Artikelen door Eugeen Hoekstra

Kosten jeugdzorg blijven stijgen

SCHAGEN – De uitgaven voor de jeugdhulp blijven stijgen. De gemeente Schagen zit met een tekort van 2,1 miljoen euro.  De verwachte stijging staat in de deze week verschenen VNG-rapportage Maatregelen jeugdhulp 2022. Gemeenten ervaren knelpunten bij de uitvoering van deze maatregelen, zo constateert de VNG. Zo lopen ze er tegenaan dat landelijk nog niet […]

Column: Wethouder van der Veek vindt het best zo!

Wethouder Sigge van der Veek vindt het best zo. Dat de dieren naar het asiel in Purmerend gebracht moeten worden is niet de zorg van de gemeente. In een memo aan de gemeenteraad schrijft de wethouder dat hij aan de wettelijke taak voldoet. Onzin natuurlijk zonder asiel in de buurt. Is Maastricht dan ook acceptabel?  […]

Rijk komt met geld voor Omgevingswet

SCHAGEN – De gemeente Schagen krijgt € 492.139,- van het Rijk voor de uitvoering van de Omgevingswet. Buurgemeente Hollands Kroon mag rekenen op € 714.274,-.   Het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben lang gesproken over het verdelen van de kosten. Er zullen ook besparingen zijn denkt het Rijk. Het kabinet zal deze besparingen niet […]

Raad van State behandelt geschil over datacenter

HOLLANDS KROON – Raad van State behandelt op 11 juli het geschil tussen de gemeente Hollands Kroon en de provincie over de bouw van het datacenter dat komt aan de Cultuurweg in Middenmeer.  Het geschil gaat over de infrastructuur rond de datacenter die niet berekend zou zijn op werkverkeer in relatie tot de bouw van […]

Veiligheidsregio stort gemeentegeld terug

SCHAGEN – De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft het jaar 2021 afgesloten met een positief saldo van 3,1 miljoen euro. Hiervan gaat 1,9 miljoen euro terug naar de gemeenten.  Het positieve resultaat komt door incidentele positieve resultaten, zoals lagere salariskosten en vrijwilligersvergoedingen en één van het rijk ontvangen decentralisatie-uitkering 2021 voor het Zorg- en Veiligheidshuis. In […]

Column: Waarom mag André Groot geen wethouder zijn?

Waarom mag André Groot geen wethouder zijn? Door zijn partij werd hij vaak genoemd als een potentiële wethouderskandidaat, maar dat veranderde toen zijn partij (Seniorenpartij Schagen) ging meedoen aan de coalitiebesprekingen en duidelijk werd dat de partij in het college zou komen en dus een wethouder moet leveren. Toen moest het bestuur iemand kiezen en […]

Noordwest zet goede jaarresultaten door in 2021

Ziekenhuizengroep Noordwest heeft 2021 afgesloten met een positief saldo van  13,7 miljoen euro. Het goede financiële resultaat hangt samen met de relatief lage huisvestingskosten. De positieve resultaten van ook de jaren hiervoor geven Noordwest financiële houvast om te investeren in nieuwbouw en digitalisering. De tevredenheid onder patiënten is al vele jaren onverminderd hoog en stabiel. […]

Schagerbrug wordt iets kleiner

SCHAGEN – De gemeente Schagen gaat de bebouwde komgrens van Schagerbrug aanpassen.  Binnenkort wordt gestart met de herinrichting van de Schagerweg in Schagerbrug. De Schagerweg zal binnen de komgrenzen ingericht worden als 30km/u zone. De huidige grens van de bebouwde staat bij het begin van bedrijventerrein De Trambaan in Schagerbrug. Dat is volgens de gemeente […]

Grafkosten in Noordkop verschillen enorm

SCHAGEN – Er zitten grote verschillen in de grafkosten in de Noordkop.  Een algemeen graf kost in Schagen € 1.288, -, in Hollands Kroon € 1.910,-, in Den Helder Huisduinen € 1.129,- en in Den Helder Brandwijk € 3.054,-. Volgens opgave van uitvaartverzekeraar Monuta kost een graf in Losser slechts € 765,- en de duurste […]

De Bank met Ben Sintenie

SCHAGEN – Ben Sintenie is komende zondag te gast in het TV programma De Bank.  Sintenie is steunfractielid van GroenLinks in Schagen. Hij praat met Eugeen Hoekstra over zijn politieke aspiraties. Sintenie is geboren in Den Helder, maar woont al een poos in Schagerbrug. Hij is leraar op een school in Nieuwe Niedorp. Hoekstra vraagt […]

Nieuwe school Sint Maarten stap dichterbij

SCHAGEN – De gemeente Schagen heeft de vergunning afgegeven voor de bouw van de basisschool in Sint Maarten.  Hiermee is de komst van de school een stap dichterbij gekomen. Belanghebbenden kunnen vanaf 24 mei binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Het nieuwe schoolgebouw komt op exact dezelfde locatie als de huidige school. Leeuwenkamp Architecten heeft […]

Column: Schagen laat gastvrijheid betalen

We laten ze lekker betalen voor een nachtje verblijf hier. Hadden ze maar niet moeten komen. Ze gebruiken onze wegen en voorzieningen en die slijten allemaal onder het gewicht van die mensen met hun rolkoffers, die zo nodig onze kust willen bezoeken. De politiek weet ze wel te vinden. De vakantieganger als melkkoe. Hoe verzin […]