Column: Angst voor neergang Noordkop

Wie doet hier het licht uit? De Kop van Noord-Holland wordt in één adem genoemd met het armzalige Oost-Groningen en dat komt hard aan bij onze bestuurders die menen dat de Noordkop een fantastische regio is. Echter, drie landelijke adviesraden zien dat in de Kop (net als in Zeeuw-Vlaanderen, Oost-Groningen en Twente) een spiraal van verschraling aan de gang is.

Een delegatie bestaande uit burgemeester van Den Helder Jan de Boer, burgemeester Rian van Dam van Hollands Kroon, wethouder Puck de Nijs van Schagen en wethouder Petra Bais van Den Helder toog naar Den Haag. Zij spraken in Den Haag met Kamerleden Inge van Dijk (CDA) en Roelien Kamminga (VVD) over de toestand in de Noordkop. Zij maakten duidelijk dat de Kop van Noord-Holland veel te bieden heeft voor Nederland. Concrete toezeggingen zijn niet gedaan, meldt het NHD.

Intussen sluiten banken hun filialen, zelfs in een stad als Schagen zijn ze zo goed als verdwenen, verdwijnen huisartsenpraktijken en is er niet genoeg geld om de schoolgebouwen met urgentie op te knappen. In vijf jaar tijd verloor Noord-Holland 283 bushaltes, blijkt uit recente cijfers. Met name de Noordkop moet het met een stuk minder bussen doen. Uit cijfers van het Tv-programma Pointer blijkt dat in Schagen, Den Helder en Hollands Kroon 16 haltes zijn verdwenen in vijf jaar tijd. De bus komt niet meer in Petten en Breezand.

Het verdwijnen van bussen betekent dat de regio minder bereikbaar wordt. Eén van de groepen die het gebrek aan openbaar vervoer aan den lijve ondervindt, bestaat uit mensen met een beperking en ouderen die niet over eigen vervoer beschikken. Gelukkig zijn er particulieren die in ‘het vervoersgebrek’ zijn gedoken. Zo is in Hollands Kroon de belbus actief en rijden er buurtbussen en seniorenbussen in onze regio. Hulde aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, maar daarmee is niet alles opgelost. Er is een chronisch tekort aan vrijwilligers.

Ik ken een dame, woonachtig in de stad Schagen, die naar een verjaardag wilde in ’t Veld. Ze begon een paar dagen voor de verjaardag te bellen om vervoer te regelen. Ze belde eerst de Seniorenbus Zijpe waar ze hoorde dat men het druk heeft met patiëntenvervoer en met mensen naar de opvang brengen. De volgende dag belde ze met Graag Gedaan waar ze een nee kreeg omdat mensen rijden naar de arts of het ziekenhuis voor gaat en er niet genoeg vrijwilligers zijn.

Uiteindelijk is het goed gekomen met de buurtbus, maar zo zegt ze, ‘dat heeft mij veel moeite gekost.’ Ze zou graag willen dat de Belbus die in Hollands Kroon rijdt ook in Schagen gaat rijden voor haar inwoners. Deze wens leeft bij heel veel mensen in Schagen. Helaas wordt dit tegengehouden door het gemeentebestuur van Schagen, dat vreest voor oneerlijke concurrentie jegens de taxibedrijven. Een onzinnig argument omdat de Belbus een besloten vervoervorm betreft. Je moet lid zijn om van dit vervoer gebruik te kunnen maken. Hoeveel taxibedrijven zijn er eigenlijk in Schagen? Eén?

Schagen worstelt met wensen van ondernemers om te mogen uitbreiden, maar er kan maar weinig zegt de wethouder economie. Bedrijven lopen tegen de nodige obstakels aan. Dat is de belangrijkste conclusie van een enquête die de gemeente jaarlijks onder ondernemers in dit gebied houdt. „Tekort aan energie en ruimte, zo kun je het wel samenvatten”, zegt de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente, Menno Bes in het NHD. Eén van de bedrijven die in de toekomst nodig moet uitbreiden is Pronk Bouw in Warmenhuizen, maar de ruimte om dit doen ontbreekt in dit dorp.

Valt er nog wat te doen tegen deze neergang in de Kop? Het kabinet komt nog voor de zomer met een reactie op de aanbevelingen van de drie adviesraden: investeer meer in de regio’s en expliciteer een norm voor de bereikbaarheid of beschikbaarheid van een bepaalde basisvoorziening zoals gebeurt met de aanrijtijden voor brandweer en ambulance. Ik ben benieuwd.

Eugeen Hoekstra

 


Publicatiedatum: 8 juni 2023
Categorie: Column
Aantal views: 302
Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Geef hier jouw reactie (check eerst onze huisregels):
2 antwoorden
  1. Berend
    Berend zegt:

    Als de Kustbus subsidie en een rode loper krijgt dan moet dat ook kunnen voor de Belbus voor de inwoners van Schagen.

Reacties zijn gesloten.