Column: Wooncompagnie gaat huurhuizen verkopen aan middeninkomens

Wooncompagnie slaat een nieuwe koers in. Ze gaat huurwoningen verkopen om woningzoekenden een plezier te doen. Hoeveel is nog niet bekend, maar veel meer dan in afgelopen jaren. Wel met één voorwaarde: Wooncompagnie heeft het eerste recht op terugkoop. Een onafhankelijke taxateur stelt de prijs vast.

Zo probeert de sociale huisvester betaalbare koopwoningen op de markt te brengen als tegenwicht tegen de overbiedende koopmarkt. Goed plan? Nadeel is dat voor mensen met een laag inkomen minder goedkope huurwoningen overblijven. Bovendien wil de sociale huisvester huurhuizen laten bouwen met een reële huur die ligt tussen 750 en 950 euro. Vrije sectorwoningen dus.

Teveel jongeren moeten gedwongen bij hun ouders blijven omdat ze nergens terechtkunnen. Zij moeten  geholpen worden. Wooncompagnie richt haar blik op de grote groep woningzoekenden die momenteel kansloos is. Met betaalbare koopwoningen en duurdere huurhuizen wil Wooncompagnie deze mensen helpen.

Zo valt er te lezen dat door steeds strengere criteria bij het verdelen van sociale huurwoningen nu teveel mensen buiten de boot vallen. “Mensen die wij liever vandaag dan morgen aan een woning willen helpen. Eenzijdigheid dreigt nu soms, schrijft Wooncompagnie. En daarmee het ontstaan van wijken waar de problemen zich opstapelen.”  Middeninkomens gaan zorgen voor leefbaarheid in de wijk. Mengen is dus het credo geworden.

Wooncompagnie stelt dat de sector ‘er niet alleen is voor kwetsbare mensen, maar voor iedereen die niet zomaar een koopwoning kan betalen.’  Ze wil woningen bouwen met een huur tussen 750 en 950 euro. De algemene maximale huurgrens huurtoeslag bedraagt voor 2021 € 752,33. Dit is ook de liberalisatiegrens voor 2021. Wooncompagnie gaat dus woningen bouwen met een huur boven de huurtoeslaggrens. Mag dit?

Het kabinet geeft woningcorporaties meer ruimte. Huishoudens met meer dan één persoon met een inkomen tot € 44.196,- (prijspeil 2021) kunnen vanaf 2022 aankloppen bij de woningcorporatie. Zo kunnen meer gezinnen met een middeninkomen een huurwoning van een woningcorporatie krijgen. Eenpersoonshuishoudens met een inkomensgrens van € 40.024 (prijspeil 2021) mogen zich ook melden.

Toch ligt er een beperking want woningcorporaties mogen elk jaar maar maximaal 10% van hun vrijgekomen sociale huurwoningen geven aan mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning.  Dit wordt nu anders. Woningbouwverenigingen mogen dat percentage lokaal verhogen, tot maximaal 15%. Dat moet de woningcorporatie afspreken met de gemeente en huurdersorganisatie.

Is dit goed nieuws voor mensen met een laag inkomen? Nee omdat afroming plaatsvindt van de woningvoorraad ten gunste van mensen met een middeninkomen. Maar de keuze van Wooncompagnie is niet onlogisch omdat een grote groep mensen niet aan de bak komt. Maar hoe komt dit? En moeten woningcorporaties dit probleem oplossen?

Het probleem wordt veroorzaakt door de vrije markt met zijn torenhoge huizenprijzen als gevolg van de lage rente en gretige beleggers. Pak die eens aan. Huurwoningen leggen het af tegen koopwoningen door de hypotheekrenteaftrek. Schrap deze aftrek en de woningmarkt komt er anders uit te zien.

Eugeen Hoekstra


Publicatiedatum: 1 oktober 2021
Categorie: Column
Aantal views: 1103
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
1 antwoord
  1. Johan de Vet
    Johan de Vet zegt:

    De krapte op de huizenmarkt kan alleen opgelost worden door huizen te bouwen. Het grootste probleem hierbij is dat de overheid zowel vergunningverlener als grondspeculant is. Hierdoor is de grondprijs enorm.
    Dat de Wooncompanie regelmatig huizen verkoopt komt ook omdat er veel te veel mensen bij de Wooncompanie op de loonlijst staan waardoor er verliezen geleden worden. Deze worden aangevuld door huizen te verkopen.

Reacties zijn gesloten.