Inburgering aan regionale instellingen gegund

SCHAGEN –  De inburgering van vluchtelingen is via een aanbesteding door de drie gemeenten in de Noordkop Schagen, Hollands Kroon en Den Helder, gegund aan zes regionale instellingen. 

Het gaat om Roc-Kop van Noord-Holland, Fiolet taaltraining, Vluchtelingenwerk, Mee & de Wering, Pro bedrijven en Agros.

Op 1 januari 2022 treedt de Wet inburgering 2021 in werking. Gemeenten krijgen de regie over de inburgering en worden hiermee verantwoordelijk voor een goede begeleiding en voor het  gehele traject van inburgeraars.

Om deze nieuwe taak goed uit te voeren, moeten de gemeenten zorgen dat het benodigde ondersteuningsaanbod tijdig is ingekocht en ingericht.

Het samenwerkingsverband gaat actief samenwerken met lokale leerwerkbedrijven als Wonen Plus Welzijn en andere lokale maatschappelijke partners, zoals (sport)verenigingen en vrijwilligersorganisaties.

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):