Artikelen door Eugeen Hoekstra

Column: Komt het referendum tegen windturbines er eindelijk?

Het is gelukt om voor 2 maart voldoende handtekeningen te verzamelen om Gedeputeerde Staten aan te zetten tot het toestaan van een referendum over windmolens in Noord-Holland Noord. Indien de Staten positief oordelen, dan zullen uiteindelijk 45.000 handtekeningen opgehaald moeten worden want dan pas kan de volksraadpleging worden gehouden. Wat is er aan de hand? […]

Geen vergunning voor verplaatsing windturbine

HOLLANDS KROON – Het verplaatsen van een windmolen in Slootdorp is door de gemeente Hollands Kroon toegestaan.  Tegen de verplaatsing is een bezwaarschrift ingediend. Het college heeft besloten het bezwaar ongegrond te verklaren. Hiermee volgt het college het advies van de Bezwarencommissie. De bezwaarmaker stelt dat er voor het plaatsen van de turbine naast een […]

Schagen niet blij met herverdeling gemeentefonds

SCHAGEN – Het Rijk houdt vast aan de omstreden invoering van de herverdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023. Deze is in het nadeel van de gemeente Schagen. Verder uitstel vinden de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Financiën volgens bronnen onverantwoord. De gemeente Schagen behoort tot de nadeelgemeenten die minder geld […]

Vergoeding voor opvang Oekraïense vluchtelingen

HOLLANDS KROON – Het college van B&W van de gemeente Hollands Kroon heeft voor de opvanglocaties van Oekraïense vluchtelingen een bedrag van € 100,- per week per persoon vastgesteld. Dit geldt voor agrariërs die een vergunning hebben om arbeidsmigranten te huisvesten en daar nu gevluchte mensen uit Oekraïne. Zij kunnen rekenen op dit bedrag. Tot […]

Geluidscherm langs A7 stap dichterbij

WIERINGERWERF – Er komt schot in de bouw van een geluidscherm langs de A7 dat de overlast van het verkeer moet verminderen voor de bewoners van Wieringerwerf. Rijkswaterstaat heeft medewerking toegezegd. De gemeente Hollands Kroon heeft daarom een krediet van € 50.000,- aangevraagd voor het onderzoek.   Het geluidsscherm moet worden geplaatst vanaf het viaduct tot […]

Minder misdrijven, meer valsheid in geschrifte

SCHAGEN – Het aantal geregistreerde misdrijven is in 2021 iets gedaald ten opzichte van het jaar hiervoor. Toen noteerde de politie 1.690 misdrijven tegen 1630 in 2021.  Maar het aantal valsheid in geschrifte neemt opeens schrikbarend toe in Schagen. Lag het aantal in de afgelopen jaren tussen de 30 en 50, vorig jaar ging het […]

Zelf betalen Wmo-hulp levert niets op

SCHAGEN – De oproep van wethouder Sigge Van der Veek aan hulpvragers om Wmo-voorzieningen zelf te betalen heeft tot nu niets opgeleverd.  De PvdA-fractie wilde dit weten. De oproep was bedoeld om de gemeentekas te ontzien nu de gemeente Schagen geconfronteerd wordt met financiële tegenslagen. “Ik hoop dat mensen elkaar uiteindelijk op verjaardagen gaan aanspreken. […]

Mondmasker blijft nodig in de ziekenkamers

SCHAGEN –  Vanaf zaterdag 26 maart versoepelt Noordwest, net als de andere ziekenhuizen in de regio, een van de coronamaatregelen. Zo is het dragen van een mondneusmasker in de publieke ruimtes niet langer verplicht. Bezoekers van opgenomen patiënten worden aangeraden om wel een mondneusmasker te dragen in de kamer van de patiënt om hun naaste […]

Wel of geen mestvaalt in ‘t Zand

‘T ZAND – Mag die mestvaalt van 1.500 vierkante meter aan de Keinsmerweg in ‘t Zand tussen Grote Sloot en Korte Ruigeweg er komen?  Het ambtelijk advies is duidelijk. Nee, hij kan er niet komen. Het bestemmingsplan stelt eisen waaraan de vaalt niet voldoet en de mesthoop kan nadelige gevolgen hebben voor het weidevogelleefgebied. Het […]

CDA bezorgd over verduurzaming dorpshuizen

SCHAGEN – De CDA-Statenfractie is bang dat dorpshuizen na de corona-crisis niet het geld hebben om hun panden te verduurzamen. De dorpshuizen staan opnieuw voor een financiële uitdaging, stelt het CDA. De fractie stelt dat de al langer stijgende energieprijzen verder zullen stijgen en dat dit de dorpshuizen opnieuw hard zal raken. “De bereidheid van […]

Grote Kerk zet verwarming twee graden lager

SCHAGEN – De Grote Kerk op de Markt in Schagen gaat de verwarming lager zetten om zo min mogelijk aardgas te gebruiken.  De temperatuur in de kerkzaal gaat met twee graden omlaag naar 15 graden. De kerk raadt kerkgangers aan om met deze lage temperatuur rekening te houden en warme kleding aan te doen en […]

Zes aanvragen voor elektrische laadpaal

SCHAGEN – De gemeente Schagen heeft zes aanvragen ontvangen voor het plaatsen van een laadpaal voor het opladen van een elektrische auto. Alle zes aanvragen zijn gehonoreerd. Het gaat steeds om één laadpaal met twee oplaadpunten. Deze komen nabij Bergeendstraat 45 in Petten, Johan Vermeerstraat 2 in Schagen, Schagerweg 31 in Schagerbrug, Nijverheidsstraat 41 in […]