op uitvoerbaarheid door de gemeenten. De drie gemeenten reageren op de overeenkomst die een paar weken geleden is gesloten tussen het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.  In deze overeenkomst staat dat de bezuinigingen in de jeugdzorg (in 2028 1,5 miljard euro) stapsgewijs worden ingevoerd.

Gedoogbesluit huisvesting Oekraïners verlengd

/
SCHAGEN – Het college van de gemeente Schagen gedoogt de bewoning van vakantiewoningen, (vakantie)appartementen of stacaravans door Oekraïense vluchtelingen tot 31 december 2024.   Voor 30 juni 2024 heroverweegt de gemeente deze maatregel, afhankelijk van de actuele situatie in Oekraïne. Het college denkt dat de Oekraïense vluchtelingen, die nu nog tijdelijk wonen in recreatiewoningen, zullen doorstromen naar nieuw te realiseren woningen tussen Tuitjenhorn en Warmenhuizen, plan Noorderlicht, en Schagen Oost. De verwachting is dat eind 2023 de eerste woningen van plan Noorderlicht worden opgeleverd.

Toeristenbelasting fors omhoog

/
SCHAGEN - Het college van Schagen wil de toeristenbelasting fors verhogen. Dat blijkt uit een voorstel dat 20 juni door de politiek wordt besproken.  Dit jaar betalen toeristen € 1,75 per overnachting. Het college wil dat bedrag volgend jaar verhogen naar € 2,-, een stijging van bijna 15%. Volgens het college is het gemiddelde bedrag dat Nederlandse gemeenten de toeristen in rekening brengen met bijna € 3,50 per overnachting fors hoger dan het tarief in Schagen. Een hoger tarief is dus redelijk, vindt het college.  De hogere toeristenbelasting levert de gemeente € 322.000,- extra inkomsten op.

Oordeelsvormende raad Schagen

/
SCHAGEN - De gemeenteraad van Schagen komt dinsdag 20 juni vanaf…

Lint van cabrio’s tijdens 16e Cabriodag

/
SCHAGEN - De weergoden waren de organiserende Heeren van Scaghen weer goedgezind. Het was een perfecte dag voor een rit in een open auto.  Voor de 16e keer organiseerde de serviceclub de Cabriodag. Tijdens de dag krijgen mensen met een beperking een mooie rit aangeboden in een cabriolet.  Naast cabrio’s in alle maten en vormen, reed ook een speciale cabriobus mee. Daarin konden ruim 40 mensen.  De rit voerde dit jaar via smalle binnenwegen naar McDonalds in Alkmaar. Daar kregen de deelnemers wat te eten en te drinken. Aan het eind van de middag was er nog een feest in Alpha.

Zorgen toekomst parochie Martinuskerk ’t Veld

/
HOLLANDS KROON – Het besluit van het bisdom om een nieuw samenwerkingsverband in te richten, roept zorgen op onder veel parochianen van de Sint Martinuskerk in ’t Veld. Begin mei 2023 werd bekend dat er een nieuw bestuur was gevormd voor de samenwerkende parochies van Nieuwe Niedorp, ’t Veld en Waarland. Bedoeling is dat Tuitjenhorn zich bij deze drie parochies voegt. Het samenwerkingsverband onder de naam Franciscus is gericht om in de toekomst aan te sluiten bij de Christophorusparochie van Schagen

QR codes bij kunst in Schagen

/
SCHAGEN - De gemeente Schagen denkt na over het aanbrengen van QR-codes op openbaar toegankelijke kunstwerken in de gemeente.  Afgelopen woensdag was er in Markt 18 een informatieavond over kunst en cultuur in de gemeente. Tijdens die avond werd het idee voor de QR-codes gelanceerd.  Wie straks bij een kunstwerk staat, kan door het scannen van de QR-code meer informatie krijgen over het kunstwerk, zoals wie het heeft gemaakt en wat de achtergrond is.  Wethouder Puck de Nijs laat het idee nu eerst verder uitwerken en komt binnenkort met een voorstel naar de gemeenteraad.

Beursvloer goed voor 76 matches

/
SCHAGEN - De Beursvloer van de Schager Uitdaging, die donderdag in het Regius College werd gehouden, heeft 76 matches opgeleverd.  Tijdens de Beursvloer komen maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente bij elkaar om te netwerken én te handelen met gesloten beurs.  De handel werd vastgelegd in matches. Daarvan werden er 76 gesloten met een maatschappelijke waarde van bijna € 45.000,-. De Beursvloer werd voor het eerst gehouden in het Regius College aan de Hofstraat in Schagen. Leerlingen van de school hadden een belangrijke rol.

Actie Erfgoedagenda twee weken verlengd

/
SCHAGEN - De gemeente Schagen is benieuwd naar de mening van inwoners over monumenten, het landschap, archeologie en historische waterwegen. Er wordt gewerkt aan een Erfgoedagenda. Welke sporen uit het verleden zijn belangrijk en vertellen het verhaal van de gemeente? En wat moet er gekoesterd en behouden – of misschien wel versterkt – worden voor de toekomst?  Met de erfgoedagenda wil de gemeente vastleggen welk cultureel erfgoed de gemeente rijk is en wat zij met dit erfgoed wil doen. Het gaat om de stad Schagen en de dorpen.  Op www.samen.schagen.nl kan gereageerd worden.

Meer duurzaamheidsleningen verstrekt

/
SCHAGEN  - Vorig jaar zijn in Schagen 101 Duurzaamheidsleningen verstrekt, In 2021 waren dat er 89. De gemeente denkt dat de grote toename komt door de vele activiteiten die zijn georganiseerd om bewoners te helpen met het verduurzamen van hun woning. Tussen januari 2019 en eind 2022 zijn in totaal 292 Duurzaamheidsleningen verstrekt. Door dit aantal is het plafond bereikt van het fonds.  De gemeente onderzoekt of het plafond voor duurzaamheidsleningen omhoog kan. Dit gaat ten koste van de startersleningen, maar hiervan wordt veel minder gebruikgemaakt.

Menno Bes verlaat gemeente Schagen

/
SCHAGEN - Menno Bes, de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Schagen, gaat de gemeente verlaten.  Bes werd in 2013 bedrijfscontactfunctionaris binnen de gemeente. Hij was 10 jaar de verbindende schakel tussen ondernemers en het gemeentebestuur.  Donderdag noemde wethouder Simco Kruijer in een interview op Noordkop Centraal Bes nog de Haarlemmer Olie voor ondernemers.  Bes vertrekt per 1 juli. Wie hem op gaat volgen is nog niet bekend.

Zonnebloem gaat strijd aan met eenzaamheid

/
SCHAGEN - De Zonnebloem afdeling Schagen is naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers.  “Het is zo dat mensen steeds ouder worden. We zien ook steeds meer eenzame mensen”, vertelt voorzitter Jannie van der Donk.  Nieuwe vrijwilligers kunnen huisbezoeken doen of bijvoorbeeld een wandeling met iemand maken. “We hopen op deze manier dat mensen zich toch gezien voelen.”   Daarnaast zoekt De Zonnebloem mensen die mee willen helpen bij activiteiten, die regelmatig georganiseerd worden.  Neem voor meer informatie contact op met Jannie van der Donk, voorzitter Zonnebloem afdeling Schagen via 06 - 12 81 59 56.