Prioriteitstoets voor vol elektriciteitsnet

REGIO – Het dichtgeslibde elektriciteitsnet wordt onderworpen aan een prioriteitstoets. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is met een voorstel gekomen om ‘prioriteitsruimte’ op te nemen om een einde te maken aan de wettelijke regel ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Oftewel: wie het eerst aanklopt bij een netbeheerder voor ruimte op het stroomnet, komt als eerste aan de beurt. In de Noordkop is het congestieprobleem zeer groot.

Er komen vier categorieën die straks qua transport over het stroomnet voorrang kunnen krijgen. Dit zijn onder meer ziekenhuizen, scholen, noodhulp, politie, defensie, gemalen en sluizen. Zonneparken krijgen minder voorkeur, omdat de stroomopwek door turbines efficiënter is.

De maatregel kan voorkomen dat een woonwijk niet kan worden gebouwd, terwijl een datacenter wel wordt aangesloten op het elektriciteitsnet.

Netbeheerders reageren minder enthousiast. De reden is dat het ontwerpbesluit niet voorziet in een expliciete prioriteringsmogelijkheid voor de behandeling van aansluitverzoeken. Dit betekent dat partijen die voorrang krijgen bij transport, mogelijk alsnog (lang) moeten wachten op een aansluiting.

Avatar foto
Eugeen Hoekstra is vrijwilliger op de redactie van Noordkop Centraal, met de specialisaties politiek en zorg. Eugeen schrijft ook geregeld columns en ondervraagt politici in het TV programma De Bank.Reageer op dit artikel