Column: Fietsersbond maant de gemeente

De politiek in Schagen wil maar niet kiezen voor de fiets en de voetganger en zet de auto nog steeds op de eerste plaats. Een beetje stad met enige allure biedt het winkelende- en horeca-minnende  publiek een veilige omgeving waar de auto niet de stoorzender is en je je leven niet zeker bent. Schagen blijft halsstarrig vasthouden aan de auto en dus komt de fietser op de tweede plaats. Dit is bijvoorbeeld te merken aan de fietsrekken in het centrum van de stad. Er zijn er veel te weinig. En die er zijn deugen meestal niet. De Fietsersbond heeft een onderzoek gedaan naar fietsparkeerplaatsen in het centrum en is tot de conclusie gekomen dat er van alles mis is.

De belangrijkste bevinding van het onderzoek is  dat er in het centrum van Schagen onvoldoende capaciteit is voor het stallen van de fiets. Dat tegenwoordig  fietsparkeren heet. Bovendien is de kwaliteit van de fietsparkeervoorzieningen onvoldoende, zijn de fietsenrekken vaak te smal en te kort, waardoor fietsen beschadigd raken en zijn de fietsparkeervoorzieningen niet goed verdeeld over het centrum van Schagen: er zijn te weinig fietsenrekken op drukke locaties en te veel op minder drukke locaties.

De Fietsersbond heeft het niet gelaten bij deze vaststellingen. Ze komt ook met aanbevelingen.  Zo adviseert ze om meer fietsenrekken te plaatsen op drukke locaties en om de kwaliteit van de fietsparkeervoorzieningen te verbeteren. Ook pleiten ze voor betere spreiding van de fietsparkeervoorzieningen over het centrum van Schagen.

Uit tellingen van de Fietsersbond blijkt, dat het aantal fietsparkeervoorzieningen in het centrum van de stad in de afgelopen jaren zelfs zijn afgenomen, terwijl de behoefte alleen maar is gegroeid. De bond wijst plekken aan waar dit het geval is: de noordzijde van de Gedempte Gracht, de westzijde van de Nieuwstraat en A. Mauvestraat, de vervallen ingang van het Makado Centrum aan de Langestraat en rondom de huidige ingang van het Makado Centrum aan de Nieuwstraat.  De fietsersbond denkt dat na de voltooiing van het Makado Centrum het een grote uitdaging wordt om plek te vinden voor de benodigde 450 fietsparkeervoorzieningen.

Er zijn fietsparkeervoorzieningen die voldoen aan kwaliteitseisen, stelt de Fietsersbond, er zijn echter uitzonderingen op de regel. Zoals de muurklemmen op de Gedempte Gracht, de rekken op de Markt die te kort zijn, waardoor fietsen makkelijk omvallen en beschadigd raken.  De bond wijst ook op de zogeheten nietjes bij de bibliotheek en op de Nieuwstraat waar fietsen niet klemvast staan. Schagen gaat niet met de tijd mee: er ontbreken parkeerrekken voor elektrische fietsen met een oplaadmogelijkheid.

Ook bij supermarkten (Jumbo, Aldi) is het niet goed gesteld met het fietsparkeren.

De VVD-fractie heeft het college vragen gesteld naar aanleiding van het onderzoek van de Fietsersbond. Zo willen de liberalen weten of het college de aanbevelingen overneemt en wanneer deze worden uitgevoerd. Een niet onbelangrijke vraag is hoeveel parkeerplaatsen er zullen komen bij het Makado Centrum. Er waren er 200  voor de verbouwing. Hoeveel komen er straks? 450 zijn nodig zegt de bond.

Wie rondloopt in het stadscentrum verbaast zich over de soorten fietsparkeerplaatsen die er zijn binnen een gebied van nog geen kilometer groot. Er is van alles wat.  Het straalt geen eenheid uit en over kwaliteit zullen we het nu niet hebben. Ik zie die vreselijke nietjes, voorwielbrekers, klemmen, muurbeugels en het Ekeberg fietsenrek. Kortom, het is een ratjetoe aan parkeervoorzieningen. De Fietsersbond is pas tevreden als fietsparkeervoorzieningen voldoen aan de eisen van Fietsparkeur. Deze stichting stelt kwaliteitseisen op die zijn vastgelegd in een aantal normen.

Overigens is het opmerkelijk dat de partij van Vroem Vroem  bij uitstek, zich druk maakt over fietsen . Het kan verkeren!

Eugeen Hoekstra

 


Publicatiedatum: 31 januari 2024
Categorie: Column
Aantal views: 321
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
2 antwoorden
  1. Peter
    Peter zegt:

    Ook voor voetgangers is het slecht toeven in Schagen. Slecht begaanbare en veel te smalle trottoirs met schots en scheef liggende tegels door de hele gemeente’. Fietsen op het trottoir is schering en inslag en winkeliers plaatsen ook nog eens allerlei obstakels buiten, zodat de toch al zo beperkte loopruimte nog meer wordt beperkt. Vooral rolstoelgebruikers en senioren hebben hier veel last van. Het wordt hoog tijd, dat er een autoluw centrum komt. Geen gemotoriseer d verkeer meer op de Gedempte Gracht zodat er ruime fiets- en voetgangersgebieden kunnen worden aangelegd.

  2. Bernard Lucas
    Bernard Lucas zegt:

    De belangrijkste oorzaak noem je niet: het nieuwe Makado met grote supermarkten in het centrum. Mensen komen met de auto en nog steeds gratis parkeren. De fietser heeft het nakijken.

Reacties zijn gesloten.