Column: Komt het dierenasiel nog wel?

Een nieuw dierenasiel kan niet op urgentie rekenen bij wethouder Hans Heddes. Uit antwoorden op vragen van onze redactie is op te maken dat de gemeente geen haast maakt met de bouw van een nieuw dierenasiel. “Er zijn geen afspraken dat er een dierenbeschermingscentrum gerealiseerd moet worden of voor een bepaalde datum gerealiseerd moet zijn, ‘schrijft de wethouder. Hij laat onbesproken dat er een bestuursopdracht ligt namens de acht gemeenten in onze regio, waaronder Schagen, die ervoor moeten zorgen dat er een toekomstbestendige dierenasiel komt voor de regio Noord-Holland Noord.

De wethouder wijst erop dat de dienstverleningsovereenkomst niet de bouw van een dierenasiel impliceert. “Dit valt onder de eigen bedrijfsvoering van de Dierenbescherming.” Dit laatste klopt. De Dierenbescherming heeft al langere tijd de wens om een nieuw dierenbeschermingscentrum te realiseren binnen de gemeentegrenzen van de zeven gemeenten in Noord-Holland Noord.

Het CDA stelde juli vorig jaar vragen over dierenwelzijn. Schagen houdt geld over, namelijk 42 duizend euro, geld dat niet is uitgegeven aan dierenwelzijn.  Burgemeester Van Kampen antwoordde op vragen van Wens4U in september 2022 dat er geen aanleiding is om voor 31 december 2025 in de gemeente Schagen een dierenopvang te realiseren. Daarmee zegt ze niet dat er helemaal geen dierenasiel komt. Ze weet ook wel dat je een overeenkomst niet tot sint-juttemis kan verlengen.

In 2021 zijn er door het dierenopvangcentrum in Tuitjenhorn in totaal 328 dieren opgevangen. Vanaf januari 2022 moeten dieren die opvang nodig hebben, naar de locatie van de Dierenbescherming in Purmerend worden gebracht. Uit antwoorden van de gemeente Schagen blijkt dat dit asiel vorig jaar slechts 75 dieren heeft opgevangen afkomstig uit Schagen.

De enige conclusie die getrokken kan worden is dat de overeenkomst niet werkt: het aantal opgevangen dieren is substantieel minder geworden. Ingewikkeld is het ook geworden. Voor honden en katten moet je naar het asiel in Purmerend, voor knaagdieren naar de opvang in IJmuiden en voor andere soort dieren moet je zelf uitzoeken bij welke opvang je moet zijn.

Het was in mei 2020 dat de colleges van burgemeester en wethouders van de acht gemeenten in onze regio, waaronder Schagen, een bestuursopdracht hadden vastgesteld. In die bestuursopdracht wordt het proces beschreven hoe te komen tot een oplossing in de vorm van nieuwbouw of van renovatie van bestaande locaties. Deze laatsten zijn niet meer van toepassing: de locaties Schagen en Alkmaar zijn opgeheven.

In de opdracht staat dat een ambtelijke werkgroep met vertegenwoordigers van alle gemeenten uitvoering geeft aan de bestuursopdracht. Verder staat er in dat de werkgroep in principe eens in de maand bij elkaar komt. De deelnemende gemeenten dragen zelf zorg voor hun ambtelijke inbreng, staat ook in de bestuursopdracht en de gemeenteraden worden geïnformeerd over de bestuursopdracht. Hieruit kan worden opgemaakt dat de gemeente Schagen wel degelijk verantwoordelijkheid draagt in het zoeken naar een toekomstbestendige oplossing.

De huidige overeenkomst die de wethouder voor jaren wil verlengen biedt die oplossing niet. Het is intussen vier jaren later en het regionale dierenopvangcentrum is er nog steeds niet. Schagen heeft de bestuursopdracht ondertekend en dan is het flauw om te stellen dat er geen afspraken zijn gemaakt ten aanzien van het realiseren van een dierenbeschermingscentrum. Die afspraken zijn dus wel degelijk gemaakt.

Eugeen Hoekstra

Wil je niets missen uit Schagen en de regio?

Publicatiedatum: 19 juni 2024
Categorie: Column
Aantal views: 108
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
1 antwoord
  1. J
    J zegt:

    Ach, Hans mag vast niet op de foto bij het dierenasiel, dan gaat hij vervelend doen. Hansie toch.

Reacties zijn gesloten.