Column: Arrogantie van de macht in Schagen

Het gaat om de Blijverslening die van belang is voor met name ouderen die hun huis willen aanpassen zodat ze er langer in kunnen blijven wonen. Overheidsbeleid is dit laatste. Zeg maar Staatspropaganda om mensen het gevoel te geven dat de overheid met ze meevoelt. De gemeente Schagen wil niet gekke Henkie zijn en heeft de lening in de ijskast gezet. 

Invaliditeit en ouderdom kunnen bewoners treffen en dan wordt hun mobiliteit beperkt. Met de lening kunnen ze hun huis aanpassen zodat ze erin kunnen blijven wonen. Zoals gezegd, ouderen worden door de overheid aangemoedigd om langer zelfstandig te blijven wonen. Om er zeker van te zijn dat ouderen dit ook doen heeft de overheid de verzorgingshuizen gesloopt.

De Blijverslening is er in verschillende vormen: er zijn mogelijkheden voor woningeigenaren, maar ook voor huurders. Het is onze gemeente die deze lening tegenhoudt. Ze moet namelijk een overeenkomst sluiten met Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (hierna: SVn) om deze lening beschikbaar te stellen voor de bewoners.  De toenmalige wethouder Jelle Beemsterboer had de Blijverslening kunnen invoeren, maar besloot dit niet te doen en het gereserveerde bedrag van 400.000 euro te storten in de pot van startersleningen.

In 2015 al had het toenmalige college aan de raad toegezegd dat er een regeling zou komen voor een zogenaamde Blijverslening Deze toezegging is op navraag door verschillende politieke partijen (waaronder het CDA, D66 en de Seniorenpartij) iedere keer herhaald en hierdoor zijn verwachtingen gewekt onder de bevolking. Maar op 12 mei besloot de meerderheid van de gemeenteraad akkoord te gaan met het voorstel van het college en daarmee werd de Blijverslening de nek omgedraaid.

Sindsdien heeft de gemeenteraad niet de moeite genomen om nog eens te kijken naar deze lening. Wie zijn woning wil aanpassen maar dit niet kan betalen, wordt op deze manier behoorlijk in de kou gezet. Deze mensen worden noodgedwongen om naar het Wmo-loket te stappen. Je moet dan afwachten of je aanvraag wordt toegewezen. Met de lening ben je meer je eigen baas. Bij toewijzing betaalt de gemeente die kosten. Was de lening er dan had dit laatste niet hoeven te gebeuren. De gemeente bijt zo in haar eigen staart. De gemeente Schagen gaf bijna een half miljoen euro uit aan woningaanpassingen in het kader van de Wmo. Schagen ziet liever dat mensen met aanpassingswensen verhuizen naar een aangepaste woning, maar hiervan zijn er maar weinig.

Naast de Blijverslening  is er ook de verzilverlening .Als je al jaren in dezelfde koopwoning woont, is de kans groot dat de woning meer waard is dan de hoogte van de hypotheek. Met de verzilverlening van SVn kun je de overwaarde inzetten om jouw woonwensen werkelijkheid te laten worden. Maar huurders hebben hier niets aan. Zij zijn aangewezen op de Blijverslening.

De gemeente Den Helder geeft de Blijverslening uit als woonlening voor eigenaren. Met deze lening kan de bewoner zijn eigen huis verduurzamen of levensloopbestendig maken door bijvoorbeeld de badkamer veiliger te maken, of de slaapkamer naar de benedenverdieping te verplaatsen of door een traplift te plaatsen. Soms is een omgevingsvergunning nodig voor het aanpassen van de woning. De vergunning moet verleend zijn, voordat de lening wordt aangevraagd. De lening mag niet hoger zijn dan maximaal € 30.000,- en de rente is nul procent.

Wooncompagnie geeft onder het kopje ‘Wonen en zorg voor ouderen’ aan het aanbrengen van kleine woningaanpassingen onder 75+ huurders verder te willen uitrollen in de gemeente Schagen. Voor grote woningaanpassingen (zoals een aanbouw) wordt de huidige werkwijze gecontinueerd, schrijft Wooncompagnie. Dat is dat in overleg per woningaanpassing afspraken worden gemaakt over mogelijk gedeelde financiering. Over de Blijverslening rept Wooncompagnie niet. De lening is ook bestemd voor  huurders.

Het is bijzonder spijtig dat de gemeente Schagen op dit gebied tekortschiet richting haar inwoners die vanwege invaliditeit of ouderdom hun woning moeten aanpassen. Toen de rente laag was nam de vraag naar deze lening af. Dit is inmiddels anders geworden. De rente voor een Blijverslening voor huurders en eigenaren ligt 2,5% tot 3,5% lager dan bij een gewone lening. Hierdoor is deze vorm van lenen een stuk gunstiger.

Eugeen Hoekstra

 


Publicatiedatum: 11 januari 2024
Categorie: Column
Aantal views: 362
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
1 antwoord
  1. Jac
    Jac zegt:

    Helaas, het mislukte college van Schagen gunt dit niet aan de inwoners die er graag gebruik van willen maken zoals ik, Het zou het zoveel makkelijker maken als ik, ondanks mijn beperkingen nog langer in mijn zuur verdiende huis kan blijven. Het wordt me niet gegund door B en W die er voornamelijk voor eigen belang zitten.

Reacties zijn gesloten.