Column: Omwonenden willen die appartementen niet

Leiden is in last. Beter gezegd Schagen is in last. De gemeente wil appartementen op de plek waar nu de basisschool de Ark staat, maar bewoners van de A. Mauvestraat zeggen dat Schagen het vereiste participatietraject heeft overgeslagen en dat is in strijd met de nieuwe Omgevingswet. Wat is er aan de hand?

De gemeente laat projectontwikkelaar Pentas Vastgoedontwikkeling BV een appartementencomplex bouwen in de Joh. Israëlstraat op de plek waar nu deze school is. Deze wordt gesloopt waarvoor elders een nieuwe school wordt gebouwd.

De kritiek van omwonenden is dat ze onvoldoende zijn geraadpleegd aangaande het bouwplan. Participatie is onder de nieuwe Omgevingswet een wettelijk vereiste. Omwonenden horen betrokken te worden bij het formuleren van de randvoorwaarden voor het bouwplan. Ze zijn hiervoor op geen enkele manier gehoord.

Volgens bewoners van de Mauvestraat heeft er slechts één informatiebijeenkomst plaatsgevonden, waarna een klankbordgroep in het leven is geroepen, maar die is volgens hen door de gemeente voortijdig beëindigd. Zonder opgaaf van reden is een digitale bijeenkomst in december geannuleerd. Wat er wel is geweest is het uitschrijven van een prijsvraag voor alle inwoners van Schagen. Er lagen twee concepten op tafel waaruit gekozen kon worden.

De bewuste bewoners zeggen terecht dat een prijsvraag niet hetzelfde is als omwonenden betrekken bij het bouwplan sec. Ze schrijven: “Wij wijzen er met nadruk op dat het raadplegen van de inwoners van Schagen om een voorkeur voor één van de twee plannen uit te spreken in geen geval in de plaats van een participatietraject van omwonenden en direct belanghebbenden kan komen.”  Verder schrijven ze: “Mocht het tot een bezwaarprocedure komen, dan zal de (bestuurs)rechter zeker meewegen of en op welke wijze participatie heeft plaatsgevonden.”

Ook zou de gemeente eerder gedane toezeggingen. in de tijd dat De Ark gebouwd is, schenden. Uit brieven uit deze tijd zou blijken dat er door de gemeente Schagen harde toezeggingen (op schrift) gedaan zijn aan de bewoners van de aangrenzende woningen aan de Mauvestraat en de J. Israëlsstraat dat er te allen tijde een ruime strook grenzend aan de Mauvestraat vrij van bebouwing zal blijven.

Het bouwplan van Pentas fietst door deze toezegging heen. De brieven (jaar 1972) laten aan duidelijkheid niets te wensen over en dus zal wethouder Jelle Beemsterboer moeten uitleggen waarom hij die toezegging overboord zet. Waarschijnlijk redeneert hij dat het complex komt op de plek waar nu de school staat. Maar de tekeningen wijzen uit dat ook de groenstrook bij de school wordt opgeofferd.

In de concept-ontwikkelvisie 2040 voor de stad Schagen staat expliciet dat ‘het immers niet de bedoeling kan zijn om alle lege plekken binnen de huidige contour vol te bouwen, want wonen in Schagen moet aangenaam blijven en er moeten rustige buurten met voldoende groen blijven.’ Het bouwplan kan inderdaad niet anders worden gezien dan een inbreidingsplan.

De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het bouwplan. De raad zal de overwegingen uit de brief van de omwonenden moeten meewegen. Het complex komt er vast door, maar de wethouder zal op pad worden gestuurd om met omwonenden te gaan praten. Het uitschrijven van een prijsvraag als participatievorm doet hier niets aan af.

Eugeen Hoekstra

Wil je niets missen uit Schagen en de regio?

Publicatiedatum: 8 oktober 2021
Categorie: Column
Aantal views: 451
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):