Artikelen door Eugeen Hoekstra

Bouwplan Grote Sloot nog niet zeker

SCHAGERBRUG – De bouw van 20 woningen aan de Grote Sloot in Schagerbrug is nog niet in kannen en kruiken.  Het bouwplan dat door Vlaar Beheer B.V. is ingediend moet nog verder worden onderbouwd. Er moet aandacht besteed worden aan de onderbouwing van de landschappelijke inpassing, aldus het college van b en w. In een […]

Even wachten op tegemoetkoming energierekening

SCHAGEN – De gemeente Schagen meldt dat huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum nog even moeten wachten op de tegemoetkoming van € 200,- om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Volgens woordvoerder Lisa de Graaf staat het uitbetalen gepland in het tweede kwartaal. Het kabinet moet eerst […]

Bouw replica Snevertmolen in gevaar

SCHAGEN – Door het voorkeursbesluit en de bouwplannen van de gemeente Schagen in het gebied ‘Schagen Oost’ is de bouw van de ‘Snevertmolen’ mogelijk in gevaar. Tegen het voorkeursbesluit op particuliere percelen in Schagen Oost zijn vijf bezwaarschriften ingediend. De Bezwarencommissie heeft alle vijf van tafel geveegd. Het college stelt nu de gemeenteraad voor om […]

Ook in Noord-Holland Noord stijging infecties

SCHAGEN –  Het aantal coronabesmettingen in Noord-Holland-Noord schiet als een komeet omhoog. Alleen al afgelopen week registreerde de GGD 7.000 besmettingen. Dat is 89% meer dan de week ervoor. Een opvallend detail uit het cijfermateriaal van GGD Hollands Noorden is dat 14% van alle personen die zijn getest door GGD Hollands Noorden in het buitenland […]

PFAS langs de kust, geen gevaar voor drinkwater

SCHAGEN –  Regelmatig wordt in het grondwater in de kustgebieden PFAS aangetroffen, maar er zijn geen directe risico’s voor ons drinkwater.  Dit blijkt uit een onderzoek van de provincie. Het betreffende grondwater wordt niet gebruikt voor drinkwaterwinning.  Drinkwater wordt gewonnen uit oppervlaktewater en behandeld voordat het uit de kraan komt. De drinkwaterbedrijven controleren de kwaliteit […]

Provincie zoekt leden voor adviescommissie

NOORD-HOLLAND – De provincie Noord-Holland zoekt voor de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling 5 deskundigen op het gebied van landschap, stedenbouw en cultuurhistorie. De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) adviseert het bestuur van gemeenten en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over de ruimtelijke kwaliteit van nieuwe plannen die grote impact hebben op het landschap. Geïnteresseerden kunnen tot en met […]

Schagen verhoogt eigenhandig de geluidsnorm

SCHAGEN – De gemeente Schagen verhoogt de geluidsnorm om de bouw van het appartementencomplex aan de Parallelweg in de stad mogelijk te maken. Het appartementengebouw bevat 19 sociale koopappartementen voor starters op de woningmarkt. De huidige geluidsnorm is 48 dB, maar uit het akoestisch onderzoek blijkt, dat als gevolg van het wegverkeer op genoemde weg […]

Column: CDA Schagen luidt de noodklok

Het CDA trekt aan de bel. De woningzelfbouwprojecten lopen vast. Steeds meer burgers willen zelf woningen bouwen. Ze zoeken een aannemer- architect, die samen met hen de klus wil klaren. In diverse dorpen in de gemeente Schagen zijn inwoners actief op dit front, maar zien hun plannen vertraagd worden door de gemeente, die de ambtenaren […]

Meer huizen verkocht in het vierde kwartaal

NOORDKOP – Volgens NVM zijn in de kop van Noord-Holland in het vierde kwartaal vorig jaar 561 woningen van eigenaar verwisseld. In de derde kwartaal waren het er 467. Een toename van 20%. Ten opzichte van het vierde kwartaal in het jaar 2020 zijn het er minder. Toen gingen 646 huizen over naar een andere […]

Gemeente Schagen verkoopt Blokhut voor € 1,-

SCHAGEN – Het college van Schagen is voornemens verenigingsgebouw De Blokhut op de Loet in Schagen voor € 1,-  te verkopen aan Stichting Loet 10.  In september 2019 besloot het college het pand De Blokhut aan Loet 10 in Schagen te kopen van stichting De Blokhut. De omstandigheden zijn nu veranderd, vindt het college. De […]

Column: Huursukkels willen van het gas af!

De gasprijs wordt steeds hoger, dan kan je beter van het gas af. Een woningeigenaar kan dit laatste zelf beslissen, hij kan zijn huis energieneutraal maken. Maar hoe zit het met de huurder? Die voelt zich sowieso een sukkel omdat zijn woonlasten het dubbele zijn van die van zijn buurman met een koophuis. Reden: de […]

Wooncompagnie gaat bouwen voor middeninkomens

SCHAGEN – Door het opheffen van de verhuurdersheffing is de weg vrij om meer woningen te bouwen. Wooncompagnie is blij met het verdwijnen van de verhuurdersheffing vanaf 2023. Dit zegt de directeur-bestuurder Stefan van Schaik van het sociaal woonbedrijf.  “Na de eerste stap zoals aangekondigd op Prinsjesdag, verdwijnt nu het blok aan het been van […]