Column: meer huurwoningen naar asielzoekers

Steeds meer sociale huurwoningen die Wooncompagnie beschikbaar stelt gaan naar asielzoekers met een verblijfsvergunning: de vergunninghouders. Vorig jaar werden 199 vergunninghouders gehuisvest waarvoor 78 woningen nodig waren. In 2020 ging het om 98 vergunninghouders waarvoor 28 woningen nodig waren. Dit blijkt uit het jaarverslag 2021 van de grootste sociale huisvester in onze regio.

Het lijkt aannemelijk dat de druk op gemeenten om veel meer statushouders een woning te geven groter wordt. Het kabinet praat nu over een crisis. Ik voorzie dat de VVD-minister van Asielzaken Eric van der Burg gemeenten zal dwingen om deze mensen aan een huis te helpen. Het nadeel is dat deze woningen aan de neus van woningzoekenden voorbij gaan. Dit berust op een democratisch besluit dat statushouders urgentie hebben. Niet iedereen is het hiermee eens.

Het valt trouwens op dat veel woningen die beschikbaar komen een bijzondere bestemming krijgen.  Niet zonder reden. Zo kregen zorginstellingen vorig jaar 15 woningen. Deze zijn bestemd voor mensen die extra zorg of begeleiding nodig hebben: mensen uit de maatschappelijke opvang, (ex-)cliënten van zorginstellingen. Daarnaast gingen 79 woningen naar mensen met een urgentieverklaring. In 2020 ging het om respectievelijk 36 en 65 woningen.

Hoe gaat het met de verkoop van  sociale huurwoningen? Niet iedereen begrijpt dit. Hoezo verkopen? Verhuren is toch de opdracht. In 2021 heeft Wooncompagnie 84 woningen verkocht. Van deze verkopen zijn 13 woningen gekocht door zittende huurders en hebben 14 huurders met behulp van de verkoopvoorrang een lege woning gekocht. In 2020 waren het er 138.

Wooncompagnie is van plan veel meer huizen te verkopen om met de opbrengst naar rato woningen te bouwen voor de middeninkomens die op de woningmarkt tussen wal en schip raken. De verduurzaming van het woningbezit gaat traag, maar het leeuwendeel heeft de energielabel A tot en met D.  Er hebben in totaal 32 woningruilen plaatsgevonden tegenover 27 in 2020.

Heeft Wooncompagnie reden om te klagen? Helemaal niet. Het sociaal woningbedrijf heeft een goed jaar achter de rug met een winst van zo’n kleine 294 miljoen euro tegen 123 miljoen in 2020. De winsttoename heeft ze te danken aan de waardevermeerdering van haar woningbezit. De waarde ging omhoog van 103 miljoen in 2020 naar 270 miljoen vorig jaar. Deze waardevermeerdering heeft alles te maken met de stijgende huizenprijzen op de woningmarkt. Veel levert het Wooncompagnie niet op omdat de winst vastzit in steen. Wel is de leencapaciteit hierdoor groter geworden.

Huurders betalen meer woonlasten. Huiseigenaren besteedden in 2021 maandelijks gemiddeld 23,4 procent van hun inkomen aan woonlasten, huurders 36,3 procent. Voor degenen die niet bij corporaties, maar bij particulieren huurden, lag dit nog hoger: op 41,8 procent. Dat komt doordat particuliere huren de afgelopen tijd forser zijn gestegen en doordat deze huurders minder vaak recht hebben op huurtoeslag (Bron: CBS).

In 2021 heeft Wooncompagnie in totaal 120 woningen laten bouwen, waarvan 12 in Tuitjenhorn en 56 in Wieringerwerf met als belangrijke kenmerk dat het levensloopbestendige woningen zijn. Dat dit bijzonder heet is vreemd, omdat in een inclusieve samenleving alle woningen voor iedereen toegankelijk horen te zijn (het design for all-principe). In 2020 zijn 186 woningen gebouwd waarvan 46 aan het Regioplein in Schagen. Dit jaar ziet er beter uit met nieuwbouwwoningen in Muggenburg en op het Westerpark.

Tenslotte de hamvraag: daalt de wachttijd voor een woning nou eindelijk in de gemeente Schagen? De inschrijfduur was in 2019 6,3 jaar; in 2020 5,5 jaar en in 2021 5,8 jaar. Wooncompagnie heeft ook de zoektijd voor een woning bekeken: in 2019 2,1 jaar; in 2020 2,7 jaar en in 2021 2,8 jaar. Is er ook nog goed nieuws?

Is er ook nog goed nieuws? Wooncompagnie scoort goed met haar dienstverlening en buurtbemiddeling. Het personeel zegt  tevreden te zijn over hun werkgever. Huurders geven Wooncompagnie ruim een zeven als huurbaas.

Eugeen Hoekstra

 

 


Publicatiedatum: 21 juni 2022
Categorie: Column
Aantal views: 259
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Reageer op dit artikel
1 antwoord
  1. Maria
    Maria zegt:

    Dat zijn gemiddelden. Kijk je naar de wachttijd voor de goedkopere huurwoningen dan kom je op het dubbele uit. En dat zal alleen maar toenemen als juist die woningen verkocht worden en aan nieuwkomers gegeven worden. Dit schaadt de mensen die geen voorrang krijgen. Mooie praatjes genoeg, daar heb je niets aan.

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef hier jouw reactie: