Column: Gemeente nog steeds pandjesbaas

Strategische aankopen heette het toen de gemeente Schagen op de kop van de haven panden aankocht van Blokker. De bedoeling was goed. Door de aankoop van de panden, het middelste pand ook, had Schagen ’een strategische positie’ verworven, zo luidde de toelichting van het gemeentebestuur bij het besluit. Onze toenmalige bestuurder Jelle Beemsterboer droomde van een projectontwikkelaar, die de kop van de haven zou omturnen in een recreatiegebied met horecavoorzieningen. Hij zei er vrolijk bij dat het bestemmingsplan die ontwikkelingen toestaat. Het is 2018. We zijn nu 6 jaar verder en er zijn helemaal geen plannen en zit de gemeente met leegstaande panden in haar maag.

In november 2018 meldde wethouder Jelle Beemsterboer dat de gemeente de nieuwe eigenaar wordt van het bedrijfspand vlak naast de zuidkade van de haven. Het ging om het voormalige magazijn van Installatiebedrijf Bromlewe dat op 1 mei was verhuisd naar een nieuw pand aan de Witte Paal 1a. Schagen betaalde voor dat pand gelegen op de hoek van de Halerweg en de Lagedijkerweg een bedrag van 250.000 euro. De  wethouder wist waarom hij zijn oog liet vallen op dit pand: de aankoop is nodig om de haven mee te nemen in de vaart der volkeren.  Hij dacht aan een hotel dat hier gevestigd kan worden.

Bij deze aankoop bleef het niet. In maart 2019 kocht de gemeente opnieuw vastgoed aan de kop van de haven. Hiervoor trok Beemsterboer 610.000 euro uit. Het is een veel groter pand dan de eerste aankoop. Het geeft onderdak aan meerdere bedrijven waarvoor zij huur betalen aan de gemeente.  Hij wilde ook het pand op de oostelijke hoek (dat van Blokker, langs de N 245) kopen, maar de eigenaar vroeg twee keer de getaxeerde waarde en dat was hem te gortig.

Nu kun je zeggen goed dat dit niet is gebeurd, maar de wethouder wilde die panden graag bij de ovonde hebben, omdat ze grenzen aan de haven en hij met het plan rondliep hier vakantiewoningen voor toeristen te bouwen. De vraag is leven die plannen nog bij de gemeente? Het antwoord is: “Op dit moment is het binnen de gemeente geen project. Dit betekent dat het voorlopig nog niet wordt opgepakt”.

In de Ontwikkelvisie 2040 van de gemeente Schagen wordt de haven beschreven als een toekomstige flaneerplek voor voetgangers en als plek voor woningbouw, maar het oorspronkelijke plan van Beemsterboer is er niet in terug te vinden. De panden zijn nog steeds in het bezit van de gemeente, maar niet alle panden, omdat Beemsterboer de prijs te hoog vond.

De VVD-fractie stelde op 7 maart 2019 schriftelijke vragen over de aankoop. Zo vroeg de VVD of er een visie voor de gehele gebiedsontwikkeling is opgesteld en wanneer de raad zal worden betrokken bij het vormen hiervan. Het antwoord is veelzeggend.: “Er is nog geen visie opgesteld. Het betreft hier een strategische aankoop.”

Bij de ovonde is veel verkeer en is de geluidsbelasting hoog. Staat dit de toekomstige ontwikkeling in de weg? Hoezo? “Met geluidwerende maatregelen zijn ontwikkelingen vaak toch mogelijk”, luidde toen het antwoord van de gemeente.

De strategische aankopen hebben tot nu toe niets uitgehaald en de panden die echt belangrijk zijn voor het ‘ontwikkelen van de kop van de haven’ zijn juist niet aangekocht. De lelijkheid die van de panden afstraalt aan de kop van de haven zijn we niet kwijt. Het doet pijn aan je ogen als je er langs rijdt.

De gemeente ontvangt huurpenningen maar het kan toch niet de bedoeling is dat de gemeente pandjesbaas is geworden.

Eugeen Hoekstra

 


Publicatiedatum: 18 januari 2024
Categorie: Column
Aantal views: 484
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
2 antwoorden
  1. Kees
    Kees zegt:

    Is Beemsterboer niet veeleer een harlekijn die aan de touwtjes van projectontwikkelaars danst? Die dans zet hij nu voort in Haarlem.

  2. Friso Teerink
    Friso Teerink zegt:

    De erfenis van een krachtdadig en visionair bestuurder die nu zijn goede werken voortzet als gedeputeerde voor BBB staat goed op je bestuurlijke cv

Reacties zijn gesloten.